Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thi đua lập thành tích chào mừng 60 năm Ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân (26/7/1960 – 26/7/2020) và đại hội Đảng bộ cơ sở Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát nhiệm kỳ 2020-2025

2020-03-30T15:22:16+00:00Tháng Hai 4th, 2020|

ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG 60 NĂM NGÀY THÀNH