VKSND tối cao tổ chức Hội nghị về công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành

Ngày 15/10/2021, VKSND tối cao tổ chức Hội nghị về công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành cho lãnh đạo cấp Vụ, lãnh đạo VKSND cấp cao và lãnh đạo VKSND cấp tỉnh. Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tối cao trực tiếp quán triệt, truyền đạt các nội dung về công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành trong ngành Kiểm sát nhân dân.

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến, nối từ điểm cầu Trụ sở VKSND tối cao đến 80 điểm cầu trong toàn Ngành. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao: Đồng chí Nguyễn Duy Giảng, đồng chí Nguyễn Hải Trâm; lãnh đạo các đơn vị thuộc VKSND tối cao; lãnh đạo Viện, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ và tương đương các VKSND cấp cao, Viện kiểm sát Quân sự cấp quân khu và tương đương và VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo và truyền đạt các nội dung về công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND tối cao nhấn mạnh, việc tổ chức Hội nghị nhằm quán triệt đầy đủ, sâu sắc quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thực hiện chức năng, nhiệm vụ của VKSND, về cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế. Qua đó, góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo cấp Vụ, lãnh đạo VKSND cấp cao và lãnh đạo VKSND cấp tỉnh, phấn đấu xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh; bảo đảm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ của các đơn vị, Viện kiểm sát địa phương trong toàn Ngành.

Đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao đề nghị đại biểu tham dự Hội nghị tại các điểm cầu nêu cao tinh thần trách nhiệm; tập trung lắng nghe, tiếp thu đầy đủ nội dung của bài giảng. Sau Hội nghị, đại biểu viết bài thu hoạch; trong đó, nêu rõ kết quả đạt được và kiến nghị, đề xuất những giải pháp hay nhằm phục vụ hiệu quả công tác xây dựng Ngành trong thời gian tới.

Đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu VKSND tối cao

Theo chương trình của Hội nghị, Viện trưởng VKSND tối cao đã quán triệt các nội dung về công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành cho lãnh đạo cấp Vụ, lãnh đạo VKSND cấp cao và lãnh đạo VKSND cấp tỉnh, gồm:

– Hoạt động của Ban Cán sự đảng VKSND và người đứng đầu đơn vị, Viện kiểm sát các cấp về công tác chính trị tư tưởng, công tác cán bộ; việc quán triệt, tổ chức thực hiện các nghị quyết, quy định của Đảng, nhất là những nội dung liên quan trực tiếp đến hoạt động của Ngành; các chủ trương, nghị quyết của Ban Cán sự đảng VKSND tối cao. Một số vấn đề cần lưu ý trong việc đánh giá, quy hoạch, bố trí, sử dụng và chuyển đổi vị trí công tác công chức, viên chức.

– Việc đánh giá và chọn đúng cán bộ lãnh đạo, quản lý nhất là người đứng đầu Viện kiểm sát các cấp và công chức có chức danh tư pháp trong cấp mình quản lý. Mối quan hệ của lãnh đạo giữa Viện kiểm sát các cấp, nhất là người đứng đầu với cấp ủy và các cơ quan tư pháp cùng cấp.

– Công tác quản lý, chỉ đạo công tác nghiệp vụ và công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành (quản trị đơn vị).

Nguồn: vksndtc.gov.vn