Trường Nghiệp vụ kiểm sát và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương ký kết quy định về quan hệ phối hợp

Sáng ngày 08/6/2022, Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại Thành phố Hồ Chí Minh (Trường Nghiệp vụ) đã tổ chức Lễ ký kết Quy định về quan hệ phối hợp công tác giữa Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương với Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại Thành phố Hồ Chí Minh”.

Tham dự Lễ ký kết, về phía Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương có Tiến sĩ Lê Đức Xuân – Viện trưởng; các đồng chí Chánh văn phòng, đại diện lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ, các phòng nghiệp vụ cùng đại diện lãnh đạo một số Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện.

Về phía Trường Nghiệp vụ có Tiến sĩ Nguyễn Văn Khoát – Hiệu trưởng, các đồng chí trong Ban giám hiệu cùng đại diện Lãnh đạo các Phòng, Khoa của Nhà trường.

Toàn cảnh Lễ ký kết

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác trong việc thực hiện nhiệm vụ mỗi đơn vị, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương và Trường Nghiệp vụ thống nhất ký kết Quy định về quan hệ phối hợp công tác giữa hai đơn vị trên nguyên tắc đảm bảo thực hiện đầy đủ, đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi đơn vị theo quy định của pháp luật; công tác phối hợp phải được thực hiện thường xuyên, chặt chẽ, kịp thời, bảo đảm tôn trọng, bình đẳng, hợp tác và khả thi trong thực tế. Nội dung của Quy định phối hợp gồm: Phối hợp trong công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức của mỗi đơn vị; phối hợp trong công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học, trao đổi tài liệu và các ấn phẩm khoa học; phối hợp trong việc tổ chức hội thảo, tập huấn, tổng kết rút kinh nghiệm… Theo đó, Quy định phối hợp công tác gồm có 3 Chương, 10 Điều và có hiệu lực từ ngày 08/6/2022.

Tiến sĩ Lê Đức Xuân – Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương

Phát biểu tại Lễ ký kết, Tiến sĩ Lê Đức Xuân – Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương cho rằng quan hệ phối hợp công tác giữa Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và Nhà trường trong thời gian qua đã được lãnh đạo quan tâm và duy trì thực hiện thường xuyên, hiệu quả. Trong thời gian tới, đồng chí Viện trưởng mong rằng mối quan hệ giữa hai đơn vị ngày càng chặt chẽ và hỗ trợ nhau nhiều hơn nữa trong hoạt động thực hiện nhiệm vụ. Đồng chí cũng nhấn mạnh, việc xây dựng và ký kết quy định phối hợp công tác giữa hai đơn vị nhằm mục đích để các hoạt động phối hợp cụ thể giữa hai đơn vị đi vào thực chất và hiệu quả hơn, góp phần nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên của tỉnh, đồng thời, nâng cao kỹ năng, kinh nghiệm thực tế cho đội ngũ giảng viên của Nhà trường. Bên cạnh đó, việc phối hợp giữa hai đơn vị còn nhằm gắn kết giữa lý luận và thực tiễn, qua đó góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”.

Tiến sĩ Nguyễn Văn Khoát – Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng Trường Nghiệp vụ

Tại Lễ ký kết, Tiến sĩ Nguyễn Văn Khoát – Hiệu trưởng Trường Nghiệp vụ đánh giá cao việc ký Quy định phối hợp và khẳng định đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu sự phát triển về chất trong quan hệ phối hợp công tác giữa hai đơn vị. Đồng chí cho rằng, việc thực hiện nội dung của Quy định phối hợp sẽ phát huy thế mạnh của mỗi đơn vị, đồng thời cũng cũng bổ sung, hỗ trợ cho nhau khắc phục, hoàn thiện những mặt còn hạn chế, thiếu sót trong thực hiện nhiệm vụ của mỗi đơn vị. Để đạt được mục đích, yêu cầu của Quy định phối hợp đã ký kết, đồng chí Hiệu trưởng mong muốn lãnh đạo hai đơn vị cần quan tâm, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung phối hợp đã đề ra; thường xuyên theo dõi, đánh giá hoạt động phối hợp của mỗi đơn vị; chủ động thông tin, trao đổi, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình phối hợp công tác giữa hai đơn vị.

Tiến sĩ Nguyễn Văn Khoát nhấn mạnh trong 3 năm vừa qua, Nhà trường đã ký Quy định phối hợp công tác với Viện kiểm sát nhân nhân tỉnh Kiên Giang; Vụ Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự VKSND tối cao. Đồng chí    tin tưởng rằng, việc thực hiện tốt các Quy định phối hợp công tác đã ký kết sẽ góp phần nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn cho đội ngũ công chức, viên chức của Trường Nghiệp vụ và của các đơn vị ký kết quy định, góp phần hoàn thành tốt  nhiệm vụ được giao của mỗi đơn vị.

Hai đơn vị hoàn thành ký kết “Quy định về quan hệ phối hợp giữa VKSND tỉnh Bình Dương với Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại Thành phố Hồ Chí Minh”

Tin: Hoài Thương