• Chi bộ 2 Trường Nghiệp vụ tổ chức lễ kết nạp Đảng viên mới

  Chi bộ 2 Trường Nghiệp vụ tổ chức lễ kết nạp Đảng viên mới

  12-06-2018

  Sáng ngày 12/6/2018, Chi bộ 2 thuộc Đảng ủy Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại Thành phố Hồ Chí Minh (Trường Nghiệp vụ) đã tổ chức buổi Lễ kết nạp Đảng viên cho quần chúng Bùi Bình Thịnh.

 • Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường Nghiệp vụ nhiệm kỳ 2017 – 2020

  Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường Nghiệp vụ nhiệm kỳ 2017 – 2020

  06-10-2017

  Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 33-KH/ĐU ngày 17/7/2017 của Đảng ủy Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại Thành phố Hồ Chí Minh (Trường nghiệp vụ) về kế hoạch đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 và được sự đồng ý của Đảng ủy Trường nghiệp vụ, trong thời gian từ 28/8/2017 đến 31/8/2017, các chi bộ 1, 2, 3, 4 trực thuộc Đảng bộ Trường nghiệp vụ đã tiến hành Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020

Trang 1 trên 1 | 2

Tin tức

Địa chỉ: Đường 449, Khu phố 2, phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9 - Tp. HCM.

Số điện thoại: 028-38960122

E-mail: banbientap@tkshcm.edu.vn