Hội nghị triển khai công tác năm 2021

Sáng ngày 26/01/2021, Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại Thành phố Hồ Chí Minh (Trường Nghiệp vụ) tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2021.

Tham dự Hội nghị có TS. Nguyễn Văn Khoát – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Nghiệp vụ, các đồng chí khác trong Ban giám hiệu; Lãnh đạo các phòng, khoa cùng toàn thể công chức, viên chức, người lao động Nhà trường.

Toàn cảnh Hội nghị

Trong năm 2020 vừa qua, mặc dù chịu ảnh hưởng từ dịch bệnh Covid-19 nhưng với sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Đảng ủy và Ban Giám hiệu Trường Nghiệp vụ, các phòng, khoa của Nhà trường đã luôn có sự phối hợp chặt chẽ với tinh thần trách nhiệm cao trong công việc và trau dồi kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn để phát huy sức mạnh trí tuệ của tập thể, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Trong năm 2020, Trường Nghiệp vụ đã triển khai đào tạo, bồi dưỡng theo kế hoạch được 38 lớp với tổng số 2.839 học viên tham gia, trong đó có 07 khóa Đào tạo nghiệp vụ kiểm sát với 489 học viên tham gia; 17 lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu với 1.120 học viên dự học; phối hợp với 11 Viện kiểm sát nhân dân địa phương mở 14 lớp Bồi dưỡng chuyên sâu, tập huấn với 1.230 học viên tham dự và được công nhận hoàn thành chương trình. Về công tác nghiên cứu khoa học, Nhà trường đã hoàn thành 01 đề tài khoa học cấp Bộ và triển khai 04 đề tài cấp cơ sở, biên soạn 04 chương trình Bồi dưỡng nghiệp vụ, xây dựng 02 chương trình khung, biên soạn Giáo trình Đào tạo nghiệp vụ kiểm sát, chủ động chỉnh sửa 04 tập bài giảng, xây dựng 03 Bộ hồ sơ thực hành, tổ chức 03 Hội thảo khoa học. Ngoài ra, Đảng ủy, Ban giám hiệu Trường Nghiệp vụ luôn quán triệt và tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và Quy chế của Ngành phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ, chủ động khắc phục khó khăn, tăng cường đổi mới phương pháp quản lý, chỉ đạo điều hành, đảm bảo dân chủ, công khai, xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh… Với những kết quả đạt được, năm 2020, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã trao Cờ thi đua của ngành Kiểm sát nhân dân cho tập thể Nhà trường; trao Cờ thi đua dẫn đầu khối cho tập thể phòng Tổ chức hành chính và bằng khen cho 04 cá nhân đạt thành tích 02 năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ngoài ra, Nhà trường còn vinh dự có 01 đồng chí được danh hiệu Chiến sỹ thi đua yêu nước tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X năm 2020.

TS. Nguyễn Văn Khoát – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường

Tại Hội nghị, TS. Nguyễn Văn Khoát – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường xác định phương hướng, mục tiêu trong năm 2021 với những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá trong năm 2021 trên cơ sở tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt phương châm “Đoàn kết, đổi mới – Trách nhiệm, kỷ cương – Thực chất, hiệu quả” trên cơ sở của Chỉ thị số 01/CT- VKSTC ngày 31/12/2020 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2021, cụ thể như sau:

Một là, tập trung nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập của giảng viên, học viên Trường Nghiệp vụ, nâng cao chất lượng giảng dạy của đội ngũ giảng viên thông qua kiểm tra việc chuẩn bị bài giảng, việc đổi mới phương pháp giảng dạy, tổ chức các hội thảo về kỹ năng giảng dạy, đi thực tế, trao đổi kinh nghiệm; khảo sát nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức đang công tác tại Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, thành phố thuộc khu vực phía Nam và phối hợp triển khai xây dựng các chương trình đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu  phù hợp bằng hình thức mở các lớp bồi dưỡng tại chỗ.

Hai là, tập trung hoàn thiện việc biên soạn Giáo trình Đào tạo nghiệp vụ kiểm sát chương trình 6 tháng theo Quyết định số 79/QĐ-VKSTC ngày 16/03/2020 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; thẩm định và trình Viện kiểm sát nhân dân tối cao thông qua tài liệu các chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ; chỉnh sửa, bổ sung các tập bài giảng; biên soạn hồ sơ thực hành, diễn án; thực hiện đề tài cấp bộ và triển khai một số đề tài cấp cơ sở đảm bảo chất lượng, hiệu quả và có giá trị thực tiễn cao, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp. Bên cạnh đó, cần tăng cường hơn nữa sự phối hợp với các đơn vị trong Ngành và các cơ quan ngoài ngành trao đổi kinh nghiệm trong công tác giảng dạy; đa dạng hóa các mô hình trong công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm hướng đến hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Ngành giao phó trong năm 2021.

Ba là, tăng cường hợp tác quốc tế. Trong khuôn khổ hoạt động hợp tác với các nước và tổ chức quốc tế trong công tác đào tạo, bồi dưỡng tiếp tục đón các đoàn công tác của Viện kiểm sát, Viện công tố các nước, các cơ sở đào tạo, nước ngoài đến thăm và làm việc với Nhà trường; phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế và tương trợ tư pháp về hình sự Viện kiểm sát nhân dân tối cao triển khai giảng dạy lớp bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát dành cho cán bộ, Kiểm sát viên  nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào.

Bốn là, thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ; chủ động thực hiện rà soát, đánh giá phân loại công chức, viên chức của Nhà trường căn cứ vào nhiệm vụ được giao và chất lượng, hiệu quả công việc; tăng cường hiệu quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân trong việc kiểm tra, đôn đốc việc chấp hành trật tự kỷ luật nội vụ, công vụ; đánh giá phân loại lao động hàng tháng đối với công chức, viên chức, người lao động Nhà trường…

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Hội nghị, TS. Nguyễn Văn Khoát – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường ghi nhận sự nỗ lực, đoàn kết và tâm huyết của tập thể Trường Nghiệp vụ trong năm 2020. Đồng chí Hiệu trưởng nhấn mạnh: Việc phát huy nhân tố con người được coi là một nhiệm vụ trọng yếu, một khâu đột phá chiến lược nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả, góp phần xây dựng Nhà trường ngày càng phát triển. Vì vậy, trong năm 2021 và những năm tiếp theo, công chức, viên chức, người lao động Nhà trường cần phát huy sức mạnh trí tuệ, tận tụy cống hiến, để cùng tập thể thực hiện các chương trình hành động cụ thể, đoàn kết, năng động, sáng tạo với tinh thần quyết tâm cao nhất, góp phần xây dựng đội ngũ công chức, viên chức “Vững về chính trị, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”, phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ mà ngành Kiểm sát nhân dân giao phó./.

Một số hình ảnh tại Hội nghị

Tin: Hoài Thương