TRƯỜNG ĐÀO TAO, BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ KIỂM SÁT
TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


  Địa chỉ: Đường 449, Khu phố 2, phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9 – Tp. HCM.

  Điện thoại: 028-38960122 Fax: 028-38973583

  Email: banbientap@tkshcm.edu.vn

  Website: http://tkshcm.edu.vn

THÔNG TIN LIÊN HỆ