HỢP TÁC QUỐC TẾ

Hàng năm, cán bộ, giảng viên của Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại Thành phố Hồ Chí Minh được cử đi học tập, nghiên cứu ở nước ngoài theo các chương trình hợp tác quốc tế về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Viện kiểm sát nhân dân tối cao là điều kiện thuận lợi để cán bộ, giảng viên nâng cao nhận thức về trình độ khoa học pháp lý nói chung và nghiên cứu các chế định về Viện kiểm sát, chế định Kiểm sát viên hoặc các vấn đề liên quan đến tương trợ tư pháp hình sự của một số nước có hệ thống pháp luật tiên tiến trên thế giới nói riêng. Hoạt động này đã góp phần quan trọng trong việc không ngừng nâng cao trình độ giảng dạy và nghiên cứu khoa học cho đội ngũ cán bộ, giảng viên của Nhà trường.

Theo số liệu thống kê từ năm 2007 đến nay, lãnh đạo, giảng viên Nhà trường đã tham gia nhiều hoạt động hợp tác quốc tế liên quan đến hoạt động hợp tác, nghiên cứu, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, cụ thể như sau:
Năm 2007, Nhà trường cử 10 cán bộ giảng viên của Trường thăm và làm việc tại Viện kiểm sát tỉnh Quảng Đông và Phân viện Đào tạo Kiểm sát viên Quảng Đông -Trung Quốc.

Năm 2008: Nhà trường cử 02 giảng viên tham gia nghiên cứu, học tập tại Học viện kiểm sát viên Quốc gia Trung Quốc.

Năm 2009: Nhà trường cử 01 đồng chí Phó Hiệu trưởng tham gia Đoàn công tác, học tập, nghiên cứu pháp luật tại Cộng hòa Liên bang Nga.

Năm 2010: Nhà trường cử 04 cán bộ giảng viên nghiên cứu, học tập tại Học viện kiểm sát viên Quốc gia Trung Quốc; cử 01 lãnh đạo tham gia giảng dạy cho cán bộ kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tại Lào.

Năm 2011: Nhà trường cử 01 giảng viên tham gia học tập, nghiên cứu pháp luật tại Cộng hòa Liên bang Đức;
– Đón tiếp các Đoàn cán bộ của Viện kiểm sát tỉnh Quảng Tây, Viện kiểm sát tỉnh Quảng Đông, Học viện Kiểm sát viên quốc gia Bắc kinh – Trung Quốc đến thăm và làm việc tại Trường;
– Đón tiếp Đoàn cán bộ Viện Kiểm sát nhân dân tối cao nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào đến thăm và làm việc tại Trường;
– Cử một số giảng viên của Trường tham gia chương trình tập huấn giảng viên về phòng chống rửa tiền, về kỹ thuật điều tra tài chính thuộc Dự án “Tăng cường năng lực của các cơ quan pháp luật và thực thi pháp luật trong công tác phòng, chống rửa tiền tại Việt Nam” (Dự án VNMS65) do Cơ quan Phòng chống Ma túy và Tội phạm của Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNODC Việt Nam) tài trợ.

Năm 2013: Nhà trường cử 01 cán bộ tham gia học tập, nghiên cứu pháp luật tại Mỹ.

