HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC 06 THÁNG ĐẦU NĂM, TRIỂN KHAI CÔNG TÁC 6 THÁNG CUỐI NĂM 2020 VÀ HỘI NGHỊ TỔNG KẾT THI ĐUA ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN TRƯỜNG NGHIỆP VỤ

Chiều ngày 16/7/2020, Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại Thành phố Hồ Chí Minh (Trường Nghiệp vụ) tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác 06 tháng đầu năm, triển khai công tác 06 tháng cuối năm 2020 và Hội nghị tổng kết thu đua điển hình tiên tiến; TS. Trần Công Phàn – Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao dự và chỉ đạo Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị

Tham dự Hội nghị có TS. Nguyễn Văn Khoát – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Nghiệp vụ dự và chủ trì Hội nghị; các đồng chí là Phó Hiệu trưởng, Trưởng, Phó các đơn vị và toàn thể công chức, viên chức, người lao động nhà trường.

Hội nghị nghe đồng chí Mai Văn Sinh – Phó Hiệu trưởng Nhà trường trình bày Báo cáo tóm tắt kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2020 và phương hướng công tác 06 tháng cuối năm 2020 của Trường Nghiệp vụ. Báo cáo nhấn mạnh những kết quả Trường đã thực hiện được và các đóng góp nổi bật trong công tác xây dựng Ngành, cụ thể: Trong 06 tháng đầu năm 2020, tuy ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhiều kế hoạch, hoạt động triển khai chậm so với kế hoạch đề ra, nhưng Nhà trường đã nhanh chóng đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; chú trọng vào thực chất và hiệu quả công việc, thường xuyên kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện nhiệm vụ, nêu cao tinh thần phối hợp công tác giữa các đơn vị, phát huy trí tuệ tập thể đối với những vấn đề khó khăn, vướng mắc, triển khai tốt chương trình công tác đã đề ra.

Phát biểu tại Hội nghị, nhiều tham luận đã nhất trí cao với Báo cáo Sơ kết tại Hội nghị; thảo luận, phân tích những hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của từng đơn vị; đề xuất các biện pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác trong thời gian tới.

TS. Trần Công Phàn – Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, TS. Trần Công Phàn – Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã biểu dương những kết quả mà Trường đã thực hiện được trong 06 tháng đầu năm và nhấn mạnh, Nhà trường cần tăng cường hơn nữa sự phối hợp với các đơn vị trong Ngành và nhất là các cơ quan ngoài ngành để giúp họ hiểu thêm về chức năng, nhiệm vụ của ngành KSND; trao đổi kinh nghiệm trong công tác giảng dạy; đa dạng hóa các mô hình trong công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Ngành giao phó trong năm 2020, hướng đến kỷ niệm 60 năm thành lập ngành Kiểm sát nhân dân.

TS. Nguyễn Văn Khoát – Hiệu trưởng Nhà trường

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Viện trưởng, TS. Nguyễn Văn Khoát – Hiệu trưởng Nhà trường đã đánh giá kết quả triển khai nhiệm vụ theo kế hoạch, chương trình của các đơn vị phòng, khoa trong 6 tháng đầu năm 2020; đồng thời yêu cầu trong 6 tháng cuối năm toàn Trường cần thực hiện xuất sắc các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra, tập trung thực hiện việc biên soạn và đưa vào sử dụng Giáo trình đào tạo nghiệp vụ kiểm sát theo chương trình khung 6 tháng được Viện KSNDTC phê duyệt; Khảo sát nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam để phối hợp triển khai biên soạn tài liệu và mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu theo yêu cầu của Viện kiểm sát địa phương; Xây dựng các bộ hồ sơ thực hành án hình sự, dân sự và hành chính; Biên soạn tài liệu đối với 5 chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ; Xây dựng mới 4 chương trình Bồi dưỡng nghiệp vụ; Chỉnh sửa tài liệu các chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu; Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, xây dựng đề tài khoa học các cấp, chú trọng thực hiện các đề tài, chuyên đề theo nhóm bảo đảm chất lượng, hiệu quả, gắn lý luận với thực tiễn; Kiện toàn lãnh đạo các phòng, khoa để ổn định tổ chức, quản lý, chỉ đạo điều hành hoạt động của Nhà trường.

Đồng chí Hiệu trưởng đã đề xuất một số kiến nghị vời VKSNDTC về chính sách, cơ chế điều động KSV đang công tác thực tiễn tại địa phương có năng lực, trình độ, kinh nghiệm và kỹ năng giảng dạy về công tác tại Trường; chú trọng nâng cao chất lượng giảng dạy của đội ngũ giảng viên thông qua kiểm tra việc chuẩn bị bài giảng, tổ chức các hội thảo về kỹ năng giảng dạy, đi thực tế, trao đổi kinh nghiệm; tập trung xây dựng thể chế đảm bảo việc tổ chức, hoạt động của Trường được thống nhất và hiệu quả, phòng Tổ chức – Hành chính xây dựng quy định đối với trường hợp khen thưởng đột xuất đối với cá nhân có thành tích và cơ chế xử lý cán bộ, công chức, viên chức vi phạm; nâng cao đời sống công chức, viên chức, người lao động… Cuối cùng, đồng chí mong muốn toàn Trường đồng lòng, đoàn kết, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ngành Kiểm sát nhân dân giao phó./.

Một số hình ảnh hoạt động

Tin: Hoài Thương