TRƯỜNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ KIỂM SÁT TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH:
KHAI MẠC KỲ THI TUYỂN VIÊN CHỨC 2020

Sáng ngày 18/05/2020, Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại Thành phố Hồ Chí Minh (Trường Nghiệp vụ) tổ chức khai mạc kỳ thi tuyển viên chức 2020.

Toàn cảnh Lễ khai mạc kỳ thi

Tham dự buổi lễ có TS. Nguyễn Văn Khoát – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Nghiệp vụ, Phó Chủ tịch Hội đồng thi tuyển viên chức trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ Kiểm sát tại Thành phố Hồ Chí Minh; đồng chí Phạm Duy Hải – Kiểm sát viên cao cấp, Quyền Chánh Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Ủy viên Ban giám sát; các đồng chí trong Hội đồng thi tuyển viên chức, Ban coi thi, Ban giám sát và toàn thể thí sinh tham dự kỳ thi tuyển viên chức năm 2020.

TS. Nguyễn Văn Khoát – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường

Tại buổi khai mạc kỳ thi, TS. Nguyễn Văn Khoát – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng thi tuyển viên chức đã công bố quyết định của VKSND tối cao về việc thành lập Ban giám sát thi tuyển; Quyết định của Viện trưởng VKSND tỉnh về việc thành lập Hội đồng thi tuyển viên chức, Quyết định thành lập Ban coi thi. Đồng thời, đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng thi tuyển quán triệt đầy đủ nội dung Quy chế tổ chức thi tuyển viên chức cho Nhà trường và giao nhiệm vụ cụ thể cho các Ban nhằm đảm bảo thực hiện việc tổ chức thi tuyển được khách quan, đúng quy trình, Quy định về tuyển viên chức trong ngành Kiểm sát nhân dân, phổ biến các chế độ chính sách ưu tiên trong thi tuyển, cách tính điểm thi, điểm trúng tuyển và quán triệt về nội quy thi.

Kỳ thi tuyển viên chức Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020 diễn ra trong ngày 18/5, có 7 chỉ tiêu được tuyển dụng, trong đó có 4 chỉ tiêu giảng viên nghiệp vụ kiểm sát, 1 chỉ tiêu chuyên viên công nghệ thông tin, 1 chuyên viên tổng hợp và 1 chuyên viên thư viện.

Để đội ngũ cán bộ công chức, viên chức Trường Nghiệp vụ trong thời gian tới có đủ trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu của Đảng, Nhà nước về cải cách tư pháp, Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại Thành phố Hồ Chí Minh xác định công tác tuyển dụng viên chức là một nhiệm vụ hết sức quan trọng nhằm lựa chọn được những cán bộ viên chức có kiến thức, có năng lực thực sự, do vậy quá trình tổ chức thi tuyển phải thực sự công minh, khách quan, có sự giám sát trực tiếp của Ban giám sát thi tuyển do VKSND tối cao thành lập.

Với tinh thần trách nhiệm, công tâm của các thành viên Hội đồng, thành viên các Ban và sự tham gia nghiêm túc của các thí sinh, tin tưởng rằng kỳ thi tuyển viên chức lần này tiếp tục lựa chọn được những cán bộ có trình độ, năng lực, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay./.

Tin: Hoài Thương