Năm 2014: có nhiều hoạt động hợp tác nghiên cứu và đào tạo với các nước, cụ thể là:
– Tháng 8/2014, Trường tổ chức đón tiếp Đoàn cán bộ, chuyên gia  thuộc chương trình Pháp luật – Tư Pháp – Quản trị đến từ nước Cộng hòa Pháp đến làm việc, trao đổi kinh nghiệm và tổ chức hội thảo trao đổi kinh nghiệm tại Trường.
– Từ 09/ 9 đến 02/12/ 2014: Trường đã tổ chức đón tiếp và triển khai giảng dạy nghiệp vụ kiểm sát cho Đoàn cán bộ, Kiểm sát viên VKSND nước CHDCND Lào gồm 17 học viên là các đồng chí Lãnh đạo các Vụ, Cục thuộc VKSND tối cao; Viện trưởng, Phó viện trưởng các tỉnh và lãnh đạo VKS khu vực của Lào.
– Cử 07 cán bộ, giảng viên tham gia 02 Đoàn công tác của VKSNDTC đi thăm và học tập tại nước ngoài gồm:
+ Tháng 11/2014: Cử 04 đồng chí đi Ôtxtrâylia học tập, nghiên cứu về Phương pháp giảng dạy và tìm hiểu về Tội phạm xuyên quốc gia;
+ Tháng 12/2014: Cử 03 đồng chí đi Nhật Bản học tập, nghiên cứu về một số vấn đề Tương trợ tư pháp hình sự; tìm hiểu về pháp luật và kinh nghiệm phòng chống ma túy và học tập mô hình tuyển dụng, đào tạo kiểm sát viên của Nhật Bản.
Năm 2015, có nhiều hoạt động hợp tác quốc tế cụ thể là:
– Tháng 12 năm 2015, đồng chí Hiệu trưởng Nhà trường tham gia Đoàn công tác của VKSND tối cao đến thăm và làm việc tại Mông Cổ để ký biên bản hợp tác quốc tế trong lĩnh vực kiểm sát giữa Việt Nam và Mông Cổ.
– Tháng 12 năm 2015, đoàn cán bộ Học viện Kiểm sát viên Quốc gia Trung Quốc do Đồng chí Lữ Gia Nghị (Lyu Jia Yi), PGS.TS – Phó Giám đốc Học viện dẫn đầu đã đến thăm và làm việc với lãnh đạo, giảng viên Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại Thành phố Hồ Chí Minh về kinh nghiệm đào tạo kiểm sát viên và giảng viên.
– Từ tháng 9/2015 – tháng 12/2015 : Trường đã tổ chức đón tiếp và triển khai giảng dạy nghiệp vụ kiểm sát cho Đoàn cán bộ, Kiểm sát viên VKSND nước CHDCND Lào gồm 20 học viên là các đồng chí Lãnh đạo các Vụ, Cục thuộc VKSND tối cao Lào và Viện trưởng, Phó viện trưởng các tỉnh và khu vực của Lào.
Năm 2016, đã thực hiện được một số nội dung về hợp tác quốc tế như sau:
– Tháng 11/2016, Trường đã tiếp đón Đoàn chuyên gia của Nhật bản: Ông Cây Xu Kê Xen Ta – Viện trưởng Viện nghiên cứu tội phạm và xử lý người phạm tội của Liên Hợp Quốc dẫn đầu đến thăm và trao đổi Kinh nghiệm của Nhật Bản trong công tác đào tạo, bồi dưỡng Kiểm sát viên, Điều tra viên.
– Từ tháng 9/2016 – tháng 11/2016: Trường đã tổ chức đón tiếp và triển khai giảng dạy nghiệp vụ kiểm sát cho Đoàn cán bộ, Kiểm sát viên VKSND nước CHDCND Lào gồm 20 học viên là các đồng chí Lãnh đạo các Vụ, Cục thuộc VKSND tối cao Lào và Viện trưởng, Phó viện trưởng các tỉnh và khu vực của Lào.
– Tháng 12/2016: Trường tổ chức Hội thảo ” Kinh nghiệm CHLB Đức về thu hồi tài sản do phạm tội mà có, đặc biệt là đối với tội phạm tham nhũng, trách nhiệm hình sự của pháp nhân và biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt”.
Năm 2017, Nhà trường tiến hành một số hoạt động hợp tác quốc tế như sau:
– Từ ngày 03/03/2017 đến ngày 10/03/2017, Đoàn công tác Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TP. Hồ Chí Minh gồm 13 đồng chí phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận do đồng chí Hiệu trưởng Nhà Trường làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.
– Từ ngày 13 đến 24/3/2017, Nhà trường cử 01 đồng chí Phó Hiệu trưởng đi học tập tại Trung Quốc; từ 15 đến 29/4/2017 cử 01 đồng chí Phó Hiệu trưởng đi học tập tại Hàn Quốc; tháng 5/2017, cử 01 cán bộ đi công tác tại Trung Quốc.
– Ngày 17/05/2017, Trường tổ chức Hội thảo “Thu hồi tài sản do phạm tội mà có, rửa tiền và tương trợ tư pháp hình sự – kinh nghiệm của Australia”.

Ngoài ra, trong 02 năm 2016-2017, Nhà trường cử Lãnh đạo và một số giảng viên của Trường tham gia các hoạt động của chương trình tập huấn về “Nâng cao hiệu quả tố tụng đối với các vụ án về động vật hoang dã” do VKSND tối cao và Dự án Quản trị Nhà nước nhằm tăng trưởng toàn diện của USAID (GIG) phối hợp tổ chức; chương trình “Đấu tranh chống các tội phạm mua bán người” do Dự án AAPTIP – Australia phối hợp tổ chức.

Trong thời gian tới, Nhà trường sẽ quan tâm đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học nhằm đảm bảo điều kiện tốt hơn về ăn, ở, sinh hoạt và học tập của học viên nước ngoài tại Trường; bên cạnh đó, để khắc phục rào cản về ngôn ngữ cho học viên, Nhà trường cũng đã xây dựng các kế hoạch sửa đổi, bổ sung và dịch tài liệu, giáo trình đào tạo, bồi dưỡng ra tiếng nước ngoài cho phù hợp với đối tượng học; ngoài ra tạo điều kiện cử nhiều cán bộ, giảng viên của Trường đi học tập, nghiên cứu tại nước ngoài nhằm nâng cao trình độ giảng dạy và đáp ứng hiệu quả công việc ngày càng cao hơn…