Lịch giảng dạy và học tập Đào tạo nghiệp vụ kiểm sát - Lớp 25B/2018

21/06/2019

  • Lượt xem: 812

Thời gian học: Từ ngày 01/7/2019 đến ngày 11/7/2019

Tải về  

Tin khác

Lịch giảng dạy và học tập Đào tạo nghiệp vụ kiểm sát Khoá 27/2019

Lịch giảng dạy và học tập Đào tạo nghiệp vụ kiểm sát Khoá 27/2019

Thời gian học: Từ 23/12/2019 đến 10/01/2020

25/12/2019

Lịch học lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước Ngạch chuyên viên - Khóa II/2019

Lịch học lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước Ngạch chuyên viên - Khóa II/2019

Thời gian học: Từ ngày 16/12/2019 đến ngày 21/02/2020

07/01/2020

Lịch giảng dạy và học tập Đào tạo nghiệp vụ kiểm sát lớp 26A/2019

Lịch giảng dạy và học tập Đào tạo nghiệp vụ kiểm sát lớp 26A/2019

Thời gian học: Từ ngày 16/12/2019 đến ngày 15/01/2020

13/12/2019

Lịch giảng dạy và học tập Đào tạo nghiệp vụ kiểm sát lớp 26B/2019

Lịch giảng dạy và học tập Đào tạo nghiệp vụ kiểm sát lớp 26B/2019

Thời gian học: Từ ngày 23/12/2019 đến ngày 15/01/2020

23/12/2019

Địa chỉ: Đường 449, Khu phố 2, phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9 - Tp. HCM.

Số điện thoại: 028-38960122

E-mail: banbientap@tkshcm.edu.vn