THÔNG BÁO
Tuyển bảo vệ

Trường Đào tạo, Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại Thành phố Hồ Chí Minh cần tuyển bảo vệ, như sau:

1. Số lượng: 01 người

2. Điều kiện

2.1. Điều kiện, tiêu chuẩn chung

– Đối tượng dự tuyển phải có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

– Là Nam công dân Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

– Tuổi đời dự tuyển: Từ đủ 18 đến 40 tuổi;

– Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng, lịch sử gia đình và bản thân phù hợp với quy định về bảo vệ chính trị nội bộ ngành Kiểm sát nhân dân.

* Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển bảo vệ:

– Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

2.2. Điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể

Ngoài các điều kiện chung, người dự tuyển đã tốt nghiệp trung học phổ thông.

3. Hồ sơ dự tuyển

Hồ sơ đăng ký dự tuyển bao gồm:

– Đơn xin việc (tải mẫu kèm theo);

– Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của chính quyền địa phương nơi người dự tuyển thường trú hoặc cơ quan nơi người dự tuyển đang công tác trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển (tải mẫu kèm theo);

– Bản sao giấy khai sinh;

– Bản photo các văn bằng, chứng chỉ hoặc giấy chứng nhận ưu tiên, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

– Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

– Phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp nơi người dự tuyển thường trú cấp trong thời hạn 30 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

– 02 phong bì ghi rõ số điện thoại liên hệ và địa chỉ nơi cư trú; 2 ảnh 4 x 6 ghi họ và tên sau ảnh.

4. Hình thức, nội dung xét tuyển

4.1. Hình thức: Xét tuyển.

4.2. Nội dung xét tuyển

– Xét hồ sơ;

– Phỏng vấn trực tiếp người dự tuyển.

4.3. Đối tượng ưu tiên trong xét tuyển bảo vệ

a) Con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động.

b) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ. Người có Bố đẻ, Mẹ đẻ (kể cả Bố nuôi, Mẹ nuôi được pháp luật công nhận) là công chức, viên chức và người lao động ngành Kiểm sát nhân dân (kể cả những người đã nghỉ việc hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội hoặc đã chết).

c) Người có chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ.

5. Thời hạn nộp hồ sơ

– Nhận hồ sơ bắt đầu từ 8h00 ngày15/9/2020 đến hết 16h00 ngày 15/10/2020.

– Hồ sơ dự tuyển gửi về: Phòng Tổ chức Hành chính, Trường Đào tạo, Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại Thành phố Hồ Chí Minh, Số 449 đường Lê Văn Việt, phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9, Tp. Hồ Chí Minh. Điện thoại 0837.305.743. Người nhận hồ sơ: Đ/c Nguyễn Văn Hạnh, Điện thoại: 0932.213.799.

– Thời gian xét tuyển: Dự kiến tháng 10/2020.