• Chi bộ 4 sinh hoạt chuyên đề tháng 10/2019

  Chi bộ 4 sinh hoạt chuyên đề tháng 10/2019

  29-10-2019

  Trong không khí toàn Đảng bộ Trường Nghiệp vụ đang tích cực đẩy mạnh học tập chuyên đề năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” Quý 4/2019. Ngày 23/10/2019, Chi bộ 4 đã tổ chức sinh hoạt Chuyên đề với chủ đề: Học tập tư tưởng Hồ Chí Minh về “Sửa đổi lối làm việc” trong cán bộ, đảng viên kết hợp với về nguồn thăm căn cứ cách mạng Hầm vũ khí bí mật của các chiến sĩ Biệt động Sài Gòn – Gia Định năm

 • Chi bộ 2 Trường Nghiệp vụ tổ chức lễ kết nạp Đảng viên mới

  Chi bộ 2 Trường Nghiệp vụ tổ chức lễ kết nạp Đảng viên mới

  12-06-2018

  Sáng ngày 12/6/2018, Chi bộ 2 thuộc Đảng ủy Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại Thành phố Hồ Chí Minh (Trường Nghiệp vụ) đã tổ chức buổi Lễ kết nạp Đảng viên cho quần chúng Bùi Bình Thịnh.

 • Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường Nghiệp vụ nhiệm kỳ 2017 – 2020

  Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường Nghiệp vụ nhiệm kỳ 2017 – 2020

  06-10-2017

  Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 33-KH/ĐU ngày 17/7/2017 của Đảng ủy Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại Thành phố Hồ Chí Minh (Trường nghiệp vụ) về kế hoạch đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 và được sự đồng ý của Đảng ủy Trường nghiệp vụ, trong thời gian từ 28/8/2017 đến 31/8/2017, các chi bộ 1, 2, 3, 4 trực thuộc Đảng bộ Trường nghiệp vụ đã tiến hành Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020

Trang 1 trên 1 | 3

Địa chỉ: Đường 449, Khu phố 2, phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9 - Tp. HCM.

Số điện thoại: 028-38960122

E-mail: banbientap@tkshcm.edu.vn