Tập hợp văn bản pháp luật liên quan đến việc giải quyết các vụ về án ma túy

11/07/2017

 • Lượt xem: 2950

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta đã và đang thực hiện đường lối đổi mới và đã thu được những thành tựu quan trọng, kinh tế đất nước luôn tăng trưởng ở mức cao và ổn định, đời sống của nhân dân từng bước được cải thiện, chính trị ổn định, an ninh quốc phòng được giữ vững, quan hệ với nước ngoài được mở rộng, an sinh xã hội được thực hiện ngày một tốt hơn. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đạt được, dưới tác động của mặt trái kinh tế thị trường, của việc mở cửa hội nhập và xu hướng toàn cầu hóa đã nảy sinh nhiều vấn đề phức tạp trong đời sống xã hội, trong đó tệ nạn ma túy là một trong những vấn đề nhức nhối đang được toàn xã hội quan tâm. Ma túy làm gia tăng tội phạm, khánh kiệt kinh tế, phá hoại hạnh phúc gia đình, suy thoái nòi giống dân tộc, cầu nối cho căn bệnh thế kỉ HIV/AIDS.

Với vai trò của pháp luật trong việc điều chỉnh các quan hệ xã hội nên thời gian qua Nhà nước đã tập trung xây dựng và ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật. Trong đó, việc ban hành các văn bản pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội nói chung và phòng chống ma túy (PCMT) nói riêng được Đảng, Nhà nước rất quan tâm. Luật PCMT được Quốc hội thông qua ngày 09/12/2000 là văn bản pháp luật quan trọng nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội trong cuộc đấu tranh PCMT. Tuy nhiên, việc đảm bảo hiệu quả thực hiện pháp luật PCMT là một vấn đề vô cùng khó khăn và phức tạp trong đời sống xã hội hiện nay. Đứng trước tình hình đó, các cơ quan tư pháp đã phối hợp ban hành các loại văn bản hướng dẫn giải quyết các vụ án về ma túy để góp phần “giảm thiểu tác hại” của ma tuý và phục vụ công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy có hiệu quả.

Chính vì lẽ trên, tác giả thấy rằng việc tập hợp các văn bản pháp luật liên quan đến việc giải quyết các vụ án ma túy là cần thiết. Sau đây là một số văn bản pháp luật liên quan đến việc giải quyết các vụ về án ma túy mà tác giả tham khảo được.

Các văn bản pháp luật liên quan đến việc giải quyết các vụ về án ma túy

 1. Bộ luật hình sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1999
 2. Bộ luật hình sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1999 được sửa đổi, bổ sung năm 2009, Nxb Chính trị Quốc gia - Sự thật, Hà Nội (2012).
 3. Bộ luật hình sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2015, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội (2016).
 4. Nghị quyết 01/NQ-HĐTP ngày 15/3/2001 hướng dẫn áp dụng một số quy định của các điều 139, 193, 194, 278, 279 và 289 Bộ luật hình sự năm 1999 do Tòa án nhân dân tối cao ban hành.
 5. Nghị quyết 02/NQ-HĐTP ngày 17/4/2003 hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật hình sự 1999.
 6. Thông tư liên tịch 17/2007/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP ngày 24/12/2007, của  Bộ công an - Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Tòa án nhân dân tối cao - Bộ tư pháp hướng dẫn áp dụng chương XVIII "Các tội phạm về ma túy" của Bộ luật Hình sự năm 1999.
 7. Công văn số 234/2014/TANDTC-HS ngày 17/9/2014 của Tòa án nhân dân tối cao, quán triệt và triển khai thực hiện đúng hướng dẫn tại Thông tư 17/2007 “Về việc bắt buộc phải giám định hàm lượng của các chất ma túy trong các chất thu giữ nghi là chất ma túy”.
 8. Thông báo số 264/2014/TANDTC-TB ngày 29/10/2014 của Tòa án nhân dân tối cao trong đó quy định “Việc giám định hàm lượng chất ma túy là bắt buộc dối với các chất thu giữ nghi là chất ma túy”.
 9. Thông báo 919/VKSTC-VP ngày 05/12/2014 về việc áp dụng Công văn 234/TANDTC ngày 17/9/2014.
 10. Thông tư liên tịch số 08/2015/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP ngày 14/11/2015, sửa đổi, bổ sung một số điểm của thông tư liên tịch số 17/2007/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP ngày 24/12/2007 của Bộ công an, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ tư pháp hướng dẫn áp dụng một số quy định tại chương XVIII “Các tội phạm về ma túy” của Bộ luật hình sự năm 1999.
 11. Thông báo 4575/VKSTC- V4 ngày 16/11/2015 về việc hướng dẫn triển khai thực hiện TTLT số 08.
 12.  Công văn số 315/TANDTC-PC ngày 11/12/2015 về việc thực hiện TTLT số 08/2015/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP sửa đổi, bổ sung một số điểm của TTLT số 17/2007/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP ngày 24/12/2007 hướng dẫn áp dụng một số quy định tại chương XVIII “Các tội phạm về ma túy” của Bộ luật hình sự năm 1999.
 13.  Thông báo 5078/VKSTC- V4 ngày 23/12/2015 về việc trao đổi một số nội dung trong việc thực hiện TTLT số 08.
 14.  Công văn số 110-CV/BCS ngày 21/6/2016 của ban cán sự Đảng Tòa án nhân dân tối cao về việc thực hiện TTLT số 08/2015/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP sửa đổi, bổ sung một số điểm của TTLT số 17/2007/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP ngày 24/12/2007 hướng dẫn áp dụng một số quy định tại chương XVIII “Các tội phạm về ma túy” của Bộ luật hình sự năm 1999.
 15.  Công văn 2955/CSĐT (C44) ngày 29/8/2016 Bộ công an về việc giải quyết các vụ án ma túy.
 16.  Công văn 1075/C54 (T22) ngày 01/9/2016 Tổng cục cảnh sát- Viện khoa học Hình sự về việc trả lời kết luận giám định và trích mẫu ma túy gửi giám định.
 17.  Công văn 289/TANDTC-PC ngày 27/9/2016 Tòa án nhân dân tối cáo về việc giám định chất ma túy.
 18. Công văn 2101/C41-C44 ngày 3/7/2017 của Tổng cục cảnh sát về việc giải quyết các vụ án ma túy

