Lịch giảng dạy và học tập Đào tạo nghiệp vụ kiểm sát lớp 26A/2019

13/12/2019

  • Lượt xem: 629

Thời gian học: Từ ngày 16/12/2019 đến ngày 15/01/2020

Tải về  

Tin khác

Lịch giảng dạy và học tập Đào tạo nghiệp vụ kiểm sát lớp 26B/2019

Lịch giảng dạy và học tập Đào tạo nghiệp vụ kiểm sát lớp 26B/2019

Thời gian học: Từ ngày 11/11/2019 đến ngày 20/12/2019

26/11/2019

Thông báo tuyển dụng viên chức

Thông báo tuyển dụng viên chức

Trường Đào tạo, Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại Thành phố Hồ Chí Minh thông báo tuyển dụng viên chức

27/11/2019

Lịch giảng dạy và học tập Đào tạo nghiệp vụ kiểm sát - Lớp 25B/2018

Lịch giảng dạy và học tập Đào tạo nghiệp vụ kiểm sát - Lớp 25B/2018

Thời gian học: Từ ngày 01/7/2019 đến ngày 11/7/2019

21/06/2019

Địa chỉ: Đường 449, Khu phố 2, phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9 - Tp. HCM.

Số điện thoại: 028-38960122

E-mail: banbientap@tkshcm.edu.vn