KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG KIỂM SÁT VIỆC GIẢI QUYẾT THEO THỦ TỤC SƠ THẨM VÀ PHÚC THẨM CÁC VỤ ÁN DÂN SỰ, HÀNH CHÍNH, KINH DOANH, THƯƠNG MẠI VÀ LAO ĐỘNG CHO KIỂM SÁT VIÊN, KIỂM TRA VIÊN NĂM 2020

Sáng ngày 02/6/2020, Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại Thành phố Hồ Chí Minh (Trường Nghiệp vụ) tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng kỹ năng kiểm sát việc giải quyết theo thủ tục sơ thẩm và phúc thẩm các vụ án dân sự, hành chính, kinh doanh, thương mại và lao động cho Kiểm sát viên, Kiểm tra viên năm 2020.

Toàn cảnh Lễ khai giảng

Tham dự Lễ khai giảng có TS. Nguyễn Văn Khoát – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Nghiệp vụ; đồng chí Mai Văn Sinh và đồng chí Nguyễn Công Sinh – Phó Hiệu trưởng Nhà trường; đồng chí Nguyễn Thị Mai – Nguyên Trưởng phòng Giám đốc thẩm Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh; Lãnh đạo các phòng, khoa Trường Nghiệp vụ cùng 97 học viên là Kiểm sát viên, Kiểm tra viên đang công tác tại 33 VKSND tại khu vực phía Nam từ Quảng Trị trở vào.

Đ/c Mai Văn Sinh – Phó Hiệu trưởng Nhà trường

Tại Lễ khai giảng, đồng chí Mai Văn Sinh – Phó Hiệu trưởng cho biết: Trong những năm qua, công tác kiểm sát giải quyết theo thủ tục sơ thẩm và phúc thẩm các vụ án dân sự, hành chính, kinh doanh, thương mại và lao động trong ngành Kiểm sát nhân dân bên cạnh những kết quả tích cực còn tồn tại nhiều khó khăn, vướng mắc. Vì vậy, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát việc giải quyết theo thủ tục sơ thẩm và phúc thẩm các vụ án dân sự, hành chính, kinh doanh, thương mại và lao động cho Kiểm sát viên, Kiểm tra viên là nhiệm vụ trọng tâm. Đội ngũ Kiểm sát viên, Kiểm tra viên phải có kiến thức chuyên sâu, có bề dày kinh nghiệm và bản lĩnh chính trị vững vàng, đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của ngành Kiểm sát nhân dân trong thời kỳ mới.

Được biết, lớp bồi dưỡng diễn ra từ ngày 01/6/2020 – 10/6/2020. Nội dung chương trình học gồm 7 chuyên đề: Một số kỹ năng kiểm sát việc giải quyết tranh chấp ly hôn; Một số kỹ năng kiểm sát việc giải quyết tranh chấp thừa kế; Một số kỹ năng kiểm sát việc giải quyết tranh chấp nhà ở và quyền sử dụng đất; Một số kỹ năng kiểm sát việc giải quyết tranh chấp khiếu nại hành chính; Một số kỹ năng kiểm sát việc giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại; Một số kỹ năng kiểm sát việc giải quyết tranh chấp lao động.

Trong quá trình học tập, học viên được truyền thụ nhiều kiến thức mới, chuyên sâu từ đội ngũ giảng viên có chuyên môn nghiệp vụ cao; được trao đổi và thảo luận nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả kiểm sát việc giải quyết theo thủ tục sơ thẩm và phúc thẩm các vụ án dân sự, hành chính, kinh doanh, thương mại và lao động cho Kiểm sát viên, Kiểm tra viên.

Đồng chí Phó Hiệu trưởng yêu cầu học viên phải chấp hành nghiêm túc nội quy lớp học; phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động nghiên cứu tài liệu, tích cực trao đổi, thảo luận, không ngừng học tập, rèn luyện để ngày càng “vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”.

Tin: Hoài Thương