Đảng bộ Trường nghiệp vụ thực hiện sinh hoạt chuyên đề quý 4 năm 2020 với chủ đề “Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

2020-10-02T04:36:57+00:00Tháng Mười 1st, 2020|

Đảng bộ Trường nghiệp vụ thực hiện sinh hoạt chuyên đề quý 4 năm 2020 với chủ

Tập huấn kỹ năng thực hành xã hội cho học sinh về chuyên đề: “Phòng chống xâm hại tình dục và bạo lực học đường” tuổi vị thành niên

2020-06-18T02:43:20+00:00Tháng Sáu 18th, 2020|

TẬP HUẤN KỸ NĂNG THỰC HÀNH XÃ HỘI CHO HỌC SINH VỀ CHUYÊN ĐỀ: "PHÒNG CHỐNG XÂM

Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020 – 2025

2020-06-25T07:59:02+00:00Tháng Sáu 12th, 2020|

TRƯỜNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ KIỂM SÁT TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TỔ CHỨC