Mời giảng viên thỉnh giảng

26/06/2017

  • Lượt xem: 1403

Căn cứ Chỉ thị số 05/CT-VKSTC ngày 04 tháng 4 năm 2016 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của Viện kiểm sát nhân dân giai đoạn 2016 - 2020 và những năm tiếp theo, Trường Đào tạo, Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại Thành phố Hồ Chí Minh (Trường nghiệp vụ) tiến hành rà soát toàn bộ nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng, qua đó xác định có nhu cầu mời những giảng viên có kinh nghiệm thực tế tham gia giảng dạy các chuyên đề của chương trình đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát.

Vì vậy, Trường nghiệp vụ đề nghị Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Vụ Tổ chức cán bộ Viện kiểm sát nhân dân tối cao cử giảng viên hiện đang là công chức trong ngành Kiểm sát nhân dân có học vị thạc sĩ, tiến sĩ, Vụ trưởng và tương đương thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao tham gia giảng dạy các chuyên đề trong chương trình đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát, cụ thể như sau:

- Chương trình đào tạo nghiệp vụ kiểm sát: 11 chuyên đề;

- Chương trình đào tạo nghiệp vụ điều tra dành cho Điều tra viên: 21 chuyên đề;

- Chương trình đào tạo tiền công vụ trong ngành Kiểm sát nhân dân: 05 chuyên đề;

- Các chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát: 80 chuyên đề.

 (Có danh sách các chuyên đề kèm theo)

 

 

 

Tải về  
Tags:

Tin khác

Lịch giảng dạy và học tập Đào tạo nghiệp vụ kiểm sát lớp 26A/2019

Lịch giảng dạy và học tập Đào tạo nghiệp vụ kiểm sát lớp 26A/2019

Thời gian học: Từ ngày 16/12/2019 đến ngày 15/01/2020

13/12/2019

Lịch giảng dạy và học tập Đào tạo nghiệp vụ kiểm sát lớp 26B/2019

Lịch giảng dạy và học tập Đào tạo nghiệp vụ kiểm sát lớp 26B/2019

Thời gian học: Từ ngày 11/11/2019 đến ngày 20/12/2019

26/11/2019

Thông báo tuyển dụng viên chức

Thông báo tuyển dụng viên chức

Trường Đào tạo, Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại Thành phố Hồ Chí Minh thông báo tuyển dụng viên chức

27/11/2019

Địa chỉ: Đường 449, Khu phố 2, phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9 - Tp. HCM.

Số điện thoại: 028-38960122

E-mail: banbientap@tkshcm.edu.vn