KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG KIỂM SÁT
VIỆC THI HÀNH ÁN TREO, CẢI TẠO KHÔNG GIAM GIỮ, CÁC HÌNH PHẠT BỔ SUNG
VÀ CÁC BIỆN PHÁP TƯ PHÁP – NĂM 2020

Sáng ngày 30/6/2020, Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại Thành phố Hồ Chí Minh (Trường Nghiệp vụ) tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng kỹ năng kiểm sát việc thi hành án treo, cải tạo không giam giữ, các hình phạt bổ sung và các biện pháp tư pháp – Năm 2020.

Tham dự Lễ khai giảng có TS. Nguyễn Văn Khoát – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Nghiệp vụ; Lãnh đạo các Phòng, Khoa cùng 38 học viên là Kiểm sát viên, Kiểm tra viên đang công tác tại VKSND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, VKS Quân sự trung ương thuộc khu vực phía Nam.

Toàn cảnh Lễ khai giảng

Lớp học được tổ chức theo Kế hoạch số 33/KH-VKSTC ngày 26/02/2020 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, thời gian từ ngày 30/6/2020 đến 03/7/2020. Nội dung chương trình của khóa học gồm 03 chuyên đề:

Chuyên đề 1: Một số vấn đề chung về kiểm sát thi hành án treo, cải tạo không giam giữ, các hình phạt bổ sung và các biện pháp tư pháp.

Chuyên đề 2: Kỹ năng kiểm sát thi hành án treo, cải tạo không giam giữ; trao đổi và giải đáp thắc mắc.

Chuyên đề 3: Kỹ năng kiểm sát thi hành hình phạt bổ sung và biện pháp tư pháp; trao đổi và giải đáp thắc mắc.

Sau khi hoàn thành 03 chuyên đề, lớp học có buổi thảo luận và giải đáp những khó khăn, vướng mắc của địa phương; Lớp học nhằm bồi dưỡng kiến thức chuyên sâu, nâng cao kỹ năng cho Kiểm sát viên, Kiểm tra viên về công tác kiểm sát việc thi hành án treo, cải tạo không giam giữ, các hình phạt bổ sung và các biện pháp tư pháp và giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động thực tiễn, góp phần bảo đảm các quy định của pháp luật về thi hành án treo, cải tạo không giam giữ được thực hiện nghiêm chỉnh và thống nhất.

TS. Nguyễn Văn Khoát – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường

Phát biểu khai giảng lớp học, TS. Nguyễn Văn Khoát – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường nhấn mạnh, việc bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng kiểm sát thi hành án treo, cải tạo không giam giữ, các hình phạt bổ sung và các biện pháp tư pháp đó là cung cấp, cập nhật các kiến thức mới, chuyên sâu cả về lý luận và thực tiễn cho cán bộ, kiểm sát viên, kiểm tra viên của Ngành. Đồng thời Hiệu trưởng đề nghị các học viên tham gia lớp học cần chủ động trao đổi với giảng viên trong quá trình kiểm sát thi hành án hình sự tại địa phương mình để cùng thống nhất áp dụng. Trên tinh thần đó, đồng chí Hiệu trưởng tin tưởng rằng với sự truyền giảng nhiệt tình, trách nhiệm của các giảng viên, sự nỗ lực chủ động học tập của học viên cùng sự phục vụ chu đáo của các đơn vị có liên quan, khóa học sẽ đạt kết quả cao và thành công tốt đẹp./.

Tin: Hoài Thương