Quản lý khoa học - Thông tin tư liệu

22/05/2017

  • Lượt xem: 1274

Căn cứ vào Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đào tạo,bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại thành phố Hồ Chí Minh (Ban hành kèm theo Quyết định số 23/QĐ-VKSTC-T3 ngày 20/11/2015 của Viện trưởng VKSND tối cao) Phòng Quản lý khoa học và thông tin tư liệu có chức năng và nhiệm vụ sau:

1. Phòng Quản lý khoa học và thông tin tư liệu có chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng quản lý công tác nghiên cứu khoa học; công nghệ thông tin, thư viện và phòng truyền thống của Trường nghiệp vụ; đề xuất Hiệu trưởng thành lập các Hội đồng xét duyệt, nghiệm thu các đề tài, chuyên đề khoa học, thẩm định chất lượng bài giảng của giảng viên.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của phòng Quản lý khoa học và thông tin tư liệu:

a) Quản lý công tác nghiên cứu khoa học:

Xây dựng kế hoạch và đề xuất chương trình nghiên cứu khoa học hàng năm;

Tổ chức đánh giá và nghiệm thu kết quả nghiên cứu khoa học, công nghệ cấp trường, cấp khoa;

Chủ trì phối hợp với các phòng, khoa khác thuộc Trường nghiệp vụ xây dựng chương trình, tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học;

Đề xuất và hỗ trợ việc triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng của Trường;

Thanh toán, quyết toán các đề tài khoa học;

Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

b) Quản lý hoạt động thông tin, công nghệ:

Quản lý và chịu trách nhiệm vận hành hệ thống mạng máy tính, mạng Internet và các ứng dụng công nghệ thông tin khác của Trường nghiệp vụ;

Hỗ trợ kĩ thuật về công nghệ thông tin cho các phòng, khoa Trường nghiệp vụ; bảo dưỡng, bảo trì và sửa chữa trang thiết bị công nghệ thông tin của Trường nghiệp vụ;

Quản trị trang thông tin điện tử của Trường nghiệp vụ; quản lý nội dung thông tin trên trang thông tin điện tử, bảo mật cơ sở dữ liệu trên trang thông tin điện tử;

Báo cáo định kỳ về tình trạng hoạt động và đề xuất hướng giải quyết sự cố liên quan đến hệ thống công nghệ thông tin thuộc Trường nghiệp vụ;

Xây dựng định hướng, kế hoạch phát triển công nghệ thông tin phục vụ hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học và hoạt động quản lý điều hành của Trường nghiệp vụ;

Phối hợp với phòng Quản trị trong việc mua sắm trang thiết bị công nghệ thông tin;

Xây dựng và thực hiện kế hoạch ứng dụng và phát triển công nghệ tin học phục vụ hoạt động của Trường nghiệp vụ;

Xây dựng các nội quy, quy định và hướng dẫn sử dụng các trang thiết bị tin học trong Trường nghiệp vụ.

c) Quản lý Thư viện:

Thư viện có chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng quản lý về thư viện (gồm cả Thư viện điện tử) và tư liệu của Trường nghiệp vụ;

Quản lý thư viện, khai thác, cung cấp thông tin phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học;

In ấn, phát hành tài liệu, giáo trình của Trường nghiệp vụ;

Xây dựng các nội quy, quy định và hướng dẫn khai thác, sử dụng các tài liệu lưu trữ trong thư viện của Trường nghiệp vụ;

Tham mưu giúp Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch và thực hiện việc mua sắm, giới thiệu các đầu sách, báo, tạp chí mới phục vụ công tác học tập và nghiên cứu, giảng dạy tại Trường nghiệp vụ;

Quản lý nội dung Thư viện điện tử của Trường nghiệp vụ;

Chịu trách nhiệm quản lý và cấp phát tài liệu, hồ sơ tình huống, sách, báo, tạp chí cho công chức, viên chức, người lao động và học viên;

Liên kết với các thư viện trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

d) Quản lý hoạt động của phòng truyền thống:

Sưu tầm tài liệu về tổ chức và hoạt động của nhà trường qua các thời kỳ;

Quản lý, cập nhật và trưng bày tài liệu đã sưu tầm theo mô hình thiết kế của phòng truyền thống.
 
Số điện thoại liên hệ: 028-38969079
 
Lãnh đạo phòng:
 
Phó trưởng phòng: Lữ Phan Mỹ Linh

Tập thể phòng Quản lý khoa học và Thông tin tư liệu

Tin tức mới nhất

667 ứng viên tham gia Kỳ thi tuyển Kiểm sát viên khu vực phía Nam...

667 ứng viên tham gia Kỳ thi tuyển Kiểm sát viên khu vực phía Nam...

(BVPL) - Chiều ngày 15/11/2019, Kỳ thi tuyển Kiểm sát viên đợt 2 năm 2019 đã chính thức khai mạc tại Trường Đào tạo bồi dưỡng nghiệp...

15/11/2019

Đại hội đoàn viên Đoàn Cơ sở Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TP...

Đại hội đoàn viên Đoàn Cơ sở Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TP...

Sáng ngày 22/10/2019, Đoàn Cơ sở Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại Thành phố Hồ Chí Minh (Trường Nghiệp vụ) tổ chức Đại ...

07/11/2019

Chi bộ 4 sinh hoạt chuyên đề tháng 10/2019...

Chi bộ 4 sinh hoạt chuyên đề tháng 10/2019...

Trong không khí toàn Đảng bộ Trường Nghiệp vụ đang tích cực đẩy mạnh học tập chuyên đề năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân,...

29/10/2019

Đoàn cơ sở Trường Nghiệp vụ đạt giải ba  cuộc thi  "Tìm hiểu chủ nghĩa Mác - Lê ...

Đoàn cơ sở Trường Nghiệp vụ đạt giải ba cuộc thi "Tìm hiểu chủ nghĩa Mác - Lê ...

Chiều ngày 16/10/2019, tại Hội trường Trường Đào tạo, Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại Thành phố Hồ Chí Minh (Trường Nghiệp vụ), Đoàn ...

25/10/2019

Địa chỉ: Đường 449, Khu phố 2, phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9 - Tp. HCM.

Số điện thoại: 028-38960122

E-mail: banbientap@tkshcm.edu.vn