Giới thiệu

22/05/2017

  • Lượt xem: 2105

Nghiên cứu khoa học (NCKH) là hoạt động luôn được nhà trường đầu tư thích đáng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn của giảng viên, công chức, viên chức và học viên trong trường; gắn hoạt động đào tạo, bồi dưỡng của nhà trường với thực tiễn công tác, thực tiễn xã hội.

Hoạt động NCKH bao gồm các công trình nghiên cứu cấp Bộ, cấp trường, cấp đơn vị; các chương trình, dự án NCKH trong ngành và hợp tác quốc tế; các hội thảo khoa học quốc tế, hội thảo khoa học dành cho giảng viên, học viên; xuất bản tạp chí, tập san khoa học…

1. Tổng quan hoạt động nghiên cứu khoa học của trường thời gian qua

Nhiều năm qua, công tác NCKH được đẩy mạnh, tập trung vào các lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp nhằm phục vụ nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng của Nhà trường. Các lĩnh vực NCKH và sản phẩm NCKH của Trường đa dạng, phong phú nhiều thể loại. Ngoài nhiệm vụ xây dựng các đề tài, chuyên đề chuyên sâu trong lĩnh vực khoa học pháp lý, Trường có nhiệm vụ tổ chức xây dựng và biên soạn các loại giáo trình, chương trình, tập bài giảng và tài liệu đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ; xây dựng các quy định về công tác tổ chức cán bộ; về quản lý tài sản; về công tác văn thư, lưu trữ; về chế độ chính sách đối với giảng viên, học viên; về hoạt động của Hội đồng khoa học; về công tác NCKH; về tổ chức, hoạt động, sử dụng Trang thông tin điện tử; về chế độ nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm, thông tin đăng trên Trang thông tin điện tử… Cụ thể: Đã xây dựng được 07 chương trình khung về đào tạo Tiền công vụ; bồi dưỡng kiến thức quản lý, chỉ đạo, điều hành dành cho Lãnh đạo Viện kiểm sát cấp huyện, cấp tỉnh; chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu về hình sự; chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu về dân sự; triển khai nghiên cứu và hoàn thành 73 chuyên đề, đề tài khoa học cấp trường; chỉnh sửa, bổ sung 23 tập bài giảng, giáo trình của các chương trình đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát, bồi dưỡng chuyên sâu về khoa học điều tra; xây dựng và hoàn thiện hơn 200 bộ hồ sơ thực hành về khoa học điều tra; kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử hình sự; kiểm sát án dân sự, hành chính; diễn án hình sự, dân sự… Cán bộ, giảng viên nhà trường thường xuyên tích cực tham gia góp ý đối với các dự án luật và các loại văn bản pháp luật, đề án mới khác của Nhà nước, của ngành Kiểm sát nhân dân.

Các hoạt động nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm nghiệp vụ trên diễn đàn của Trang Thông tin điện tử của Trường cũng đã góp phần đẩy mạnh hoạt động NCKH của cán bộ, giảng viên. 

Nhìn chung, công tác NCKH của cán bộ, giảng viên thời gian qua đã góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng của Nhà trường.

2. Kết quả xây dựng chuyên đề, đề tài khoa học qua các năm
Năm 2010 Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại thành phố Hồ Chí Minh thực hiện tổng cộng 02 đề tài NCKH cấp trường và cấp khoa; 01 chuyên đề khoa học cấp trường và 11 chuyên đề cấp phòng, khoa với tổng kinh phí hơn 200 triệu đồng. Mục tiêu các hoạt động nghiên cứu của trường đều hướng tới việc nâng cao chất lượng khoa học và giá trị thực tiễn của sản phẩm khoa học theo yêu cầu của ngành và khả năng ứng dụng.

Các chuyên đề/ đề tài nghiên cứu khoa học năm 2010:

1. Xây dựng chương trình khung bồi dưỡng chuyên sâu về THQCT và KSĐT, KSXX sơ thẩm án xâm phạm sở hữu dành cho Kiểm sát viên cấp huyện

2. Biên tập, xây dựng hồ sơ tình huống phục vụ cho thực hành NVKS

3. Xây dựng quy trình thực hành phân tích hồ sơ và đề xuất xử lý vụ án hình sự Quy trình thực hành diễn án phiên tòa sơ thẩm hình sự

4. Hồ sơ thực hành khám nghiệm một số hiện trường cụ thể

5. Biên tập hồ sơ thực hành và diễn án dân sự, hành chính

6. Xây dựng bộ đề thi vấn đáp môn NVKS DS, HC cho các khóa ĐT NVKS tại PH Một số kinh nghiệm phát hiện vi phạm khi kiểm sát bản án và quyết định dân sự của Tòa án

7. Quy trình diễn án dân sự - hành chính

8. Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phân hiệu Trường ĐT,BD nghiệp vụ kiểm sát tại Tp. Hồ Chí Minh

9. Quy định tạm thời về tổ chức và hoạt động của khoa Quan hệ quốc tế

10. Quy định về tổ chức và hoạt động của khoa Tội phạm học và điều tra tội phạm

11. Quy định về tổ chức và hoạt động của phòng Quản lý khoa học và TTTL

12. Quy định về đánh giá kết quả rèn luyện của học viên các khóa đào tạo nghiệp vụ kiểm sát tại Phân hiệu 

13. Xây dựng nội dung và phương thức hoạt động website Phân hiệu trường ĐT,BD NVKS tại Thành phố Hồ Chí Minh

Danh sách đề tài khoa học từ năm 2011 đến năm 2016

Tin tức mới nhất

667 ứng viên tham gia Kỳ thi tuyển Kiểm sát viên khu vực phía Nam...

667 ứng viên tham gia Kỳ thi tuyển Kiểm sát viên khu vực phía Nam...

(BVPL) - Chiều ngày 15/11/2019, Kỳ thi tuyển Kiểm sát viên đợt 2 năm 2019 đã chính thức khai mạc tại Trường Đào tạo bồi dưỡng nghiệp...

15/11/2019

Đại hội đoàn viên Đoàn Cơ sở Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TP...

Đại hội đoàn viên Đoàn Cơ sở Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TP...

Sáng ngày 22/10/2019, Đoàn Cơ sở Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại Thành phố Hồ Chí Minh (Trường Nghiệp vụ) tổ chức Đại ...

07/11/2019

Chi bộ 4 sinh hoạt chuyên đề tháng 10/2019...

Chi bộ 4 sinh hoạt chuyên đề tháng 10/2019...

Trong không khí toàn Đảng bộ Trường Nghiệp vụ đang tích cực đẩy mạnh học tập chuyên đề năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân,...

29/10/2019

Đoàn cơ sở Trường Nghiệp vụ đạt giải ba  cuộc thi  "Tìm hiểu chủ nghĩa Mác - Lê ...

Đoàn cơ sở Trường Nghiệp vụ đạt giải ba cuộc thi "Tìm hiểu chủ nghĩa Mác - Lê ...

Chiều ngày 16/10/2019, tại Hội trường Trường Đào tạo, Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại Thành phố Hồ Chí Minh (Trường Nghiệp vụ), Đoàn ...

25/10/2019

Địa chỉ: Đường 449, Khu phố 2, phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9 - Tp. HCM.

Số điện thoại: 028-38960122

E-mail: banbientap@tkshcm.edu.vn