Tập huấn kỹ năng thực hành xã hội cho học sinh về chuyên đề: “Phòng chống xâm hại tình dục và bạo lực học đường” tuổi vị thành niên

2020-06-18T02:43:20+00:00Tháng Sáu 18th, 2020|

TẬP HUẤN KỸ NĂNG THỰC HÀNH XÃ HỘI CHO HỌC SINH VỀ CHUYÊN ĐỀ: "PHÒNG CHỐNG XÂM

Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020 – 2025

2020-06-25T07:59:02+00:00Tháng Sáu 12th, 2020|

TRƯỜNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ KIỂM SÁT TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TỔ CHỨC