Đào tạo

22/05/2017

  • Lượt xem: 2855

Căn cứ vào Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đào tạo,bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại thành phố Hồ Chí Minh (Ban hành kèm theo Quyết định số 23/QĐ-VKSTC-T3 ngày 20/11/2015 của Viện trưởng VKSND tối cao), Phòng Đào tạo có chức năng và nhiệm vụ sau:

1. Phòng Đào tạo có chức năng giúp Hiệu trưởng định hướng công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng mục tiêu, chương trình, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng; tổ chức thực hiện, kiểm tra giám sát công tác giảng dạy và học tập; quản lý học viên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy chế của Trường nghiệp vụ.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của phòng Đào tạo:

a) Chủ trì phối hợp với các Khoa trong việc xây dựng định hướng mục tiêu, kế hoạch ngắn hạn, dài hạn và hàng năm về đào tạo, bồi dưỡng;

b) Chủ trì phối hợp với các khoa nghiệp vụ lập kế hoạch, triển khai thực hiện chương trình giảng dạy các khóa đào tạo nghiệp vụ kiểm sát, các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát; xếp thời khóa biểu cho các khóa, lớp; quản lý thời khóa biểu;

c) Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch đào tạo của Trường nghiệp vụ;

d) Cung cấp danh sách học viên cho các phòng, khoa có liên quan; làm và cấp thẻ cho học viên; chịu trách nhiệm về hồ sơ của người học và lưu trữ các hồ sơ liên quan đến người học;

đ) Quản lý học viên; cập nhật, quản lý và tổng hợp kết quả học tập của học viên theo Quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, quy định của Viện trưởng VKSND tối cao; theo dõi, kiểm tra, đánh giá và tổng hợp quá trình học tập và rèn luyện của học viên để làm cơ sở cho việc xét tốt nghiệp và cấp chứng chỉ;

e) Công bố, lưu giữ điểm, quản lý hồ sơ học tập của học viên; dự thảo các quyết định liên quan đến tổ chức và học tập của các lớp học;

g) Phối hợp với các khoa nghiệp vụ tổ chức các lễ khai giảng, bế giảng, thi, kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học viên; giải quyết việc thi lại, học lại; phối hợp với phòng, khoa giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của học viên liên quan đến việc học tập;

h) Tổ chức, quản lý cấp, phát chứng chỉ, giấy chứng nhận kết quả học tập, theo đúng quy định;

i) Quản lý, theo dõi việc giảng dạy, thanh toán, kiểm tra và xác nhận khối lượng giờ giảng của giảng viên;

k) Xây dựng các báo cáo về công tác đào tạo, bồi dưỡng của Trường nghiệp vụ;

l) Đề xuất việc mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác đào tạo;

m) Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

Số điện thoại liên hệ: 08-38969078

Lãnh đạo phòng:
 Phó trưởng phòng: Nguyễn Ngọc Tùng

Tập thể Phòng Đào tạo

Tin tức mới nhất

667 ứng viên tham gia Kỳ thi tuyển Kiểm sát viên khu vực phía Nam...

667 ứng viên tham gia Kỳ thi tuyển Kiểm sát viên khu vực phía Nam...

(BVPL) - Chiều ngày 15/11/2019, Kỳ thi tuyển Kiểm sát viên đợt 2 năm 2019 đã chính thức khai mạc tại Trường Đào tạo bồi dưỡng nghiệp...

15/11/2019

Đại hội đoàn viên Đoàn Cơ sở Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TP...

Đại hội đoàn viên Đoàn Cơ sở Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TP...

Sáng ngày 22/10/2019, Đoàn Cơ sở Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại Thành phố Hồ Chí Minh (Trường Nghiệp vụ) tổ chức Đại ...

07/11/2019

Chi bộ 4 sinh hoạt chuyên đề tháng 10/2019...

Chi bộ 4 sinh hoạt chuyên đề tháng 10/2019...

Trong không khí toàn Đảng bộ Trường Nghiệp vụ đang tích cực đẩy mạnh học tập chuyên đề năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân,...

29/10/2019

Đoàn cơ sở Trường Nghiệp vụ đạt giải ba  cuộc thi  "Tìm hiểu chủ nghĩa Mác - Lê ...

Đoàn cơ sở Trường Nghiệp vụ đạt giải ba cuộc thi "Tìm hiểu chủ nghĩa Mác - Lê ...

Chiều ngày 16/10/2019, tại Hội trường Trường Đào tạo, Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại Thành phố Hồ Chí Minh (Trường Nghiệp vụ), Đoàn ...

25/10/2019

Địa chỉ: Đường 449, Khu phố 2, phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9 - Tp. HCM.

Số điện thoại: 028-38960122

E-mail: banbientap@tkshcm.edu.vn