Khối thi đua số 5 -VKSND tối cao phát động và ký kết giao ước thi đua

Ngày 27/3. tại Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, Khối thi đua số 5 -VKSND tối cao đã tổ chức Hội nghị phát động và ký kết giao ước thi đua năm 2024.

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Khối thi đua số 5- VKSND tối cao gồm: Báo Bảo vệ pháp luật; Vụ Thi đua – Khen thưởng; Tạp chí Kiểm sát; Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội; Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TP. Hồ Chí Minh.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tiến hành bầu Khối trưởng và Khối phó Khối thi đua số 5- VKSND tối cao năm 2024. Theo đó, Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội được bầu làm Khối trưởng và Báo Bảo vệ pháp luật được bầu làm Khối phó Khối thi đua số 5-VKSND tối cao.

Với chủ đề “Đoàn kết, đổi mới, vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2024”, năm 2024, Khối thi đua số 5- VKSND tối cao ký kết giao ước thi đua nhằm tổ chức thực hiện tốt phong trào thi đua do Nhà nước, ngành Kiểm sát nhân dân phát động; nâng cao chất lượng hiệu quả, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của các cơ quan trong Khối năm 2024, góp phần cùng với toàn Ngành thực hiện hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị năm 2024.

 Lãnh đạo 5 đơn vị thuộc Khối thi đua số 5- VKSND tối cao ký giao ước thi đua năm 2024.

Khối cũng xác định tăng cường đoàn kết, hợp tác, phối hợp, trao đổi học tập kinh nghiệm trong công tác; xây dựng, nêu gương những điển hình tiên tiến có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua để biểu dương, khen thưởng kịp thời và phổ biến, tuyên truyền, nhân rộng tạo sự lan tỏa trong toàn Khối.

 Lãnh đạo 5 đơn vị thuộc Khối thi đua số 5- VKSND tối cao ký giao ước thi đua năm 2024.

Nội dung giao ước thi đua của Khối thi đua số 5-VKSND năm 2024 đó là: Tích cực hưởng ứng và phát động các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương và VKSND tối cao phát động; thực hiện đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng và hoàn thành tốt những yêu cầu nhiệm vụ theo phạm vi, thẩm quyền của mỗi đơn vị được phân công.

 Lãnh đạo 5 đơn vị thuộc Khối thi đua số 5 VKSND tối cao tại Hội nghị ký giao ước thi đua năm 2024.

Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, chất lượng sinh hoạt chi bộ, thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, các tổ chức đoàn thể vững mạnh xuất sắc, không có Đảng viên vi phạm; đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số, triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong quản lý, chỉ đạo, điều hành, công tác; kịp thời phát hiện, đề nghị khen thưởng đối với những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc đột xuất trong năm 2024 nhằm động viên, khuyến khích các tập thể và cá nhân, tạo động lực phấn đấu chung cho toàn thể công chức, viên chức, người lao động…

 Đồng chí Nguyễn Văn Khoát, Hiệu trưởng Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội (Khối trưởng Khối thi đua năm 2024) trao Cờ thi đua cho đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Tổng Biên tập Báo Bảo vệ pháp luật (Khối phó Khối thi đua năm 2024).

Nguồn: baovephapluat.vn