Tổ chức hành chính

22/05/2017

  • Lượt xem: 1904

Căn cứ vào Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đào tạo,bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại thành phố Hồ Chí Minh (Ban hành kèm theo Quyết định số 23/QĐ-VKSTC-T3 ngày 20/11/2015 của Viện trưởng VKSND tối cao) Phòng Tổ chức - Hành chính có chức năng và nhiệm vụ sau:

1. Phòng Tổ chức - Hành chính có chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng về công tác tổ chức cán bộ và hành chính.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của phòng Tổ chức - Hành chính:

a) Xây dựng các nội quy, quy định theo phân công của Hiệu trưởng và giám sát việc thực hiện nội quy, quy định;

b) Tham mưu giúp Hiệu trưởng về công tác tổ chức bộ máy, xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu biên chế, đội ngũ công chức, viên chức; tuyển dụng, đánh giá, bố trí, sử dụng, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động và thực hiện chính sách cán bộ;

c) Phụ trách và phối hợp cùng các phòng, khoa nghiệp vụ trong tổ chức các kì thi tuyển công chức, viên chức và các chức danh khác theo quy định của Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân khi được VKSND tối cao giao;

d) Quản lý hồ sơ công chức, viên chức; thực hiện chế độ chính sách đối với công chức, viên chức của Trường nghiệp vụ;

đ) Theo dõi, tổng hợp việc xét thi đua, khen thưởng ở các đơn vị trong Trường để trình Hội đồng Thi đua khen thưởng của Trường nghiệp vụ, giúp Hiệu trưởng tổ chức thực hiện chính sách thi đua khen thưởng;

e) Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kỷ luật lao động; bảo đảm thực hiện nội quy, quy định của Trường nghiệp vụ, tham mưu cho Hiệu trưởng về việc xem xét và đề xuất biện pháp giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo;

g) Lập hồ sơ xử lý kỷ luật công chức, viên chức để đưa ra Hội đồng kỷ luật Trường nghiệp vụ xét; tham mưu giúp Hiệu trưởng trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ;

h) Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ;

i) Dự thảo các văn bản hành chính thuộc phạm vi chung của Trường nghiệp vụ hoặc do Hiệu trưởng giao;

k) Thống kê số liệu, tổng hợp, báo cáo tình hình công tác tuần, tháng, quý, năm; báo cáo định kỳ về tổ chức bộ máy, công chức, viên chức và của Trường nghiệp vụ và các báo cáo đột xuất khác theo yêu cầu của Hiệu trưởng, đôn đốc kiểm tra việc thực hiện chế độ báo cáo của các phòng, khoa trong Trường nghiệp vụ;

l) Thực hiện nhiệm vụ thanh tra nội bộ theo sự phân công của Hiệu trưởng;

m) Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

Số điện thoại liên hệ: 028-37305743
 
Lãnh đạo phòng:
 
Trưởng phòng: Hoàng Thị Kim Chi
 
Phó trưởng phòng:

Tập thể Phòng Tổ chức hành chính

Tin tức mới nhất

667 ứng viên tham gia Kỳ thi tuyển Kiểm sát viên khu vực phía Nam...

667 ứng viên tham gia Kỳ thi tuyển Kiểm sát viên khu vực phía Nam...

(BVPL) - Chiều ngày 15/11/2019, Kỳ thi tuyển Kiểm sát viên đợt 2 năm 2019 đã chính thức khai mạc tại Trường Đào tạo bồi dưỡng nghiệp...

15/11/2019

Đại hội đoàn viên Đoàn Cơ sở Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TP...

Đại hội đoàn viên Đoàn Cơ sở Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TP...

Sáng ngày 22/10/2019, Đoàn Cơ sở Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại Thành phố Hồ Chí Minh (Trường Nghiệp vụ) tổ chức Đại ...

07/11/2019

Chi bộ 4 sinh hoạt chuyên đề tháng 10/2019...

Chi bộ 4 sinh hoạt chuyên đề tháng 10/2019...

Trong không khí toàn Đảng bộ Trường Nghiệp vụ đang tích cực đẩy mạnh học tập chuyên đề năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân,...

29/10/2019

Đoàn cơ sở Trường Nghiệp vụ đạt giải ba  cuộc thi  "Tìm hiểu chủ nghĩa Mác - Lê ...

Đoàn cơ sở Trường Nghiệp vụ đạt giải ba cuộc thi "Tìm hiểu chủ nghĩa Mác - Lê ...

Chiều ngày 16/10/2019, tại Hội trường Trường Đào tạo, Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại Thành phố Hồ Chí Minh (Trường Nghiệp vụ), Đoàn ...

25/10/2019

Địa chỉ: Đường 449, Khu phố 2, phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9 - Tp. HCM.

Số điện thoại: 028-38960122

E-mail: banbientap@tkshcm.edu.vn