KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG KIỂM SÁT VIỆC KHÁM NGHIỆM HIỆN TRƯỜNG,
KHÁM NGHIỆM TỬ THI TRONG CÁC VỤ VIỆC CÓ DẤU HIỆU CỦA TỘI PHẠM GIẾT NGƯỜI
CHO KIỂM SÁT VIÊN, KIỂM TRA VIÊN NĂM 2020

Sáng ngày 18/5/2020, Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại Thành phố Hồ Chí Minh (Trường Nghiệp vụ) tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng kỹ năng kiểm sát việc khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi trong các vụ việc có dấu hiệu của tội phạm giết người cho Kiểm sát viên, Kiểm tra viên  đang công tác tại Viện kiểm sát nhân dân các tỉnh phía Nam từ Thừa Thiên Huế trở vào.

Toàn cảnh Lễ khai giảng

Tham dự Lễ khai giảng có đồng chí Mai Văn Sinh – Phó Hiệu trưởng; Lãnh đạo các phòng khoa cùng toàn thể các học viên là Kiểm sát viên, Kiểm tra viên Viện kiểm sát các cấp tại khu vực phía Nam.

Đ/c Mai Văn Sinh – Phó Hiệu trưởng Nhà trường

Tại Lễ khai giảng, đồng chí Phó Hiệu trưởng nhấn mạnh: Công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi là một trong các hoạt động nghiệp vụ quan trọng được thực hiện trong quá trình điều tra vụ án hình sự, nhằm phát hiện, thu thập, nghiên cứu đánh giá các dấu vết cũng như những thông tin vật chất khác có tại hiện trường, phục vụ cho công tác điều tra, khám phá vụ án và phát hiện xử lý người phạm tội theo pháp luật. Mỗi Kiểm sát viên, Kiểm tra viên cần phải nhận thức đầy đủ ý nghĩa và vai trò của công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để thực hiện tốt, nhằm đảm bảo cho hoạt động khám nghiệm hiện trường được thực hiện đúng quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Vì vậy, việc nâng cao trình độ nghiệp vụ, bồi dưỡng kiến thức khám nghiệm tử thi, khám nghiệp hiện trường là vấn đề cấp thiết.

Trong thời gian học tập từ 18/5 đến hết ngày 22/5, các học viên tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi sẽ được các giảng viên có kinh nghiệm và chuyên gia truyền đạt 3 chuyên đề bao gồm: Khái quát chung về công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và kiểm sát khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi; Khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi trong các vụ việc có dấu hiệu của tội phạm giết người; Xem băng, đĩa ghi hình hoạt động khám nghiệm tử thi; khai quật tử thi và thảo luận, trao đổi tọa đàm, giải đáp thắc mắc; Kỹ năng kiểm sát việc khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi trong các vụ việc có dấu hiện của tội phạm giết người.

Đồng chí Phó Hiệu trưởng đã quán triệt mục đích, yêu cầu, tầm quan trọng và ý nghĩa của lớp bồi dưỡng; yêu cầu các học viên tham gia học tập nghiêm túc, tiếp thu đầy đủ các kiến thức được giảng viên truyền đạt; trao đổi những vấn đề khó khăn, vướng mắc trong quá trình nghiên cứu áp dụng các quy định của pháp luật hình sự và các kỹ năng kiểm sát khám nghiệm hiện trường có tử thi, khám nghiệm tử thi và khám nghiệm hiện trường của tội phạm giết người vào thực tiễn công tác để tránh xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm.

Kết thúc chương trình bồi dưỡng, các học viên sẽ được cấp chứng chỉ theo quy định./.

Tin: Hoài Thương