Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức mới, chuyên sâu về pháp luật hình sự, tố tụng hình sự -Năm 2020

Sáng ngày 21/9/2020, Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại Thành phố Hồ Chí Minh (Trường Nghiệp vụ) tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức mới, chuyên sâu về pháp luật hình sự và tố tụng hình sự  năm 2020.

Toàn cảnh Lễ khai giảng

Tham dự Lễ khai giảng có các đồng chí trong Ban giám hiệu; Lãnh đạo các phòng, khoa cùng toàn thể học viên là Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, Chuyên viên đến từ 22 Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phố, Viện Kiểm sát quân sự thuộc khu vực phía Nam.

Đ/c Mai Văn Sinh – Phó Bí thư Đảng ủy – Phó Hiệu trưởng Nhà trường

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Mai Văn Sinh – Phó Bí thư Đảng ủy – Phó Hiệu trưởng Nhà trường  nhấn mạnh: Thực tiễn công tác trong thời gian qua, ngành Kiểm sát đã thực hiện tốt chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự; qua đó góp phần tích cực vào công cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ lợi ích của xã hội, quyền tự do dân chủ của công dân. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, do nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan, hoạt động của Ngành Kiểm sát vẫn còn những hạn chế nhất định. Để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn công tác và nâng cao chất lượng của Kiểm sát viên trong hoạt động Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử các vụ án hình sự, Kiểm sát viên cần thực hiện đầy đủ, có trách nhiệm những nhiệm vụ và quyền hạn, đảm bảo các điều kiện theo luật định, có căn cứ, đúng quy định của pháp luật trong pháp luật hình sự và tố tụng hình sự. Vì vậy, thực hiện Kế hoạch số 33/KH-VKSTC ngày 26/02/2020 của Viện trưởng VKSND tối cao về đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2020 và theo đề nghị của VKSND địa phương, Trường Nghiệp vụ tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức mới, chuyên sâu về pháp luật hình sự, tố tụng hình sự năm 2020 bắt đầu từ ngày 21/9/2020 đến ngày 25/9/2020.

Trong quá trình học tập, học viên được những giảng viên là những cán bộ làm công tác giảng dạy, công tác thực tiễn có nhiều kinh nghiệm truyền đạt, trao đổi những kiến thức lý luận và thực tiễn mới, chuyên sâu về nghiệp vụ và những tình huống, vụ việc xảy ra trong thực tế để học tập, trao đổi, thảo luận, rút kinh nghiệm nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn công tác và mở rộng thêm các kỹ năng nghiệp vụ.

Đồng chí Phó Hiệu trưởng đề nghị học viên tích cực, chủ động, nâng cao trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật trong học tập, nghiên cứu, thực hiện nghiêm túc các quy định của Nhà nước, của Ngành trong phòng chống dịch Covid-19 và chia sẻ những khó khăn về cơ sở vật chất của Nhà trường.

Đồng chí mong rằng những kiến thức mà học viên lĩnh hội được qua khóa học sẽ được vận dụng một cách sáng tạo, bài bản và có hiệu quả, chuyên nghiệp và phù hợp với điều kiện, đặc điểm của từng đơn vị công tác, đáp ứng yêu cầu của quá trình cải cách tư pháp./.

Tin: Hoài Thương