CHI BỘ 4 SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ THÁNG 10/2019

Trong không khí toàn Đảng bộ Trường Nghiệp vụ đang tích cực đẩy mạnh học tập chuyên đề năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” Quý 4/2019. Ngày 23/10/2019, Chi bộ 4 đã tổ chức sinh hoạt Chuyên đề với chủ đề: Học tập tư tưởng Hồ Chí Minh về “Sửa đổi lối làm việc” trong cán bộ, đảng viên kết hợp với về nguồn thăm căn cứ cách mạng Hầm vũ khí bí mật của các chiến sĩ Biệt động Sài Gòn – Gia Định năm xưa để phục vụ cho “Chiến dịch Mậu Thân năm 1968” và Cuộc tổng tiến công giải phóng hoàn toàn Miền Nam, thống nhất đất nước Mùa Xuân năm 1975, tại địa chỉ 287/72 Nguyễn Đình Chiểu – Quận 3.

Mục đích của buổi sinh hoạt chuyên đề nhằm ôn lại truyền thống cách mạng; học tập tư tưởng của Bác về “Sửa đổi lối làm việc” và nâng cao ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân trong đội ngũ cán bộ đảng viên của Chi bộ 4, góp phần củng cố nền tảng tư tưởng, nâng cao năng lực lãnh đạo và xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh.

Tại buổi sinh hoạt Chuyên đề, thay mặt cấp ủy đồng chí Phó Bí thư chi bộ đã khái quát các nội dung cơ bản trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chi bộ đã tiến hành thảo luận và làm rõ những vấn đề quan trọng như: Tác phong, thái độ, hiệu quả làm việc và công tác phê bình đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Trường nghiệp vụ nói chung và các đảng viên trong Chi bộ 4 nói riêng. Đồng thời, gắn những vấn đề lý luận được học tập và thực tiễn liên quan đến lề lối làm việc và nâng cao ý thức trách nhiệm của từng cán bộ đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Thay mặt chi bộ, đồng chí Bí thư Chi bộ 4 đánh giá cao mục đích, ý nghĩa và nội dung của buổi sinh hoạt chuyên đề, đồng thời kết luận và yêu cầu các đồng chí đảng viên cần tập trung nghiên cứu kỹ nội dung và các vấn đề cốt lõi trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh để vận dụng vào công việc thực tiễn của bản thân, của cơ quan, đơn vị nhằm tạo ra sự chuyển biến tích cực về tác phong, lề lối làm việc, thái độ, ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ, đặc biệt là thái độ trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học và phục vụ nhân dân; đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm để hoàn thành tốt nhiệm vụ của Trường Nghiệp vụ và ngành Kiểm sát nhân dân trong tiến trình cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế.

Có thể nói buổi sinh hoạt Chuyên đề cùng với việc kết hợp về nguồn thăm lại cơ sở cách mạng  Hầm vũ khí bí mật của các chiến sĩ  Biệt động Sài Gòn – Gia Định của Chi bộ 4 đã hoàn thành tốt các nội dung theo kế hoạch và để lại một ấn tượng tốt đẹp trong mỗi cán bộ, đảng viên./.

Tin: Phan Thanh
Ảnh: Bùi Thịnh