Tập huấn về kỹ năng phát biểu của Kiểm sát viên tại phiên tòa và kỹ năng phát hiện vi phạm để thực hiện quyền kháng nghị trong lĩnh vực dân sự – hành chính cho cán bộ, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

Thực hiện Kế hoạch số 16/KH-VKSTC ngày 26/02/2021 về đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2021, trong hai ngày (29/09/2021 và 30/09/2021), Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại Thành phố Hồ Chí Minh (Trường Nghiệp vụ) phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lớp Tập huấn về kỹ năng phát biểu của Kiểm sát viên tại phiên tòa và kỹ năng phát hiện vi phạm để thực hiện quyền kháng nghị trong lĩnh vực dân sự – hành chính cho các cán bộ, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh theo hình thức trực tuyến.

Tham dự Lễ khai giảng có đồng chí Mai Văn Sinh – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường, đại diện Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân hai cấp Thành phố Hồ Chí Minh, Lãnh đạo các phòng, khoa cùng hơn 160 học viên được triệu tập là Kiểm sát viên, Kiểm tra viên hiện công tác tại Viện kiểm sát nhân dân hai cấp Thành phố Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại Lễ khai giảng, đồng chí Mai Văn Sinh – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường đã khái quát những kết quả đạt được cũng như một số hạn chế, khó khăn trong hoạt động phát biểu của Kiểm sát viên tại các phiên tòa và việc thực hiện quyền kháng nghị trong tố tụng dân sự, tố tụng hành chính tại VKSND các cấp hiện nay như: Chất lượng phát biểu của Kiểm sát viên tại các phiên tòa chưa cao; một số đề xuất của Kiểm sát viên về việc giải quyết vụ án không được Tòa án chấp nhận; một số vi phạm thuộc diện phải kháng nghị nhưng Viện kiểm sát chỉ ban hành kiến nghị khắc phục vi phạm; việc Tòa án chậm gửi bản án hoặc không chuyển hồ sơ cho Viện kiểm sát thực hiện quyền kháng nghị phúc thẩm; khó khăn cho việc thực hiện kháng nghị phúc thẩm đối với những vụ án mà Viện kiểm sát không tham gia phiên tòa; chất lượng một số bản kháng nghị chưa cao: một số bản kháng nghị chưa phát hiện được đúng vi phạm, chưa đưa ra được những căn cứ có tính thuyết phục nên Viện kiểm sát phải thay đổi, bổ sung và rút một phần kháng nghị tại phiên tòa phúc thẩm… Để phát huy những ưu điểm, khắc phục những tồn tại, hạn chế, từ đó nâng cao kỹ năng phát biểu của Kiểm sát viên tại phiên tòa và kinh nghiệm trong việc phát hiện các vi phạm của Tòa án để thực hiện quyền yêu cầu, kiến nghị, kháng nghị, Kiểm sát viên cần nâng cao nhận thức, trình độ chuyên môn, khả năng tổng hợp, phân tích đánh giá chứng cứ, năng lực tranh tụng tại phiên tòa, tích cực chủ động thực hiện các quyền yêu cầu, quyền kiến nghị, kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân theo quy định của pháp luật…

Với sự tham gia giảng dạy, truyền đạt của các chuyên gia uy tín, có nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong Ngành kiểm sát nhân dân, đợt bồi dưỡng này là cơ hội tốt để các cán bộ, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân hai cấp của Thành phố Hồ Chí Minh tập trung trao đổi những kinh nghiệm thực tiễn quý báu, được giải đáp thấu đáo những vướng mắc trong thực tiễn và đề xuất các giải pháp thiết thực, hiệu quả góp phần nâng cao chất lượng phát biểu của Kiểm sát viên tại các phiên tòa dân sự, hành chính và nâng cao chất lượng kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân.

Mặc dù lớp bồi dưỡng được thực hiện dưới hình thức trực tuyến, đồng chí Phó Hiệu trưởng kêu gọi tất cả các đồng chí học viên là Kiểm sát viên, Kiểm tra viên vẫn phải lưu ý tuân thủ tối đa Thông điệp 5K về phòng chống dịch bệnh Covid. Đồng thời, tận dụng tối ưu thời gian tham gia học tập, tích cực, chủ động trao đổi, thảo luận với các giảng viên và đồng nghiệp về những khó khăn, vướng mắc, hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ nhằm nâng cao chất lượng công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, vụ án hành chính trong thời gian tới, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về chất lượng thực thi nhiệm vụ, quyền hạn mà Đảng, Nhà nước và ngành Kiểm sát nhân dân giao phó./.

Tin: Hoài Thương