KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ,
KIỂM SÁT ĐIỀU TRA, KIỂM SÁT XÉT XỬ SƠ THẨM CÁC VỤ ÁN VỀ CÁC TỘI PHẠM
XÂM PHẠM TRẬT TỰ, AN TOÀN GIAO THÔNG NĂM 2020

Sáng ngày 16/6/2020, Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại Thành phố Hồ Chí Minh (Trường Nghiệp vụ) tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kỹ năng thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm các vụ án về các tội phạm xâm phạm trật tự, an toàn giao thông năm 2020.

Toàn cảnh Lễ khai giảng

Tham dự Lễ khai giảng có TS. Nguyễn Văn Khoát – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Nghiệp vụ; Lãnh đạo các phòng, khoa cùng 107 học viên hiện đang công tác tại VKSND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, VKS Quân sự trung ương thuộc khu vực phía Nam.

TS. Nguyễn Văn Khoát – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường

Phát biểu khai giảng khóa học, TS. Nguyễn Văn Khoát – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường nhấn mạnh: Trong những năm qua, cùng với sự vào cuộc quyết liệt của Đảng, Nhà nước, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, tổ chức chính trị – xã hội các cấp đã có nhiều chủ trương, kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện nhiều giải pháp đảm bảo trật tự, an toàn giao thông và đã đạt được những kết quả tích cực. Tình hình trật tự, an toàn giao thông có những chuyển biến, tai nạn giao thông đã được kiềm chế, giảm liên tiếp về số vụ, số người chết và số người bị thương. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình vi phạm trật tự, an toàn giao thông vẫn diễn ra phức tạp, tai nạn giao thông vẫn ở mức cao và nghiêm trọng, nhất là số người chết, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gia tăng, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Tai nạn giao thông và ùn tắc tai nạn giao thông vẫn đang là vấn đề bức xúc của toàn xã hội, ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững kinh tế, văn hóa, xã hội và hình ảnh của đất nước Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Việc xử lý nghiêm minh các hành vi phạm trật tự an toàn giao thông gây hậu quả nghiêm trọng theo quy định của Bộ luật hình sự là một trong những nhiệm vụ quan trọng đặt ra đối với các cơ quan tiến hành tố tụng, trong đó có Viện kiểm sát nhân dân, nhằm góp phần ngăn chặn và hạn chế tình trạng tai nạn giao thông. Thực tiễn áp dụng các quy định của Bộ luật hình sự về các tội xâm phạm trật tự an toàn giao thông trong những năm qua cho thấy mặc dù đã được sửa đổi bổ sung và có văn bản hướng dẫn của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhưng trong quá trình điều tra, truy tố và xét xử các vụ án này, các cơ quan tiến hành tố tụng nói chung, Viện kiểm sát nhân dân nói riêng vẫn thường gặp những vướng mắc, lúng túng trong việc xác định tội danh; áp dụng các tình tiết định khung tăng nặng hình phạt; các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, đường lối xử lý cụ thể… đối với các hành vi xâm phạm trật tự an toàn giao thông. Nguyên nhân của tình trạng này một phần do các quy định của pháp luật hiện hành về các tội phạm này (Bộ luật hình sự, Luật Giao thông đường bộ, Nghị định của Chính phủ) có nhiều điểm chưa phù hợp với thực tiễn. Mặc khác, các văn bản hướng dẫn của các cơ quan có thẩm quyền về áp dụng các quy định của Bộ luật hình sự cũng chưa đầy đủ, cụ thể và rõ ràng dẫn đến sự nhận thức và áp dụng không thống nhất trong thực tiễn giữa các cơ quan tiến hành tiến hành tố tụng trong quá trình giải quyết các vụ án. Vì vậy, việc tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng kỹ năng thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm các vụ án về các tội phạm xâm phạm trật tự, an toàn giao thông nhằm làm sáng tỏ về mặt lý luận các tội xâm phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đồng thời tìm ra những bất cập, vướng mắc trong thực tiễn áp dụng các quy định của pháp luật hiện hành về các tội xâm phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ và nguyên nhân, trên cơ sở đó đưa ra các kiến nghị và giải pháp nhằm hoàn thiện các quy định pháp luật hiện hành có ý nghĩa rất quan trọng cả về lý luận cũng như thực tiễn là yêu cầu cấp thiết.

Đánh giá được sự cần thiết của việc tập trung các lớp bồi dưỡng nhằm khắc phục những thiếu sót còn tồn tại trong việc giải quyết các vụ án xâm phạm trật tự an toàn giao thông, dưới sự chỉ đạo của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Trường  Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại Thành phố Hồ Chí Minh đã mở khóa bồi dưỡng chuyên sâu về thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm các vụ án xâm phạm trật tự an toàn giao thông.

Chương trình khóa học đi sâu phân tích nội dung đặc biệt quan trọng để bồi dưỡng nâng cao kỹ năng cho các học viên về 5 vấn đề: Tình hình chung về vi phạm an toàn giao thông và vấn đề cần chứng minh trong các vụ án xâm phạm trật tự, an toàn giao thông; phương pháp điều tra các vụ án xâm phạm trật tự an toàn giao thông; kỹ năng kiểm sát việc khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, khám nghiệm phương tiện giao thông, giám định pháp y trong các vụ án xâm phạm trật tự, an toàn giao thông; kỹ năng thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra các vụ án xâm phạm trật tự, an toàn giao thông; kỹ năng thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm các vụ án xâm phạm trật tự an toàn giao thông. Đồng chí hy vọng rằng các học viên sẽ học tập với tinh thần nghiêm túc, tập trung để khóa học đạt được hiệu quả cao nhất.

Khóa học diễn ra từ ngày 16/6/2020 đến hết ngày19/6/2020. Sau lễ khai giảng, các học viên nghe giảng viên Võ Văn Tài – Phó Trưởng khoa Kiểm sát hình sự Trường Nghiệp vụ giảng chuyên đề đầu tiên trong nội dung chương trình khóa học về tình hình chung về vi phạm trật tự, an toàn giao thông và vấn đề phòng chống vi phạm trật tự, an toàn giao thông của nước ta hiện nay./

Tin: Hoài Thương