LỊCH SỬ

QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA TRƯỜNG ĐÀO TẠO,
BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ KIỂM SÁT TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

I. KHÁI QUÁT ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
Sau đại thắng lịch sử Mùa Xuân Năm 1975, giải phóng hoàn toàn Miền Nam, thống nhất đất nước, non sông thu về một dải, cả nước cùng đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. Việc thống nhất bộ máy nhà nước được thực hiện một cách nhanh chóng, toàn diện, trong đó có hệ thống tổ chức Viện kiểm sát nhân dân (VKSND).

Trong những năm đầu mới thành lập, đội ngũ cán bộ, kiểm sát của Ngành ở phía Nam còn thiếu trầm trọng. Ngoài một số cán bộ, Kiểm sát viên được điều động từ các tỉnh phía Bắc, hầu hết cán bộ mới được tuyển dụng vào Ngành là bộ đội chuyển ngành, lực lượng thanh niên xung phong đã thực hiện xong nghĩa vụ. Lực lượng cán bộ này đã trải qua chiến đấu, được rèn luyện trong đấu tranh cách mạng, có bản lĩnh, phẩm chất đạo đức tốt nhưng lại chưa am hiểu nhiều về pháp luật và nghiệp vụ kiểm sát. Trước tình hình đó, ngày 07/01/1978, Viện trưởng VKSND tối cao đã ra Quyết định số 02/QĐ-V9 về việc tách bộ phận cán bộ của ngành Kiểm sát thuộc Trường Tư pháp tại Thành phố Hồ Chí Minh để thành lập Phân hiệu Trường Cán bộ kiểm sát và ngày 07/01 hàng năm được coi là ngày truyền thống của Trường.

Việc ra đời Phân hiệu Trường Cán bộ kiểm sát – tiền thân của Trường đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại Thành phố Hồ Chí Minh (ngày nay) là một bước ngoặc trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của ngành Kiểm sát nhân dân Việt Nam. Trong chặng đường hơn 40 năm xây dựng và phát triển, được sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện của Ban Cán sự Đảng, tập thể Lãnh đạo VKSND tối cao, của các cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương, kể từ ngày thành lập đến nay, bằng sự nỗ lực phấn đấu vươn lên không ngừng, vượt qua mọi khó khăn, thử thách của tập thể Ban giám hiệu cùng toàn thể công chức, viên chức, người lao động Trường Đào tạo, Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại Thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước và ngành Kiểm sát nhân dân giao cho.

II. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

1. Giai đoạn 1978 – 1981
Hòa chung trong không khí hân hoan vui mừng khi Miền Nam được hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất sau 30 năm kháng chiến trường kỳ với nhiều hy sinh, gian khổ của cả dân tộc; đất nước ta cũng đứng trước vô vàn khó khăn, thử thách, tình hình chính trị, kinh tế – xã hội hết sức khó khăn, phức tạp. Nhiệm vụ cấp bách của Đảng, Nhà nước và chính quyền các cấp là phải tiến hành xây dựng, thiết lập chính quyền cách mạng của nhân dân để nhanh chóng ổn định tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội, ổn định đời sống nhân dân, bảo vệ thành quả cách mạng, tiến hành cải tạo XHCN và xây dựng CNXH; trấn áp bọn phản cách mạng, xóa bỏ giai cấp tư sản mại, khôi phục và phát triển sản xuất, giải quyết nạn thất nghiệp…v.v.

Trong bối cảnh đó, trước tình hình cán bộ Kiểm sát ở các tỉnh phía Nam thiếu trầm trọng, nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho ngành Kiểm sát nhân dân trở nên cấp thiết, do đó ngày 07/01/1978 Viện trưởng VKSND tối cao đã ban hành Quyết định số 02/QĐ-V9 thành lập Phân hiệu Trường Cán bộ kiểm sát tại Thành phố Hồ Chí Minh, với tư cách là một tổ chức độc lập, có tư cách pháp nhân trực thuộc VKSND tối cao; Trường có nhiệm vụ là mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, kiểm sát mới vào ngành và các lớp bổ túc theo trình độ trung cấp cho VKSND các tỉnh phía Nam.

