Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020 – 2025

2020-06-25T07:59:02+00:00Tháng Sáu 12th, 2020|

TRƯỜNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ KIỂM SÁT TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TỔ CHỨC