Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính năm 2020

Chiều ngày 19/11/2020, Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại Thành phố Hồ Chí Minh (Trường Nghiệp vụ) tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính năm 2020.

Tham dự Lễ khai giảng có đồng chí Mai Văn Sinh và đồng chí Nguyễn Công Sinh – Phó Hiệu trưởng; Lãnh đạo các phòng, khoa cùng 38 học viên là cán bộ Kiểm sát viên, Kiểm tra viên hiện đang công tác tại các đơn vị thuộc VKSND tối cao, VKSND cấp cao và VKSND các tỉnh, thành phố thuộc khu vực phía Nam.

Toàn cảnh Lễ khai giảng

Khóa học diễn ra trong 2 tháng, từ 19/11/2020 đến hết ngày 31/12/2020. Nội dung chương trình học lớp bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính gồm 17 chuyên đề về quản lý nhà nước , quản lý, chỉ đạo điều hành trong ngành Kiểm sát nhằm trang bị những kiến thức, kỹ năng, phương pháp thực hiện nhiệm vụ trong hoạt động công vụ của cán bộ ngành Kiểm sát; góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả trong thực hiện chức năng, nghiệp vụ và thay đổi thái độ, hành vi thực thi công vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ Kiểm sát chuyên nghiệp, có phẩm chất đạo đức tốt, có bản lĩnh chính trị và năng lực, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân và sự nghiệp phát triển của đất nước; chuẩn hóa ngạch chuyên viên chính cho cán bộ Kiểm sát viên, Kiểm tra viên phù hợp với vị trí việc làm và thời gian công tác theo quy định của Bộ Nội vụ. Chứng chỉ hoàn thành chương trình Quản lý nhà nước ngạch Chuyên viên chính là cơ sở, điều kiện bắt buộc để cán bộ Kiểm sát viên, Kiểm tra viên  đủ tiêu chuẩn bổ sung hồ sơ dự thi nâng ngạch tương đương và cao hơn theo quy định của Bộ nội vụ.

Đ/c Mai Văn Sinh Phó Hiệu trưởng Nhà trường

 Tại Lễ khai giảng, thay mặt lãnh đạo Trường Nghiệp vụ, đồng chí Mai Văn Sinh cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, sự phối hợp hiệu quả của các Viện KSND địa phương, Bộ Nội vụ, các đơn vị trong và ngoài ngành với Nhà trường để khóa học được tổ chức đúng kế hoạch. Để quá trình học tập đạt kết quả cao, Nhà trường đã xây dựng nội dung chương trình đào tạo phù hợp với đặc thù công tác ngành Kiểm sát, gắn liền giữa lý luận và thực tiễn. Tham gia giảng dạy lớp học là đội ngũ giảng viên có bề dày công tác, có trình độ chuyên môn vững vàng, giàu kinh nghiệm thực tiễn, có phương pháp truyền đạt khoa học, nhiệt tình và có tâm huyết với sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Ngoài những giờ trên lớp, các học viên sẽ được thảo luận, trao đổi kinh nghiệm làm việc và đi thực tế nhằm trang bị kiến thức thực tiễn, góp phần tăng hiệu quả giảng dạy, nâng cao chất lượng khóa học.

Đồng chí Phó Hiệu trưởng đề nghị các học viên tận dụng tối đa thời gian học tập, tích cực trao đổi và thảo luận cởi mở, thẳng thắn với giảng viên; chủ động trong học tập, nghiên cứu để lĩnh hội những kiến thức quý báu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; quán triệt đầy đủ quan điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về công tác cải cách tư pháp đến cán bộ Kiểm sát viên, Kiểm tra viên để từ đó xây dựng đội ngũ cán bộ ngành Kiểm sát nhân dân có đủ phẩm chất năng lực và trình độ, bảo đảm thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của Ngành, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế./.

Tin: Hoài Thương