Ra đời trong bối cảnh đất nước chưa kịp hàn gắn vết thương chiến tranh lại phải đương đầu với hai cuộc chiến tranh biên giới phía Tây Nam, phía Bắc, lũ lụt xảy ra liên tiếp, mùa màng thất bát đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của Nhà trường. Trong khi đó, tổ chức bộ máy của Phân hiệu mới được hình thành, đội ngũ giáo viên còn rất hạn chế, cơ sở vật chất vừa chật hẹp lại xuống cấp và không ổn định, chưa đáp ứng cho công tác đào tạo. Nhà trường vừa mở lớp, vừa đón tiếp, phục vụ cán bộ phía Bắc vào công tác phía Nam vừa phải tìm địa điểm mới để xây dựng trường lâu dài; đời sống của cán bộ, giáo viên, học viên vô cùng khó khăn, có lúc tưởng chừng phải cho học sinh, sinh viên nghỉ học vì thiếu lương thực.

Mặc dù vậy, tập thể cán bộ, giáo viên của Phân hiệu đã ra sức phấn đấu khắc phục khó khăn để bắt tay vào việc mở lớp, dựng trường. Trong 2 năm 1978 – 1979 đã mở được 2 khóa bổ túc trung cấp kiểm sát với 238 học viên phần lớn là bộ đội chuyên ngành, thanh niên xung phong vừa hoàn thành nghĩa vụ được bổ sung vào ngành Kiểm sát và giữ vị trí lãnh đạo ở các VKSND quận, huyện. Bên cạnh đó, Phân hiệu còn phối hợp với Vụ tổ chức cán bộ VKSND tối cao và các VKSND ở địa phương như: Thành phố Hồ Chí Minh, Lâm Đồng, Nghĩa Bình, Khánh Hòa, Minh Hải… mở các lớp bồi dưỡng, bổ túc nghiệp vụ 02 tháng, việc mở các lớp nghiệp vụ này được các địa phương đánh giá cao và tạo tiền đề để lãnh đạo VKSND tối cao giao thêm nhiệm vụ đào tạo cán bộ kiểm sát cho các tỉnh phía Nam có trình độ pháp lý, chuyên môn nghiệp vụ ở bậc trung cấp hệ tập trung trong giai đoạn mới.

2. Trường cán bộ kiểm sát (1980 – 1981)

Ngày 08/01/1980, Viện trưởng VKSND tối cao ban hành Quyết định số 03/QĐ về việc đổi tên Phân hiệu Trường Cán bộ kiểm sát thành Trường Cán bộ kiểm sát tại Thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, nhiệm vụ mới của Nhà trường được bổ sung là “Đào tạo và bổ túc cán bộ cho ngành theo hệ trung cấp kiểm sát. Ngoài ra, tùy theo yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong từng thời gian VKSND tối cao sẽ giao cho trường mở các lớp bồi dưỡng tại chức khác”.

Trong thời gian này, tuy điều kiện cơ sở vật chất không thay đổi nhưng công tác tổ chức cán bộ có những chuyển biến tốt hơn, cơ cấu tổ chức được xác định rõ, bao gồm: Ban Giám hiệu, 02 phòng chức năng, 03 tổ bộ môn; biên chế được tăng thêm, nâng tổng số cán bộ, công chức nhà trường là 50 người; trong đó, đội ngũ giảng viên có 21 đồng chí.

Tháng 3 năm 1980, Khóa 8 Trung cấp kiểm sát – khóa đầu tiên khai giảng tại Trường Cán bộ kiểm sát tại Thành phố Hồ Chí Minh, công tác giảng dạy, quản lý, học tập sớm đi vào nề nếp và đạt kết quả tốt. Sau 18 tháng học tập có 218 học sinh tốt nghiệp, bổ sung một lực lượng trẻ được đào tạo có hệ thống cho ngành KSND phía Nam; kết quả này đã mở ra hướng phát triển mới của Trường.

3. Trường Trung cấp kiểm sát (1982 – 2001)

Ngày 17/02/1982, bộ máy làm việc của VKSND tối cao được Hội đồng Nhà nước phê chuẩn theo Quyết định số 138/QĐ/HĐNN, trong đó có Trường Trung cấp kiểm sát tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng ghi nhận sự ra đời, xây dựng và phát triển của Nhà trường.

Thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng được giao, nhà trường tiếp tục tổ chức tuyển sinh mở các lớp bổ túc và chuyên tu trung cấp kiểm sát ngắn hạn, trung cấp tập trung 02 năm. Do nhu cầu đào tạo cán bộ, kiểm sát viên ở trình độ cao hơn, nên từ năm 1982, VKSND tối cao giao thêm cho Trường nhiệm vụ tổ chức quản lý, theo dõi và đảm bảo phục vụ đời sống cho các khóa Cao đẳng kiểm sát hệ tại chức do Trường Cao đẳng kiểm sát Hà Nội mở tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời, tham gia tuyển sinh và giảng dạy các lớp Cao đẳng kiểm sát hệ đào tạo tập trung và đào tạo chuyên tu, tại chức cho các tỉnh phía Nam; Trường đã phối hợp với các VKSND phía Nam mở các lớp trung cấp kiểm sát ngắn hạn, các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu, các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát cho cán bộ kiểm sát mới vào ngành đã tốt nghiệp cử nhân Luật hoặc cử nhân các chuyên ngành đào tạo khác tại địa phương; phối hợp mở các lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ đang công tác trong các cơ quan nhà nước, đoàn thể, tổ chức kinh tế xã hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; tập trung biên soạn đề cương, tài liệu bài giảng các môn học theo đường lối đổi mới của Đảng, Hiến pháp năm 1992 và những văn bản pháp luật mới, giúp cho việc giảng dạy và học tập đi vào chiều sâu, đáp ứng được yêu cầu đổi mới của đất nước.

4. Trường Cao đẳng kiểm sát (2001 – 2005)

Ngày 24/4/2001, Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo đã ban hành quyết định số 1915/QĐ-BGD&ĐT-TCCB thành lập Trường Cao đẳng kiểm sát Thành phố Hồ Chí Minh trên cơ sở nâng cấp Trường Trung cấp kiểm sát Thành phố Hồ Chí Minh. Việc Trường Cao đẳng kiểm sát thành phố Hồ Chí Minh ra đời, tồn tại độc lập song song với Trường cao đẳng kiểm sát Hà Nội và thuộc bộ máy tổ chức của VKSND tối cao là một cột mốc đánh dấu sự trưởng thành vượt bậc của Nhà trường, là sự ghi nhận của cơ quan quản lý nhà nước đối với Nhà trường về nội dung đào tạo, về năng lực đội ngũ giảng viên, về cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu đào tạo ở bậc cao đẳng.

Mặc dù gặp không ít khó khăn do nâng bậc đào tạo, nhưng Đảng ủy và Ban giám hiệu nhà trường đã tích cực làm công tác tư tưởng cho cán bộ, công chức nhận thức đúng nhiệm vụ mới, an tâm công tác; chú trọng thực hiện đầy đủ chế độ chính sách về lương, thưởng hợp lý; Công đoàn nhà trường thường xuyên quan tâm đời sống của cán bộ, giáo viên, các phòng chức năng luôn phối hợp chặt chẽ, dân chủ trong mọi hoạt động; công tác sinh viên tại trường đều được triển khai thực hiện; xét miễn giảm học phí, học bổng, trợ cấp xã hội đầy đủ cho sinh viên theo đúng đối tượng, chính sách và quy định của Nhà nước…

Với nỗ lực và quyết tâm cao, nhà trường đã phấn đấu và đạt được một số thành tích đáng kể, hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra; việc xây dựng kế hoạch giảng dạy luôn bám sát chương trình, kế hoạch tổng thể của VKSND và Trường Cao đẳng kiểm sát Hà Nội với nhiều loại hình đào tạo, bồi dưỡng đảm bảo chương trình giảng dạy phù hợp; trong công tác quản lý giảng dạy, học tập, nhà trường quan tâm tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo với sinh viên, học viên để lắng nghe ý kiến, tâm tư nguyện vọng và phản hồi phía học viên để giải quyết nhiều vấn đề nảy sinh trong học tập, sinh hoạt nhằm luôn đảm bảo được tính dân chủ trong quản lý, chỉ đạo điều hành.

5. Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại Thành phố Hồ Chí Minh (2005 đến nay):

