Lịch sử phát triển

22/05/2017

  • Lượt xem: 1565

Quá trình thành lập và phát triển của Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại thành phố Hồ Chí Minh

Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại thành phố Hồ Chí Minh tiền thân là Phân hiệu Trường Cán bộ kiểm sát tại thành phố Hồ Chí Minh được thành lập theo Quyết định 02/QĐ/V9 ngày 07/01/1978 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao để đào tạo nguồn cán bộ bổ sung cho Viện kiểm sát nhân dân các tỉnh phía Nam, từ Quảng Trị trở vào, mới được thành lập sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng năm 1975.

Qua hai năm xây dựng và trưởng thành, để mở rộng quy mô đào tạo nguồn nhân lực, ngày 08/01/1980, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành Quyết định số 03/QĐ/V9 thành lập Trường cán bộ kiểm sát. Căn cứ vào Nghị Quyết số 138/NQ/HĐNN ngày 17/12/1982 của Hội đồng Nhà nước phê chuẩn Quyết định số 158/QĐ-V9 ngày 23/10/1981 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về tổ chức bộ máy làm việc Viện kiểm sát nhân dân tối cao và tổng biên chế năm 1982 của ngành Kiểm sát (trong đó hệ thống cơ sở đào tạo của ngành gồm có: Trường cao đẳng kiểm sát Hà Nội và Trường trung cấp kiểm sát tại thành phố Hồ Chí Minh); ngày 22/6/1982, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tiếp tục ban hành Quyết định số 144/QĐ-V9 thành lập Trường trung cấp kiểm sát tại thành phố Hồ Chí Minh nhằm nâng cao hơn nữa năng lực đào tạo của Trường ở trình độ trung cấp kiểm sát từng bước đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng chống vi phạm, tội phạm. Mặt khác, ngay sau khi thành lập đến năm 2001, Trường trung cấp kiểm sát đã được Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao giao nhiệm vụ phối hợp với Trường cao đẳng kiểm sát Hà Nội mở các khóa đào tạo cao đẳng kiểm sát các hệ chính quy, tại chức cho các tỉnh từ Thừa Thiên Huế trở vào (do Trường cao đẳng kiểm sát Hà Nội tuyển sinh và cấp bằng tốt nghiệp).

Trải qua gần 20 năm (kể từ ngày thành lập Trường trung cấp kiểm sát 22/6/1982 đến ngày 22/4/2001) xây dựng và trưởng thành, tổ chức bộ máy của nhà trường ngày càng được củng cố, phát triển và hoàn thiện cùng với trình độ học vấn, năng lực, kinh nghiệm giảng dạy của đội ngũ giảng viên được nâng cao; cơ sở vật chất được đầu tư mở rộng (trụ sở của Trường được chuyển từ 27 đường Nguyễn Trung Trực, Quận 1 về phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, thành phố Hồ Chí Minh), đã đáp ứng được nhu cầu đào tạo ở trình độ cao đẳng cho đội ngũ cán bộ Viện kiểm sát nhân dân của các tỉnh phía Nam, đồng thời để tiết kiệm nguồn kinh phí đào tạo cho Ngành, ngày 24/4/2001, Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo đã ban hành quyết định số 1951/QĐ-BGD&ĐT-TCCB thành lập Trường cao đẳng kiểm sát thành phố Hồ Chí Minh trên cơ sở nâng cấp Trường trung cấp kiểm sát thành phố Hồ Chí Minh (Trường cao đẳng kiểm sát thành phố Hồ Chí Minh tồn tại và độc lập song song với Trường cao đẳng kiểm sát Hà Nội và đều nằm trong bộ máy tổ chức của Viện kiểm sát nhân dân tối cao và đều là những đơn vị độc lập trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao).

Năm 2005, trước yêu cầu đổi mới tổ chức và hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân theo chủ trương cải cách tư pháp thể hiện trong Nghị quyết số 08/NQ/TW ngày 02/01/2002 của Bộ chính trị “Về một số nhiệm vụ trọng tâm của công tác tư pháp trong thời gian tới” và thực hiện Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân, pháp lệnh Kiểm sát viên năm 2002 đòi hỏi đội ngũ cán bộ kiểm sát phải có trình độ cử nhân luật và được đào tạo nghiệp vụ kiểm sát. Chính vì vậy việc đào tạo cán bộ kiểm sát ở trình độ cao đẳng kiểm sát không còn phù hợp. Trước tình hình đó, ngày 25/11/2005, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành Quyết định số 76/2005/QĐ-VKSTC-V9 “Về việc chuyển Trường cao đẳng kiểm sát thành Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát và Quyết định số 77/2005/QĐ-VKSTC-V9 “Về việc chuyển Trường cao đẳng kiểm sát Hồ Chí Minh thành Phân hiệu Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại thành phố Hồ Chí Minh”.

...........( đang cập nhật)

Tin tức mới nhất

Lịch giảng dạy và học tập lớp bồi dưỡng kỹ năng kiểm sát bản án, quyết định dân ...

Lịch giảng dạy và học tập lớp bồi dưỡng kỹ năng kiểm sát bản án, quyết định dân ...

Thời gian học: Từ ngày 15/9/2019 đến ngày 20/9/2019...

12/09/2019

Thông báo tuyển dụng viên chức...

Thông báo tuyển dụng viên chức...

Trường Đào tạo, Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại Thành phố Hồ Chí Minh thông báo tuyển dụng viên chức...

05/09/2019

Khai giảng Lớp Bồi dưỡng kỹ năng THQCT, KSĐT, KSXXST các vụ án về tội phạm xâm p...

Khai giảng Lớp Bồi dưỡng kỹ năng THQCT, KSĐT, KSXXST các vụ án về tội phạm xâm p...

Sáng ngày 27/8/2019, Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại Thành phố Hồ Chí Minh (Trường Nghiệp vụ) tổ chức Lễ khai giảng Lớ...

27/08/2019

Trường nghiệp vụ kiểm tra thực tập đối với học viên Khoá 25 - Đào tạo nghiệp vụ ...

Trường nghiệp vụ kiểm tra thực tập đối với học viên Khoá 25 - Đào tạo nghiệp vụ ...

Thực tập nghiệp vụ là khâu công tác quan trọng trong quy trình đào tạo của các Trường bồi dưỡng nghiệp vụ trong hệ thống đào tạo nói ch...

23/08/2019

Tin tức

Địa chỉ: Đường 449, Khu phố 2, phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9 - Tp. HCM.

Số điện thoại: 028-38960122

E-mail: banbientap@tkshcm.edu.vn