Chi bộ 1 kết nạp Đảng viên mới

Thực hiện Quyết định số 112-QĐ/ĐU ngày 01/11/2023 của Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tối cao, trên cơ sở được sự đồng ý, nhất trí của Đảng ủy Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại Thành phố Hồ Chí Minh (Trường Nghiệp vụ), ngày 01/12/2023, Chi bộ 1 tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới cho quần chúng ưu tú Nguyễn Thị Thu Hồng.

Tham dự Lễ kết nạp có toàn thể đảng viên Chi bộ 1; ngoài ra còn có sự tham gia của đại diện các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở Trường Nghiệp vụ.

Đồng chí Võ Văn Tài, Bí thư Chi bộ 1 công bố Quyết định kết nạp đảng viên mới

Tại buổi lễ, đồng chí Võ Văn Tài – Bí thư Chi bộ 1 đã trao Quyết định kết nạp, phân công nhiệm vụ cho đảng viên mới và phân công các đồng chí đảng viên chính thức trong Chi bộ tiếp tục giúp đỡ đồng chí Đảng viên mới trong 12 tháng thử thách. Đồng thời đề nghị đồng chí Nguyễn Thị Thu Hồng tiếp tục giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, nhiệt tình, năng động trong công tác góp phần cùng Chi bộ mình hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Đây là một niềm vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm lớn lao của đồng chí Nguyễn Thị Thu Hồng khi được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Đồng chí Bí thư Chi bộ 1 quán triệt, yêu cầu đồng chí Nguyễn Thị Thu Hồng thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đồng thời căn dặn đồng chí Nguyễn Thị Thu Hồng phải tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, học tập kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao để xứng đáng là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đồng chí Võ Văn Tài, Bí thư Chi bộ 1 trao Quyết định cho đảng viên Nguyễn Thị Thu Hồng

Đứng trước lá cờ Tổ quốc, cờ Đảng và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng sự chứng kiến của toàn thể đảng viên Chi bộ, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hồng đã tuyên thệ tuyệt đối trung thành với lý tưởng và mục tiêu cách mạng của Đảng; chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng; chính sách pháp luật của nhà nước, thực hiện tốt nhiệm vụ của người Đảng viên; tiếp tục phấn đấu, nâng cao tinh thần trách nhiệm để xứng đáng trở thành Đảng viên chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam; từ đó đóng góp thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị của Chi bộ, đồng thời góp phần xây dựng Chi bộ 1 ngày càng vững mạnh.

Đại diện các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường Nghiệp vụ chụp ảnh lưu niệm với Chi bộ 1

Buổi lễ kết nạp Đảng viên và trao quyết định công nhận đảng viên mới đã diễn ra thành công tốt đẹp, là động lực cho các đồng chí quần chúng trong Chi bộ 1 tiếp tục phấn đấu noi theo và cũng là một trong những nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng nhằm bổ sung cho Chi bộ lực lượng đảng viên trẻ, nhiệt huyết và có trình độ./.

Hoài Thương