ĐẠI HỘI CÁC CHI BỘ TRỰC THUỘC ĐẢNG BỘ TRƯỜNG NGHIỆP VỤ 
(NHIỆM KỲ 2020 – 2022)

Thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 555-KH/ĐU ngày 11/11/2019 và Công văn số 624-CV/ĐU ngày 13/01/2020 của Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tối cao, ngày 12/2/2020; Kế hoạch số 03-KH/ĐU của Đảng ủy Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại Thành phố Hồ Chí Minh (gọi tắt là Trường Nghiệp vụ), sau một thời gian chuẩn bị tích cực, từ ngày 23/3/2020 đến ngày 27/3/2020, các chi bộ trực thuộc  Đảng bộ Trường Nghiệp vụ kiểm sát tại TP. Hồ Chí Minh đã tiến hành tổ chức đại hội chi bộ (Nhiệm kỳ 2020 – 2022).

Dự và chỉ đạo Đại hội các chi bộ (Chi bộ 1, 2,3,4,5) có các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy; các đồng chí Ủy viên BCH Đảng ủy và Trưởng các Đoàn thể Trường Nghiệp vụ. Phát biểu chỉ đạo đại hội, Tiến sĩ Nguyễn Văn Khoát – Ủy viên BCH Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường đã nhấn mạnh: “Đại hội chi bộ (Nhiệm kỳ 2020 – 2022) của các chi bộ là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, là bước phát triển mới của từng chi bộ, do đó, đại hội các chi bộ phải thực hiện tốt những yêu cầu, nhiệm vụ cụ thể của đại hội mà trước hết là tập trung đánh giá, kiểm điểm kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội chi bộ (Nhiệm kỳ 2017 – 2020), đặc biệt, đại hội phải quan tâm tích cực phát biểu thảo luận, chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm để đề ra những biện pháp khắc phục để lãnh đạo các đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ, chính trị, chuyên môn, công tác xây dựng đảng, xây dựng đơn vị trong nhiệm kỳ 2020 – 2022 và những năm tiếp theo, góp phần xây dựng Đảng bộ, cơ quan Trường Nghiệp vụ ngày càng phát triển vững mạnh..”. Bên cạnh đó, đại hội phải sáng suốt lựa chọn những đồng chí có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đủ đức, đủ tài và sự tiên phong, gương mẫu đi đầu trong công tác đào tạo, bồi dưỡng để bầu vào cấp ủy các chi bộ, nhằm tạo ra động lực trong lãnh đạo, điều hành thúc đẩy các đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao.

Tiến sĩ Nguyễn Văn Khoát – Ủy viên BCH Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tối cao,
Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường

Thay mặt Thường trực Đảng ủy dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo tại đại hội chi bộ, đồng chí Vũ Minh Hằng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy đã đánh giá, chỉ rõ: “Trong nhiệm kỳ 2017 – 2020, các chi bộ đã làm tốt công tác giáo dục, chính trị tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên, thực hiện tốt các nguyên tắc trong xây dựng đảng, đảm bảo quyền được thông tin của đảng viên, triển khai nghiêm túc, kịp thời công tác sinh hoạt chi bộ định kỳ và công tác sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề, thực hiện tốt công tác Kiểm tra, giám sát, công tác phát triển đảng viên… theo Kế hoạch của Đảng ủy Trường Nghiệp vụ. Hầu hết cán bộ, đảng viên trong chi bộ đã chấp hành tốt nội quy, quy chế, kỷ luật lao động của ngành Kiểm sát và của Nhà trường đề ra, không vi phạm những điều đảng viên không được làm, không có đảng viên vi phạm kỷ luật. Đặc biệt, đồng chí cũng chỉ rõ những nội dung mà đại hội cần tập trung như: các chỉ tiêu nghị quyết đại hội chi bộ về công tác chính trị tư tưởng, công tác xây dựng đảng, xây dựng đơn vị và tiêu chí đánh giá, nhận xét về tổ chức cơ sở đảng và đảng viên cần cụ thể và theo đúng quy định của Điều lệ Đảng.

Đồng chí Vũ Minh Hằng, Phó Bí thư Đảng ủy,
Trưởng Khoa Tội phạm học và Điều tra tội phạm Trường Nghiệp vụ

Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường Nghiệp vụ đã diễn ra trang trọng, nghiêm túc, tích cực, đảm bảo đúng thời gian quy định. Các chi bộ đã hoàn thành tốt các nội dung đóng góp ý kiến để hoàn thiện báo cáo chính trị; thống nhất và biểu quyết các chỉ tiêu quan trọng trong Nghị quyết đại hội chi bộ (Nhiệm kỳ 2020 -2022) về các lĩnh vực công tác giáo dục chính trị tư tưởng; công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, công tác xây dựng đảng, xây dựng đoàn thể v.v…; đại hội đã bầu cấp ủy theo đúng nhân sự dự kiến đã được Đảng ủy chỉ đạo, cụ thể: trong 05 chi bộ trực thuộc, có 02 chi bộ bầu chi ủy gồm 03 đồng chí cấp ủy (Chi bộ 2, Chi bộ 3) và 03 chi bộ bầu cấp ủy gồm 02 đồng chí Bí thư và 01 phó bí thư (Chi bộ 1, Chi bộ 4, Chi bộ 5) theo đúng quy định, hướng dẫn và đúng tiến độ về thời gian theo Kế hoạch. Tính đến thời điểm hiện tại, có thể nói đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại Thành phố Hồ Chí Minh đã thành công tốt đẹp./.

Chi bộ 1

Chi bộ 2

Chi bộ 3

Chi bộ 4

Chi bộ 5

Tin: Hoài Thương