Khai giảng Lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên năm 2021

Sáng ngày 20/4/2021, Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại Thành phố Hồ Chí Minh (Trường Nghiệp vụ) tổ chức Lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên năm 2021.

Tham dự Lễ khai giảng có TS. Nguyễn Văn Khoát – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường; Ths. Mai Văn Sinh – Phó bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng; Lãnh đạo các phòng, khoa cùng 39 học viên hiện đang là chuyên viên công tác tại Viện kiểm sát nhân dân cấp quận, huyện; cấp tỉnh, thành phố thuộc khu vực phía Nam.

Toàn cảnh Lễ khai giảng

Mục đích tổ chức lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trang bị, cập nhật những kiến thức cần thiết về quản lý Nhà nước, cải cách hành chính, kiến thức quản lý trong Ngành kiểm sát, về hội nhập và kỹ năng thực thi công việc, đồng thời nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm được giao, hoàn thiện các tiêu chuẩn của ngạch chuyên viên và từng vị trí chức danh đang đảm nhiệm theo Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 09 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức viên chức trong thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn và trách nhiệm được giao…

Trong thời gian 02 tháng học tập từ ngày 19/4/2021 đến ngày 18/6/2021, các học viên sẽ được học tập, nghiên cứu những kiến thức và kỹ năng cần thiết về quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên thông qua 16 chuyên đề bao gồm: Kiến thức chung về Nhà nước trong hệ thống chính trị; tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước; đạo đức công vụ; cải cách thủ tục hành chính Nhà nước; các kỹ năng quản lý Nhà nước theo ngành, lãnh thổ; kỹ năng về giao tiếp hành chính, làm việc nhóm; lập và quản lý hồ sơ, viết báo cáo…Cuối khóa học, các học viên đi nghiên cứu thực tế để viết tiểu luận. Đây chính là căn cứ để đánh giá kết quả học tập và làm căn cứ cấp chứng chỉ hoàn thành chương trình Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên.

TS. Nguyễn Văn Khoát – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường

Phát biểu tại lễ khai giảng, TS. Nguyễn Văn Khoát – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường nhấn mạnh tính cấp thiết và tầm quan trọng của việc bồi dưỡng, nâng cao năng lực chuyên môn và đạo đức công vụ của đội ngũ công chức, viên chức Ngành kiểm sát nhân dân, trong đó có kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên. Đồng chí Hiệu trưởng yêu cầu toàn thể học viên say mê, tích cực học tập, nghiên cứu, chủ động trao đổi với giảng viên, chấp hành nghiêm túc các quy chế, quy định của Trường Nghiệp vụ, từ đó tích lũy những kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên, đáp ứng được các yêu cầu mới đặt ra của thực tiễn công tác./.

Tin: Hoài Thương