Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức mới, chuyên sâu về Bộ luật dân sự, Bộ luật tố tụng dân sự và Luật tố tụng hành chính năm 2024.

Sáng ngày 26/3/2024, Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại Tp. Hồ Chí Minh (Trường nghiệp vụ) tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức mới, chuyên sâu về Bộ luật dân sự, Bộ luật tố tụng dân sự và Luật tố tụng hành chính năm 2024 bằng hình thức trực tuyến.

Tham dự khai giảng có đồng chí Mai Văn Sinh – Phó hiệu trưởng Nhà trường, lãnh đạo các phòng, khoa cùng 66 học viên là Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, chuyên viên Viện kiểm sát nhân dân các tỉnh, thành  phố thuộc khu vực phía Nam.

Đ/c Mai Văn Sinh – Phó hiệu trưởng Nhà trường

Phát biểu khai giảng, đồng chí Mai Văn Sinh – Phó hiệu trưởng nhấn mạnh: Trước yêu cầu mới của cải cách tư pháp trong giai đoạn hiện nay, việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát giải quyết các vụ án các vụ việc dân sự, vụ án hành chính là yêu cầu cấp thiết. Vì vậy, việc tổ chức khóa học có ý nghĩa quan trọng và bổ ích giúp cho Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, chuyên viên làm công tác kiểm sát giải quyết vụ việc dân sự, vụ án hành chính kịp thời cập nhật kiến thức, quy định mới của pháp luật, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác.

Trong thời gian học từ ngày 25/3/2024 đến ngày 04/4/2024, các học viên sẽ được các giảng viên có kiến thức lý luận và kinh nghiệm thực tiễn truyền đạt 10 chuyên đề: Chủ thể của quan hệ pháp luật dân sự, đại diện, xác lập, thực hiện và bảo vệ quyền dân sự; Tài sản, quyền sở hữu và các quyền khác đối với tài sản; Giao dịch dân sự, nghĩa vụ và hợp đồng; Thời hạn, thời hiệu, thừa kế, pháp luật áp dụng đối với quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài; Nguyên tắc của tố tụng dân sự, thẩm quyền của Tòa án, cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng; Chứng minh, chứng cứ, thủ tục hòa giải và các biện pháp khẩn cấp tạm thời; Thủ tục giải quyết vụ án dân sự tại Tòa án cấp sơ thẩm, phúc thẩm, thủ tục rút gọn, thủ tục xét lại bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật; Thủ tục giải quyết việc dân sự, thủ tục công nhận và cho thi hành tại Việt Nam hoặc không công nhận bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài, công nhận và cho thi hành phán quyết của trọng tài nước ngoài, thủ tục giải quyết vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài; Những vấn đề chung về tố tụng hành chính; Thủ tục giải quyết vụ án hành chính tại Tòa án cấp sơ thẩm, phúc thẩm, thủ tục rút gọn, thủ tục xét lại bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật, thủ tục giải quyết vụ án hành chính có yếu tố nước ngoài.

Toàn cảnh lễ khai giảng

Đồng chí Phó hiệu trưởng yêu cầu khoa Kiểm sát dân sự và các đơn vị trực thuộc phối hợp trong việc quản lý, phục vụ lớp đảm bảo theo kế hoạch, giảng viên được phân công giảng dạy cần bám sát nội dung chương trình đề ra, trao đổi những kinh nghiệm, kiến thức thực tiễn giúp học viên nắm bắt đúng trọng tâm của các chuyên đề. Học viên phải nghiêm túc chấp hành quy chế học tập, chủ động trao đổi với giảng viên nhằm tạo ra không khí học tập sôi nổi, tiếp thu tối đa các kiến thức được truyền đạt để đảm bảo công tác bồi dưỡng đạt yêu cầu đã đề ra.

Nguyễn Thị Miến