Lễ công bố Quyết định kiện toàn Ban Chỉ huy quân sự Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại Thành phố Hồ Chí Minh

Sáng ngày 17/11/2023, Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại Thành phố Hồ Chí Minh (Trường Nghiệp vụ) phối hợp với Ban chỉ huy quân sự Thành phố Thủ Đức tổ chức Lễ công bố Quyết định kiện toàn Ban Chỉ huy quân sự Nhà trường.

Tham dự buổi Lễ, về phía Ban chỉ huy quân sự Thành phố Thủ Đức có Thượng tá Lưu Phương Nam, Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng; Trung tá Huỳnh Minh Trí, Phó tham mưu trưởng; Thượng úy Đỗ Bách Khoa – Cán bộ phụ trách công tác Tự vệ.

Về phía Trường Nghiệp vụ có TS. Nguyễn Quốc Hân, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; đồng chí Mai Văn Sinh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng; đồng chí Nguyễn Công Sinh, Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn; Lãnh đạo các phòng, khoa cùng các đồng chí trong đội dân quân tự vệ Trường Nghiệp vụ.

Thượng tá Lưu Phương Nam, Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Ban chấp hành quân sự Thành phố Thủ Đức công bố Quyết định bổ nhiệm Ban chỉ huy quân sự Nhà trường

Tại buổi lễ, Thượng tá Lưu Phương Nam, Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Ban chấp hành quân sự Thành phố Thủ Đức công bố Quyết định bổ nhiệm Đồng chí Nguyễn Quốc Hân, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Nghiệp vụ giữ chức vụ Chỉ huy trưởng Trường Nghiệp vụ; Quyết định bổ nhiệm Đồng chí Mai Văn Sinh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng giữ chức vụ Chính trị viên Ban chấp hành quân sự; Quyết định bổ nhiệm Đồng chí Lê Văn Hảo, Trưởng Khoa Quan hệ quốc tế giữ chức vụ Chính trị viên phó, Ban chấp hành quân sự Trường Nghiệp vụ; Quyết định Thành lập đội dân quân tự vệ Trường Nghiệp vụ.

TS. Nguyễn Quốc Hân – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng – Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự Trường Nghiệp vụ phát biểu tại buổi lễ

Thay mặt các đồng chí nhận Quyết định bổ nhiệm, TS. Nguyễn Quốc Hân – Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự Nhà trường cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện cùng sự phối hợp chặt chẽ của Bộ tư lệnh thành phố, Ban chỉ huy quân sự thành phố Thủ Đức trong việc thực hiện các nhiệm vụ  quốc phòng, dân quân, tự vệ trong thời gian qua. Trên cương vị, chức trách được giao, bên cạnh thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn và nhiệm vụ chính trị của Nhà trường, Đảng ủy, Ban giám hiệu và Ban chỉ huy quân sự Trường Nghiệp vụ luôn xác định tầm quan trọng của công tác quốc phòng, an ninh. Trong thời gian tới, Ban chỉ huy quân sự và lực lượng tự vệ Trường Nghiệp vụ cần thực hiện tốt một số nội dung sau:

Một là, tiếp tục quán triệt các văn bản của Đảng, Nhà nước, Chính phủ về công tác quốc phòng địa phương, trong đó trọng tâm là Luật Q uốc phòng năm 2018, Nghị định số 168/2018/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Chính phủ về công tác quốc phòng ở Bộ, ngành trung ương, địa phương; Luật Dân quân tự vệ và các văn bản hướng dẫn thi hành các cấp.

Hai là, tổ chức kiện toàn tổ chức biên chế lực lượng tự vệ theo đúng quy định Luật Dân quân tự vệ với số lượng hợp lý, lấy xây dựng chất lượng chính trị, độ tin cậy là chính, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng cơ quan trong giai đoạn hiện nay và những năm tiếp theo.

Ba là, tham gia tập huấn về giáo dục chính trị, pháp luật, huấn luyện quân sự, nghiệp vụ bảo đảm khả năng sẵn sàng chiến đấu cao, nâng cao ý thức cảnh giác đủ sức ứng phó các tình huống xảy ra: Tự vệ năm thứ nhất tham gia huấn luyện 15 ngày; từ năm thứ hai huấn luyện 07 ngày/năm. Huấn luyện gồm 03 nội dung chính: Huấn luyện chính trị, pháp luật; huấn luyện quân sự; cập nhật những nội dung mới.

Bốn là, chủ động phối hợp với Ban chỉ huy quân sự thành phố Thủ Đức xây dựng kế hoạch chiến đấu bảo vệ cơ quan; kế hoạch chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu và xây dựng đầy đủ các kế hoạch theo hướng dẫn và quy định hằng năm; phối hợp với cơ quan Công an và Ban Chỉ huy quân sự phường Tăng Nhơn Phú A và các Ban Chỉ huy quân sự, tổ chức trên địa bàn đứng chân để ký kết quy chế phối hợp hoạt động theo Nghị định số 02/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ quy định về hoạt động phối hợp của Dân quân tự vệ, qua đó tăng cường công tác tuần tra canh gác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ an toàn cho đơn vị và địa phương.

Năm là, Ban Chỉ huy quân sự Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại Thành phố Hồ Chí Minh chủ động tham mưu Đảng ủy – Ban giám hiệu Nhà trường thực hiện tốt công tác giáo dục, bồi dưