Tổ chức hành chính

22/05/2017

  • Lượt xem: 1500

Căn cứ vào Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đào tạo,bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại thành phố Hồ Chí Minh (Ban hành kèm theo Quyết định số 23/QĐ-VKSTC-T3 ngày 20/11/2015 của Viện trưởng VKSND tối cao) Phòng Tổ chức - Hành chính có chức năng và nhiệm vụ sau:

1. Phòng Tổ chức - Hành chính có chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng về công tác tổ chức cán bộ và hành chính.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của phòng Tổ chức - Hành chính:

a) Xây dựng các nội quy, quy định theo phân công của Hiệu trưởng và giám sát việc thực hiện nội quy, quy định;

b) Tham mưu giúp Hiệu trưởng về công tác tổ chức bộ máy, xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu biên chế, đội ngũ công chức, viên chức; tuyển dụng, đánh giá, bố trí, sử dụng, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động và thực hiện chính sách cán bộ;

c) Phụ trách và phối hợp cùng các phòng, khoa nghiệp vụ trong tổ chức các kì thi tuyển công chức, viên chức và các chức danh khác theo quy định của Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân khi được VKSND tối cao giao;

d) Quản lý hồ sơ công chức, viên chức; thực hiện chế độ chính sách đối với công chức, viên chức của Trường nghiệp vụ;

đ) Theo dõi, tổng hợp việc xét thi đua, khen thưởng ở các đơn vị trong Trường để trình Hội đồng Thi đua khen thưởng của Trường nghiệp vụ, giúp Hiệu trưởng tổ chức thực hiện chính sách thi đua khen thưởng;

e) Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kỷ luật lao động; bảo đảm thực hiện nội quy, quy định của Trường nghiệp vụ, tham mưu cho Hiệu trưởng về việc xem xét và đề xuất biện pháp giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo;

g) Lập hồ sơ xử lý kỷ luật công chức, viên chức để đưa ra Hội đồng kỷ luật Trường nghiệp vụ xét; tham mưu giúp Hiệu trưởng trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ;

h) Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ;

i) Dự thảo các văn bản hành chính thuộc phạm vi chung của Trường nghiệp vụ hoặc do Hiệu trưởng giao;

k) Thống kê số liệu, tổng hợp, báo cáo tình hình công tác tuần, tháng, quý, năm; báo cáo định kỳ về tổ chức bộ máy, công chức, viên chức và của Trường nghiệp vụ và các báo cáo đột xuất khác theo yêu cầu của Hiệu trưởng, đôn đốc kiểm tra việc thực hiện chế độ báo cáo của các phòng, khoa trong Trường nghiệp vụ;

l) Thực hiện nhiệm vụ thanh tra nội bộ theo sự phân công của Hiệu trưởng;

m) Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

Số điện thoại liên hệ: 028-37305743
 
Lãnh đạo phòng:
 
Trưởng phòng: Hoàng Thị Kim Chi
 
Phó trưởng phòng:

Tập thể Phòng Tổ chức hành chính

Tin tức mới nhất

Lịch giảng dạy và học tập lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu về công tác THQCT, ...

Lịch giảng dạy và học tập lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu về công tác THQCT, ...

Thời gian học: Từ ngày 20/5/2019 đến ngày 24/5/2019...

17/05/2019

Đoàn thanh niên xem phim tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh...

Đoàn thanh niên xem phim tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh...

Nhân kỷ niệm 129 năm, ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2019), Sáng ngày 15/5/2019 Đoàn cơ sở Trường Đào tạo, bồi dưỡng ...

16/05/2019

Khai giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên...

Khai giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên...

Thực hiện kế hoạch số 35/KH-VKSTC ngày 14/3/2019 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Ngành ki...

16/05/2019

Bế giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức mới chuyên sâu về BLDS, BLTTDS và Luật TTHC- Kh...

Bế giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức mới chuyên sâu về BLDS, BLTTDS và Luật TTHC- Kh...

Chiều ngày 14/5/2019, Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại Tp Hồ Chí Minh (Trường Nghiệp vụ) đã tổ chức Lễ bế giảng Lớp bồi...

16/05/2019

Địa chỉ: Đường 449, Khu phố 2, phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9 - Tp. HCM.

Số điện thoại: 028-38960122

E-mail: banbientap@tkshcm.edu.vn