Quản lý khoa học - Thông tin tư liệu

22/05/2017

  • Lượt xem: 1381

Căn cứ vào Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đào tạo,bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại thành phố Hồ Chí Minh (Ban hành kèm theo Quyết định số 23/QĐ-VKSTC-T3 ngày 20/11/2015 của Viện trưởng VKSND tối cao) Phòng Quản lý khoa học và thông tin tư liệu có chức năng và nhiệm vụ sau:

1. Phòng Quản lý khoa học và thông tin tư liệu có chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng quản lý công tác nghiên cứu khoa học; công nghệ thông tin, thư viện và phòng truyền thống của Trường nghiệp vụ; đề xuất Hiệu trưởng thành lập các Hội đồng xét duyệt, nghiệm thu các đề tài, chuyên đề khoa học, thẩm định chất lượng bài giảng của giảng viên.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của phòng Quản lý khoa học và thông tin tư liệu:

a) Quản lý công tác nghiên cứu khoa học:

Xây dựng kế hoạch và đề xuất chương trình nghiên cứu khoa học hàng năm;

Tổ chức đánh giá và nghiệm thu kết quả nghiên cứu khoa học, công nghệ cấp trường, cấp khoa;

Chủ trì phối hợp với các phòng, khoa khác thuộc Trường nghiệp vụ xây dựng chương trình, tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học;

Đề xuất và hỗ trợ việc triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng của Trường;

Thanh toán, quyết toán các đề tài khoa học;

Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

b) Quản lý hoạt động thông tin, công nghệ:

Quản lý và chịu trách nhiệm vận hành hệ thống mạng máy tính, mạng Internet và các ứng dụng công nghệ thông tin khác của Trường nghiệp vụ;

Hỗ trợ kĩ thuật về công nghệ thông tin cho các phòng, khoa Trường nghiệp vụ; bảo dưỡng, bảo trì và sửa chữa trang thiết bị công nghệ thông tin của Trường nghiệp vụ;

Quản trị trang thông tin điện tử của Trường nghiệp vụ; quản lý nội dung thông tin trên trang thông tin điện tử, bảo mật cơ sở dữ liệu trên trang thông tin điện tử;

Báo cáo định kỳ về tình trạng hoạt động và đề xuất hướng giải quyết sự cố liên quan đến hệ thống công nghệ thông tin thuộc Trường nghiệp vụ;

Xây dựng định hướng, kế hoạch phát triển công nghệ thông tin phục vụ hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học và hoạt động quản lý điều hành của Trường nghiệp vụ;

Phối hợp với phòng Quản trị trong việc mua sắm trang thiết bị công nghệ thông tin;

Xây dựng và thực hiện kế hoạch ứng dụng và phát triển công nghệ tin học phục vụ hoạt động của Trường nghiệp vụ;

Xây dựng các nội quy, quy định và hướng dẫn sử dụng các trang thiết bị tin học trong Trường nghiệp vụ.

c) Quản lý Thư viện:

Thư viện có chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng quản lý về thư viện (gồm cả Thư viện điện tử) và tư liệu của Trường nghiệp vụ;

Quản lý thư viện, khai thác, cung cấp thông tin phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học;

In ấn, phát hành tài liệu, giáo trình của Trường nghiệp vụ;

Xây dựng các nội quy, quy định và hướng dẫn khai thác, sử dụng các tài liệu lưu trữ trong thư viện của Trường nghiệp vụ;

Tham mưu giúp Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch và thực hiện việc mua sắm, giới thiệu các đầu sách, báo, tạp chí mới phục vụ công tác học tập và nghiên cứu, giảng dạy tại Trường nghiệp vụ;

Quản lý nội dung Thư viện điện tử của Trường nghiệp vụ;

Chịu trách nhiệm quản lý và cấp phát tài liệu, hồ sơ tình huống, sách, báo, tạp chí cho công chức, viên chức, người lao động và học viên;

Liên kết với các thư viện trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

d) Quản lý hoạt động của phòng truyền thống:

Sưu tầm tài liệu về tổ chức và hoạt động của nhà trường qua các thời kỳ;

Quản lý, cập nhật và trưng bày tài liệu đã sưu tầm theo mô hình thiết kế của phòng truyền thống.
 
Số điện thoại liên hệ: 028-38969079
 
Lãnh đạo phòng:
 
Phó trưởng phòng: Lữ Phan Mỹ Linh

Tập thể phòng Quản lý khoa học và Thông tin tư liệu

Tin tức mới nhất

Mang quà Tết đến với người nghèo và trẻ em mồ côi...

Mang quà Tết đến với người nghèo và trẻ em mồ côi...

Trong không khí của những ngày giáp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, vào ngày 06/01/2020, Trường Đào tạo, Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại ...

08/01/2020

Khai giảng Lớp Đào tạo nghiệp vụ kiểm sát Khóa 27/2019...

Khai giảng Lớp Đào tạo nghiệp vụ kiểm sát Khóa 27/2019...

Sáng ngày 03/01/2020, Trường Đào tạo Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại Thành phố Hồ Chí Minh (Trường Nghiệp vụ) tổ chức Lê...

06/01/2020

Hội nghị công chức, viên chức, người lao động và triển khai nhiệm vụ công tác nă...

Hội nghị công chức, viên chức, người lao động và triển khai nhiệm vụ công tác nă...

Ngày 03/01/2020, Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại Thành phố Hồ Chí Minh (Trường Nghiệp vụ) tổ chức Hội nghị công chức, ...

06/01/2020

Những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá trong công tác Đào tạo, bồi dưỡng năm 2020...

Những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá trong công tác Đào tạo, bồi dưỡng năm 2020...

Chiều ngày 02/01/2020,Trường Đào tạo, bồi dường nghiệp vụ (ĐTBDNV) kiểm sát tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị triển khai nh...

07/01/2020

Địa chỉ: Đường 449, Khu phố 2, phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9 - Tp. HCM.

Số điện thoại: 028-38960122

E-mail: banbientap@tkshcm.edu.vn