Tập huấn kỹ năng thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm vụ án hình sự có người tham gia tố tụng là người dưới 18 tuổi dành cho công chức Viện kiểm sát nhân dân hai cấp tỉnh Cà Mau

Thực hiện Kế hoạch số 16/KH-VKSTC ngày 26/02/2021 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức của Ngành Kiểm sát nhân dân năm 2021, được sự nhất trí của Phòng 15, sáng ngày 18/11/2021, Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại Thành phố Hồ Chí Minh (Trường Nghiệp vụ) phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau tổ chức Lễ khai giảng lớp Tập huấn kỹ năng thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm vụ án hình sự có người tham gia tố tụng là người dưới 18 tuổi dành cho công chức Viện kiểm sát nhân dân hai cấp tỉnh Cà Mau bằng hình thức trực tuyến.

Điểm cầu Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại Thành phố Hồ Chí Minh

Tại điểm cầu Trường Nghiệp vụ, tham dự Lễ khai giảng có đồng chí Mai Văn Sinh – Phó Hiệu trưởng Nhà trường; Lãnh đạo các phòng, khoa cùng toàn thể giảng viên Khoa Kiểm sát hình sự.

Tại điểm cầu Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau có đồng chí Nguyễn Phục Đào – Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; Trưởng phòng 15 cùng toàn thể công chức Viện kiểm sát nhân dân hai cấp tỉnh Cà Mau.

Tham dự Lễ khai giảng còn có Tiến sỹ Lê Nguyên Thanh – Trưởng bộ môn Tội phạm học Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh; đồng thời là một trong những giảng viên tham gia giảng dạy lớp Tập huấn lần này.

Đ/c Mai Văn Sinh –  Phó bí thư Đảng ủy – Phó Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu

Tại Lễ khai giảng, thay mặt cho Ban giám hiệu Trường Nghiệp vụ, đồng chí Mai Văn Sinh –  Phó Hiệu trưởng Nhà trường nhấn mạnh: Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 về cơ bản đã có những sửa đổi, bổ sung hoàn thiện thủ tục tố tụng đối với người tham gia tố tụng là người dưới 18 tuổi, tạo thuận lợi trong áp dụng tương đồng và thống nhất với các quy định của Bộ luật hình sự. Tuy nhiên, quá trình áp dụng Bộ luật tố tụng hình sự về thủ tục tố tụng đối với người tham gia tố tụng là người dưới 18 tuổi vẫn còn một số vướng mắc, bất cập. Vì vậy, lớp tập huấn lần này được tổ chức nhằm hệ thống hóa các kiến thức pháp luật; tập trung đưa ra những hạn chế, tồn tại trong quá trình thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử các vụ án hình sự có người tham gia tố tụng là người dưới 18 tuổi; đồng thời trao đổi, thảo luận cùng tìm ra các giải pháp, kiến nghị để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn công tác, góp phần nâng cao kỹ năng thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm vụ án hình sự có người tham gia tố tụng là người dưới 18 tuổi dành cho công chức Viện kiểm sát nhân dân hai cấp tỉnh Cà Mau.

Trong thời gian 02 ngày học tập (18/11/2021 – 19/11/2021), các học viên được triển khai 03 chuyên đề: Một số quy định của pháp luật về người tham gia tố tụng là người dưới 18 tuổi; Kỹ năng thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra vụ án hình sự có người tham gia tố tụng là người dưới 18 tuổi; Kỹ năng thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử sơ thẩm vụ án hình sự có người tham gia tố tụng là người dưới 18 tuổi; từ đó nêu lên những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn công tác để cùng trao đổi, thảo luận, tìm ra giải pháp thiết thực, có giá trị thực tiễn cao.

Đồng chí Phó Hiệu trưởng tin tưởng rằng với phương pháp giảng dạy khoa học “lấy người học làm trung tâm”, gắn liền giữa lý luận với thực tiễn, kết hợp trao đổi, thảo luận của đội ngũ giảng viên, các học viên sẽ lĩnh hội những kiến thức có giá trị cùng nhiều kinh nghiệm quý báu để vận dụng linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả những kiến thức, kỹ năng được học, đáp ứng những yêu cầu đổi mới của quá trình cải cách tư pháp./.

Tin: Hoài Thương