Trường nghiệp vụ kiểm tra thực tập đối với học viên Khoá 25 - Đào tạo nghiệp vụ kiểm sát

23/08/2019

  • Lượt xem: 737

Thực tập nghiệp vụ là khâu công tác quan trọng trong quy trình đào tạo của các Trường bồi dưỡng nghiệp vụ trong hệ thống đào tạo nói chung, trong đó có Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là Trường Nghiệp vụ). Kiểm tra thực tập nghiệp vụ của các khoá Đào tạo nghiệp vụ kiểm sát nhằm thực hiện đúng các quy định về đào tạo công chức, viên chức trong ngành Kiểm sát nhân dân, qua đó giúp cho Nhà trường đánh giá được chất lượng Đào tạo, bồi dưỡng để có những giải pháp nâng cao chất lượng thực tập của học viên đào tạo cả trong hiện tại và những năm tiếp theo.

TS. Nguyễn Văn Khoát, Bí thư Đảng uỷ - Hiệu trưởng Trường Nghiệp vụ phát biểu

Đ/c Lê Xuân Hải, TUV - Viện trưởng VKSND tỉnh An Giang phát biểu về công tác phối hợp đào tạo bồi dưỡng cán bộ

Xuất phát từ ý nghĩa đó, từ ngày 20/8/2019 đến ngày 22/8/2019, Đoàn công tác Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TP. Hồ Chí Minh do TS. Nguyễn Văn Khoát, Bí thư Đảng uỷ - Hiệu trưởng Trường Nghiệp vụ làm trưởng đoàn; tham gia đoàn công tác còn có Đ/c Nguyễn Công Sinh, Phó Hiệu trưởng, lãnh đạo 04 Khoa nghiệp vụ (Khoa Kiểm sát hình sự, Khoa Tội phạm học và ĐTTP; Khoa Kiểm sát Dân sự - Hành chính và Khoa Quan hệ quốc tế) và lãnh đạo Phòng Đào tạo của Nhà trường. Trong thời gian 03 ngày, Đoàn công tác của Nhà trường đã tiến hành kiểm tra thực tập đối với 27 Học viên Khoá 25 - Đào tạo nghiệp vụ kiểm sát của 03 Viện kiểm sát cấp tỉnh gồm: VKSND tỉnh Long An 08 học viên: (06 học viên công tác ở các phòng nghiệp vụ VKSND tỉnh; 02 học viên công tác ở VKSND cấp huyện); VKSND tỉnh Đồng Tháp 09 Học viên (02 học viên công tác ở các phòng nghiệp vụ VKSND tỉnh; 07 học viên công tác ở VKSND cấp huyện); VKSND tỉnh An Giang 10 Học viên (06 học viên công tác ở các phòng nghiệp vụ VKSND tỉnh; 04 học viên công tác ở VKSND cấp huyện). Đoàn công tác của Trường Nghiệp vụ rất vui mừng, phấn khởi và đánh giá cao sự đón tiếp nồng hậu, chân thành và sự phối hợp công tác hiệu quả của lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Long An, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang.