5.1. Phân hiệu Trường đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát (2005 – 2015):

Năm 2002, đánh dấu bước điều chỉnh quan trọng về chức năng, nhiệm vụ của ngành Kiểm sát nhân dân theo Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về yêu cầu cải cách tư pháp; Luật tổ chức VKSND năm 2002, Pháp lệnh Kiểm sát viên năm 2002, Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2003, Bộ luật Tố tụng dân sự 2004, Bộ luật dân sự năm 2005… là bước cụ thể hoá của quá trình cải cách tư pháp, đòi hỏi đội ngũ cán bộ kiểm sát phải có trình độ cử nhân Luật và được đào tạo nghiệp vụ kiểm sát nên việc đào tạo cán bộ kiểm sát ở trình độ Cao đẳng kiểm sát không còn phù hợp. Vì vậy, ngày 25/11/2005, Viện trưởng VKSND tối cao đã ban hành Quyết định số số 77/2005/QĐ-VKSTC-V9 “Về việc chuyển Trường Cao đẳng kiểm sát Tp. Hồ Chí Minh thành Phân hiệu Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại Thành phố Hồ Chí Minh”. Theo đó, Phân hiệu Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại thành phố Hồ Chí Minh có nhiệm vụ tổ chức đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức trong ngành KSND các tỉnh phía Nam từ Thừa Thiên Huế trở vào; nghiên cứu khoa học phục vụ công tác giảng dạy, học tập; tham gia xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hàng năm của VKSND tối cao và các đề án về đổi mới hoạt động của Nhà trường.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ mới, hàng năm căn cứ vào kế hoạch đào tạo và bồi dưỡng của VKSND tối cao, Phân hiệu Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai tổ chức mở các lớp đào tạo nghiệp vụ kiểm sát, mở các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát và bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu; thực hiện nhiều chương trình bồi dưỡng cho nhiều loại hình và đối tượng khác nhau (cán bộ quản lý, Kiểm sát viên, cán bộ mới vào ngành, Kiểm sát viên làm công tác kiểm sát hình sự, kiểm sát dân sự,…) nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ cho cán bộ, Kiểm sát viên đang công tác tại VKSND các tỉnh phía Nam. Ngoài ra, Trường còn được giao nhiệm vụ phối hợp với các cơ sở đào tạo đại học Luật khác mở các lớp hoàn chỉnh kiến thức Cử nhân luật cho một số cán bộ đã tốt nghiệp Cao đẳng kiểm sát. Các hình thức đào tạo này góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng cán bộ và chuẩn hóa trình độ các chức danh cán bộ ngành Kiểm sát theo yêu cầu cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế.

Từ năm 2012, ngoài đào tạo nghiệp vụ kiểm sát, nhiệm vụ bồi dưỡng nghiệp vụ của Nhà trường ngày càng được mở rộng về quy mô, đa dạng về loại hình và đối tượng bồi dưỡng so với những năm trước đây như: Bồi dưỡng kiến thức về thông tin, tuyên truyền; nghiệp vụ về thống kê tội phạm, nghiệp vụ về công tác tổ chức cán bộ, công tác kiểm sát và giải quyết khiếu nại tố cáo, công tác văn phòng…

5.2. Từ năm 2015 đến nay – Trường Đào tạo, Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại Tp. Hồ Chí Minh

Theo Hiến pháp năm 2013, Luật Tổ chức VKSND năm 2014, cơ cấu tổ chức bộ máy và hoạt động của VKSND đã có nhiều thay đổi theo hướng ngày càng hoàn thiện hơn để tiếp tục thực hiện có hiệu quả yêu cầu cải cách tư pháp. Căn cứ Nghị quyết số 951/NQ-UBTVQH13 ngày 28/5/2015 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc phê chuẩn bộ máy làm việc của VKSND, ngày 02/6/2015, Viện trưởng VKSND tối cao đã ban hành Quyết định số 445/QĐ-VKSTC-V15 “Về việc thành lập Trường Đào tạo, Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại thành phố Hồ Chí Minh”, theo đó, Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị sự nghiệp công lập có tư cách pháp nhân và thuộc bộ máy làm việc của VKSND tối cao.

Cùng với việc khẳng định địa vị pháp lý thì chức năng, nhiệm vụ của Trường cũng được mở rộng về quy mô và quy định cụ thể hơn. Theo Quyết định số 445/QĐ-VKSTC-V15 ngày 02/7/2015 của Viện trưởng VKSND tối cao thì chức năng, nhiệm vụ của Trường được quy định:

Một là, Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp;

Hai là, Bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu, nâng cao trình độ cho cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm, tiêu chuẩn của ngạch công chức, viên chức, tiêu chuẩn các chức danh, tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý theo quy định của pháp luật và quy định của VKSND tối cao về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức;

Ba là, Tập huấn và bồi dưỡng chuyên đề thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp;

Bốn là, Hợp tác quốc tế về công tác đào tạo, bồi dưỡng Kiểm sát viên, Điều tra viên, Kiểm tra viên, công chức, viên chức của Viện KSND;

Năm là, Nghiên cứu khoa học và thông tin khoa học pháp lý theo quy định của pháp luật phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng;

Sáu là, Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Viện trưởng Viện KSND tối cao giao.
Về tổ chức bộ máy của Nhà trường đã được kiện toàn và sắp xếp hợp lý và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao. Hiện nay, Trường có 04 khoa (Khoa kiểm sát hình sự, Khoa kiểm sát dân sự, Khoa tội phạm học và điều tra tội phạm, Khoa Quan hệ quốc tế) và 04 phòng (Phòng Đào tạo, phòng Tổ chức hành chính, phòng Quản trị và phòng Quản lý khoa học và thông tin tư liệu). Tổng số biên chế có 64 công chức, viên chức và 10 hợp đồng lao động. Đội ngũ giảng viên đã có nhiều thay đổi, đến nay trường có 34 giảng viên, trong đó có 02 Tiến sĩ, 03 người đang làm nghiên cứu sinh, hầu hết giảng viên đều có trình độ Thạc sĩ (trừ một số giảng viên mới được tuyển dụng).

6. Xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể chính trị

Năm 1978, Phân hiệu Trường Cán bộ kiểm sát tại Thành phố Hồ Chí Minh thành lập chi bộ với số lượng đảng viên hơn 10 Đ/c; đến năm 1980, từ một chi bộ cơ sở chuyển thành Đảng bộ cơ sở thuộc Đảng bộ VKSND tối cao có 41 đảng viên
Về tổ chức đoàn thể quần chúng, từ một chi đoàn thanh niên chuyển thành Đoàn trường cơ sở có 200 đoàn viên, Công đoàn cơ sở có 50 đoàn viên; hoạt động của các tổ chức Đảng, đoàn thể tích cực, góp phần đẩy mạnh các phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, phục vụ tốt trong toàn trường.

Trong hơn 40 năm qua, tổ chức cơ sở đảng và các tổ chức đoàn thể như Công đoàn cơ sở, Đoàn thanh niên đã làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên nâng cao nhận thức quan điểm lập trường, ra sức học tập rèn luyện phẩm chất đạo đức tư cách của người cán bộ, công chức, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Kết quả phân loại hằng năm tổ chức cơ sở đảng đều đạt danh hiệu: “trong sạch vững mạnh”, các tổ chức đoàn thể quần chúng đạt danh hiệu “vững mạnh”. Về cá nhân có hơn 80% đảng viên, đoàn viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Như vậy, với địa vị pháp lý được xác định là một đơn vị sự nghiệp công nghiệp, có tư cách pháp nhân, thuộc bộ máy của VKSND tối cao (lần đầu tiên sau 38 năm kể từ ngày thành lập), Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại Thành phố Hồ Chí Minh đã trở thành một trong hai cơ sở đào tạo, bồi dưỡng của ngành Kiểm sát nhân dân. Công tác đào tạo, bồi dưỡng của Nhà trường đã có sự chuyển biến mạnh mẽ cả về quy mô và chất lượng; số lượng các khóa đào tạo, bồi dưỡng và số lượng học viên ngày càng tăng cao, đặc biệt nhà trường chủ động phối hợp với VKSND các địa phương mở các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu theo từng chuyên đề cho đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên theo nhu cầu thực tiễn của từng địa phương; phối hợp với Học viện hành chính quốc gia mở các lớp bồi dưỡng kiến thức chuyên viên, chuyên viên chính nhằm chuẩn hóa các chức danh, điều kiện, tiêu chuẩn tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ của Ngành ngày càng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cải cách tư pháp và góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên: “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”.

Công tác nghiên cứu khoa học và xây dựng chương trình khung, biên soạn tài liệu, tập bài giảng nghiệp vụ được chú trọng. Nhiều đề tài khoa học cấp trường, cấp khoa được Hội đồng khoa học Nhà trường nghiệm thu, có chất lượng cao được ứng dụng vào công tác giảng dạy, học tập; các chương trình khung và tập bài giảng bồi dưỡng nghiệp vụ được xây dựng phù hợp với yêu cầu thực tiễn hoạt động của ngành, được Hội đồng thẩm định của VKSND tối cao đánh giá có chất lượng tốt.

Công tác hợp tác quốc tế ngày càng được quan tâm, từ năm 2014, Nhà trường được VKSND tối cao giao nhiệm vụ hợp tác quốc tế trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, trực tiếp triển khai kế hoạch mở các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát cho đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên của VKSND thuộc Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế và Tương trợ tư pháp về hình sự VKSND tối cao tổ chức nhiều hội thảo, hội nghị với các đoàn chuyên gia của VKSND nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, đoàn chuyên gia ngành Công tố Thụy Điển, chuyên gia VKSND nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, các tổ chức hợp tác quốc tế như JICA (Nhật Bản), GIG (Hoa Kỳ), Chương trình đối tác Tư pháp (CHLB Đức)…