710 thí sinh tham gia kỳ thi tuyển Kiểm sát viên sơ cấp và trung cấp năm 2020 khu vực phía Nam

Thực hiện Kế hoạch số 91/KH-VKSTC ngày 21/7/2020 của Viện trưởng VKSNDTC về thi Kiểm sát viên năm 2020; Căn cứ quy chế thi Kiểm sát viên ban hành kèm theo Quyết định số 328/QĐ-VKSTC ngày 01/9/2017 của Viện trưởng VKSND tối cao; Căn cứ nhu cầu công tác, chỉ tiêu, số lượng đăng ký thi Kiểm sát viên các ngạch năm 2020, chiều ngày 13/11/2020, tại Trường Đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ Kiểm sát tại TP Hồ Chí Minh (Trường Nghiệp vụ), VKSND tối cao tổ chức phổ biến nội quy, quy chế thi trước khi kỳ thi tuyển Kiểm sát viên sơ cấp và trung cấp năm 2020 khu vực phía Nam.

Quang cảnh kỳ thi

Tham dự chương trình phổ biến nội quy, quy chế thi trước khi kỳ thi có đồng chí Nguyễn Văn Minh – Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao – Thành viên Ban chỉ đạo kỳ thi – Trưởng ban thư ký; đồng chí Trần Hữu Thanh – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tối cao – Trưởng ban coi thi; đồng chí Nguyễn Văn Khoát – Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng Trường Đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ Kiểm sát tại TP.HCM, Trưởng các đơn vị, các thành viên giúp việc Hội đồng thi cùng 710 ứng viên dự thi ở khu vực phía Nam hiện đang công tác tại VKSND tối cao, VKSND cấp cao 2, 3, VKS quân sự và VKSND các tỉnh, Thành phố khu vực phía Nam.

Đồng chí Trần Hữu Thanh, Trưởng Ban coi thi phổ biến quy chế kỳ thi đến các thí sinh

Nhằm đảm bảo cho kỳ thi Kiểm sát viên năm 2020 được tổ chức nghiêm túc, công bằng và khách quan, đồng chí Trần Hữu Thanh – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tối cao – Trưởng ban coi thi đã phổ biến nội quy, quy chế kỳ thi; đồng chí Nguyễn Văn Minh – Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao – Thành viên Ban chỉ đạo kỳ thi – Trưởng ban thư ký hướng dẫn các thí sinh cách thức làm bài và các nội dung các liên quan. Theo đó, kỳ thi có tổng số 710 ứng viên tham dự, trong đó có 289 ứng viên thi tuyển KSV trung cấp và 421 ứng viên thi tuyển KSV sơ cấp. Các thí sinh tham dự kỳ thi tuyển Kiểm sát viên sẽ thi nghiệp vụ chuyên ngành với hình thức thi viết 180 phút và thi trắc nghiệm trong thời gian 60 phút. Đề thi được phân chia thành 2 khối nghiệp vụ hình sự và tư pháp để cho người dự thi được đăng ký, lựa chọn làm bài ngay từ đầu một trong hai khối thi theo khả năng, sở trường của mỗi công chức. Hội đồng thi tuyển Kiểm sát viên thống nhất đề thi theo dạng kiến thức pháp luật tổng hợp, yêu cầu cao hơn về kỹ năng thực tiễn và khả năng tư duy tổng hợp của các thí sinh nên người dự thi được sử dụng tài liệu. Trong ngày 14/11/2020, các thí sinh dự thi Kiểm sát viên trung cấp thực hiện môn thi viết vào buổi sáng và môn thi trắc nghiệm vào buổi chiều. Các thí sinh dự thi Kiểm sát viên sơ cấp sẽ hoàn thành các môn thi của mình trong ngày 15/11/2020.

Ts. Nguyễn Văn Khoát – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Nghiệp vụ – Thành viên Ban chỉ đạo

Cũng tại buổi làm việc, thay mặt cho Trường Nghiệp vụ, đồng chí Nguyễn Văn Khoát – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TPHCM – Thành viên Ban chỉ đạo kỳ thi khẳng định: Công tác cán bộ xác định là mục tiêu, yêu cầu đặc biệt quan trọng đảm bảo nâng cao chất lượng công tác của Ngành kiểm sát nhân dân. Vì vậy, Ban Cán sự Đảng VKSND tối cao luôn quan tâm tuyển chọn, bổ nhiệm, bố trí, sử dụng những đồng chí có đủ phẩm chất, năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao trước những yêu cầu của quá trình cải cách tư pháp. Đồng chí Hiệu trưởng Trường Nghiệp vụ yêu cầu các thí sinh dự thi phải tuyệt đối chấp hành nghiêm nội quy, quy chế của Kỳ thi; chia sẻ với những khó khăn về cơ sở vật chất của Nhà trường; đề nghị các đồng chí thành viên thuộc các Ban giúp việc của Hội đồng thi phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, khách quan, tận tụy.

Các đồng chí trong Hội đồng thi tuyển kiểm sát viên 2020 tin tưởng rằng: Với tinh thần quyết tâm cao, sự chuẩn bị kỹ lưỡng kiến thức của các thi sinh, kỳ thi sẽ diễn ra thành công, tốt đẹp, tuyển chọn được đội ngũ cán bộ Kiểm sát viên “vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”./.

Các thí sinh tham dự kỳ thi

Tin: Hoài Thương