Đ/c Trần Văn Cường Phó Viện trưởng VKSND tỉnh An Giang phát biểu

Đ/c Nguyễn Văn Hồng, TUV - Viện trưởng VKSND tỉnh Đồng Tháp phát biểu
 

Về nội dung làm việc: Trên cơ sở báo cáo tóm tắt về kết quả thực tập do Trưởng đoàn học viên thực tập của từng đơn vị trình bày và ý kiến trao đổi thêm của từng học viên thực tập về những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện kế hoạch thực tập của học viên. Các thầy, cô giáo đại diện cho lãnh đạo và các Khoa nghiệp vụ của Nhà trường đặt các câu hỏi để học viên báo cáo, làm rõ thêm các nội dung đã thực hiện trong quá trình thực tập theo kế hoạch liên quan đến các khâu nghiệp vụ như: Công tác tiếp nhận, xử lý và kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về phạm và kiến nghị khởi tố; kiểm sát hoạt động hỏi cung bị can; kiểm sát khám nghiệm hiện trường; kiểm sát việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can; kỹ năng viết báo cáo đề xuất với lãnh đạo đơn vị; kỹ năng xây dựng dự thảo Bản cáo trạng; dự thảo Bản luận tội; nghiên cứu hồ sơ vụ án dân sự, hôn nhân gia đình và hồ sơ vụ án hành chính v.v…qua đó, các thầy cô trong Đoàn công tác nhận xét, đánh giá và hướng dẫn thêm các nội dung, yêu cầu liên quan đến nghiệp vụ thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử các vụ án hình sự; quy trình kiểm sát các vụ án dân sự, hành chính; đồng thời giải thích thêm để học viên thống nhất nhận thức về một số nội dung liên quan đến công tác nghiệp vụ và áp dụng pháp luật trong quá trình thực thi nhiệm vụ.   

Học viên Dương Chí Cường, Trưởng nhóm học viên đoàn An Giang báo cáo kết quả thực tập

Học viên Bùi Thanh Sang, Trưởng nhóm đoàn Đồng Tháp báo cáo kết quả thực tập

Học viên Lê Hà Thảo Quyên, đoàn Long An báo cáo kết quả thực tập

Thông qua công tác kiểm tra thực tập của Học viên Khoá 25 - Đào tạo nghiệp vụ kiểm sát tại 03 đơn vị, Đoàn công tác đánh giá cao công tác chỉ đạo phân công đơn vị thực tập và phân công Kiểm sát viên hướng dẫn và tạo mọi điều kiện thuận lợi để giúp đỡ học viên trong quá trình thực tập nghiệp vụ tại Viện Kiểm sát nhân dân địa phương. Bên cạnh đó, Đoàn cũng nhận định được những khó khăn, vướng mắc của học viên tập trung là: một số địa phương học viên đến thực tập ít xảy ra các án hành chính; một số vụ án học viên lựa chọn thực tập có thời gian điều tra, truy tố, xét xử kéo dài quá thời gian thực tập của học viên; công tác hướng dẫn nghiệp vụ, kỹ năng viết dự thảo Bản cáo trạng, dự thảo luận tội, báo cáo đề xuất lãnh đạo Viện ở một số Viện kiểm sát địa phương có học viên thực tập còn chưa tốt, có nhiều quan điểm trái chiều; một số học viên thực tập hiện là chuyên viên công tác tại Văn phòng, Phòng thống kê, phòng kế toán và một số phòng nghiệp vụ thuộc VKSND cấp tỉnh ít tiếp xúc với việc xử lý các loại án v.v… nên ít nhiều học viên gặp khó khăn trong quá trình thực tập.

Trong khuôn khổ thời gian kiểm tra thực tập tại 03 Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh Khu vực Tây Nam bộ, lãnh đạo và cán bộ chủ chốt các Khoa nghiệp vụ Trường nghiệp vụ đã làm việc với Ban lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Long An, Đồng Tháp và An Giang về công tác bồi dưỡng cán bộ, kiểm sát viên. Trên cơ sở những vướng mắc, khó khăn của Viện kiểm sát đại phương như: Khó khăn về định tội danh liên quan đến lĩnh vực tài chính - ngân hàng; tội phạm trong lĩnh vực công nghệ thông tin, mạng viễn thông; tội phạm trong lĩnh vực xâm hại tình dục, đặc biệt là xâm hại tình dục đối với trẻ em (VKSND tỉnh An Giang); một số vấn đề liên quan đến lĩnh vực kiểm sát các vụ án, vụ việc dân sự - hành chính liên quan đến đất đai (VKSND tỉnh Long An, Đồng Tháp)v.v.. qua đó, lãnh đạo Nhà trường và lãnh đạo Viện kiểm sát các tỉnh đã thống nhất sơ bộ về chủ trương và nội dung phối hợp mở một số lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu và một số lớp khác để đáp ứng các yêu cầu trước mắt và lâu dài theo yêu cầu của Viện kiểm sát địa phương. Bên cạnh đó, Đoàn công tác của Nhà trường cũng nhận được một số đề xuất, kiến nghị như: Đề nghị Nhà trường thường xuyên tổ chức các Đoàn kiểm tra để nắm bắt, trao đổi thêm cả về kiến thức lý luận và thực tiễn để bổ sung hoàn thiện chương trình đào tạo, bồi dưỡng của Nhà trường. Đồng thời tăng cường công tác phối hợp trong công tác giữa Nhà trường với Viện kiểm sát nhân dân địa phương trong nhiều lĩnh vực như công tác Đào tạo, bồi dưỡng, trao đổi tài liệu và cử giảng viên là lãnh đạo và Kiểm sát viên đến tham gia giảng dạy tại Trường Nghiệp vụ và Nhà trường cử giảng viên đến giảng dạy, trao đổi kinh nghiệm đối với các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Trường mở tại Viện kiểm sát địa phương.

Qua 03 ngày làm việc tích cực, nghiêm túc chất lượng, Đoàn công tác Trường Nghiệp vụ đã hoàn thành tất cả các nội dung chương trình kiểm tra thực tập đối với học viên K25 - Đào tạo nghiệp vụ kiểm sát đảm bảo chất lượng, hiệu quả theo kế hoạch. Trong không khí thắm tình đồng chí, đồng nghiệp, qua đợt kiểm tra cũng là dịp giao lưu văn hoá, văn nghệ, học hỏi trao đổi kinh nghiệm về nghiệp vụ giữa thầy cô Trường Nghiệp vụ với các đồng chí lãnh đạo, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên và học viên Viện kiểm sát các địa phương để thắt chặt và nâng cao hơn nữa mối quan hệ giữa Nhà trường với Viện kiểm sát địa phương cả trong hiện tại và những năm tiếp theo./.

Tin: Lê  Hảo
Ảnh: Văn Hạnh

 

Tin khác

Mang quà Tết đến với người nghèo và trẻ em mồ côi

Mang quà Tết đến với người nghèo và trẻ em mồ côi

Trong không khí của những ngày giáp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, vào ngày 06/01/2020, Trường Đào tạo, Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại Thành phố Hồ Chí Minh (Trường Nghiệp vụ) phối hợp với Liên Đoàn Lao Động Quận 9 đã đến thăm và tặng quà cho Trung tâm bảo trợ trẻ em, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh với mong muốn chia sẻ niềm vui, lan tỏa nghĩa cử nhân ái, mang hơi ấm mùa xuân yêu thương trao đến những mảnh đời bất hạnh, thiếu may mắn.

08/01/2020

Khai giảng Lớp Đào tạo nghiệp vụ kiểm sát Khóa 27/2019

Khai giảng Lớp Đào tạo nghiệp vụ kiểm sát Khóa 27/2019

Sáng ngày 03/01/2020, Trường Đào tạo Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại Thành phố Hồ Chí Minh (Trường Nghiệp vụ) tổ chức Lễ Khai giảng Lớp Đào tạo nghiệp vụ kiểm sát Khóa 27/2019 cho 132 chuyên viên của 33 đơn vị Viện kiểm sát tại khu vực phía Nam

06/01/2020

Hội nghị công chức, viên chức, người lao động và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020

Hội nghị công chức, viên chức, người lao động và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020

Ngày 03/01/2020, Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại Thành phố Hồ Chí Minh (Trường Nghiệp vụ) tổ chức Hội nghị công chức, viên chức, người lao động và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020.

06/01/2020

Những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá trong công tác Đào tạo, bồi dưỡng năm 2020

Những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá trong công tác Đào tạo, bồi dưỡng năm 2020

Chiều ngày 02/01/2020,Trường Đào tạo, bồi dường nghiệp vụ (ĐTBDNV) kiểm sát tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020

07/01/2020

Địa chỉ: Đường 449, Khu phố 2, phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9 - Tp. HCM.

Số điện thoại: 028-38960122

E-mail: banbientap@tkshcm.edu.vn