LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC MỚI, CHUYÊN SÂU VỀ BỘ LUẬT DÂN SỰ,
BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ VÀ LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH NĂM 2020

Sáng ngày 23/6/2020, Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại Thành phố Hồ Chí Minh (Trường Nghiệp vụ) tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức mới, chuyên sâu về Bộ luật dân sự, Bộ luật  tố tụng dân sự và luật tố tụng hành chính năm 2020.

Toàn cảnh Lễ khai giảng

Tham dự Lễ khai giảng có đồng chí Mai Văn Sinh – Phó Hiệu trưởng Trường Nghiệp vụ; Phó giáo sư, TS. Vũ Thị Hồng Vân – Phó Hiệu trưởng Đại học Kiểm sát Hà Nội; Lãnh đạo các phòng, khoa Trường Nghiệp vụ cùng 129 học viên là Kiểm sát viên, Kiểm tra viên hiện đang làm việc tại Viện kiểm sát nhân dân các cấp, Viện kiểm sát quân sự trung ương thuộc 33 Viện kiểm sát các cấp tại khu vực phía Nam.

Đ/c Mai Văn Sinh – Phó Hiệu trưởng Nhà trường

Phát biểu tại Lễ khai giảng, đồng chí Mai Văn Sinh – Phó Hiệu trưởng nhấn mạnh: Trước những yêu cầu đổi mới về việc cải cách tư pháp trong giai đoạn hiện nay thì việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát các vụ án dân sự, hành chính, kinh doanh, thương mại, lao động là yêu cầu cấp thiết. Việc tổ chức khóa học nhằm trang bị kiến thức pháp lý và kỹ năng nghiệp vụ cho Kiểm sát viên, kiểm tra viên, chuyên viên làm công tác kiểm sát kiểm sát giải quyết các vụ, việc dân sự, vụ án hành chính; trong đó tập trung vào những nội dung mới của Bộ luật Dân sự năm 2015, Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015, Luật Tố tụng hành chính năm 2015 liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát nhân dân nhằm nâng cao hiệu quả công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, vụ án hành chính ở Viện kiểm sát nhân dân các cấp, đáp ứng yêu cầu thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành.

Đồng chí Phó Hiệu trưởng đề nghị các đồng chí tham gia lớp học phải chấp hành nghiêm túc nội quy lớp học; phát huy tinh thần, trách nhiệm, tập trung tiếp thu; chủ động nghiên cứu tài liệu; đồng thời tích cực trao đổi, thảo luận, nêu lên các khó khăn, vướng mắc trong thực tế công tác tại đơn vị để các đồng chí giảng viên giải đáp.

Đồng chí mong rằng những kiến thức có được trong khóa học sẽ được học viên vận dụng một cách sáng tạo, bài bản và có hiệu quả, phù hợp với điều kiện, đặc điểm của từng đơn vị công tác./.

Tin: Hoài Thương