Đẩy lùi được tệ nạn ma túy là một quá trình lâu dài và phức tạp, chính vì vậy cần sự chung tay và góp sức của toàn Đảng, toàn dân. Trên đây là một số văn bản liên quan đến việc giải quyết các vụ án ma túy. Rất mong nhận được sự  đóng góp ý kiến của các độc giả để hệ thống văn bản pháp luật liên quan đến việc giải quyết các vụ về án ma túy ngày càng hoàn thiện hơn.

Trần Xuân Thiên An
Giảng viên Trường ĐTBD NV Kiểm sát tại TP Hồ Chí Minh

Tin khác

Những khó khăn của cơ quan tiến hành tố tụng thường gặp trong quá trình giải quyết các vụ án xâm hại Tình dục trẻ em

Những khó khăn của cơ quan tiến hành tố tụng thường gặp trong quá trình giải quyết các vụ án xâm hại Tình dục trẻ em

Trong khoảng thời gian từ ngày 01/12/2015 đến ngày 30/6/2018, trên phạm vi cả nước Cơ quan điều tra đã thụ lý giải quyết 4.344 tố giác, tin báo về tội xâm hại tình dục trẻ em (XHTDTE); khởi tố 2.8343 bị can/3.139 vụ; không khởi tố 612 vụ việc. So với những loại tội khác, tội XHTDTE ngày một gia tăng và diễn biến phức tạp, tuy nhiên để đưa được người phạm tội ra trước ánh sáng công lý gặp rất nhiều khó khăn. Trong phạm vi bài viết này, tác giả đề cập đến những khó khăn của các quan tiến hành tố tụng thường gặp trong quá trình giải quyết loại án này

07/01/2019

Một số ý kiến trao đổi về trả tự do cho người bị tạm giữ, người bị tạm giam theo quy định pháp luật Việt Nam

Một số ý kiến trao đổi về trả tự do cho người bị tạm giữ, người bị tạm giam theo quy định pháp luật Việt Nam

Một số ý kiến trao đổi về trả tự do cho người bị tạm giữ, người bị tạm giam theo quy định pháp luật Việt Nam

25/12/2018

Về việc Việt Nam có đảm bảo đầy đủ quyền tự do liên kết và quyền tổ chức theo quan điểm của Tổ chức lao động quốc tế (ILO) không? Các giải pháp bổ sung, nếu cần thiết?

Về việc Việt Nam có đảm bảo đầy đủ quyền tự do liên kết và quyền tổ chức theo quan điểm của Tổ chức lao động quốc tế (ILO) không? Các giải pháp bổ sung, nếu cần thiết?

Về việc Việt Nam có đảm bảo đầy đủ quyền tự do liên kết và quyền tổ chức theo quan điểm của Tổ chức lao động quốc tế (ILO) không? Các giải pháp bổ sung, nếu cần thiết?

16/11/2018

Vấn đề đánh giá của tiêu chuẩn lao động theo quy định của Bộ luật lao động về điều kiện lao động

Vấn đề đánh giá của tiêu chuẩn lao động theo quy định của Bộ luật lao động về điều kiện lao động

Vấn đề đánh giá của tiêu chuẩn lao động theo quy định của Bộ luật lao động về điều kiện lao động

16/11/2018

Địa chỉ: Đường 449, Khu phố 2, phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9 - Tp. HCM.

Số điện thoại: 028-38960122

E-mail: banbientap@tkshcm.edu.vn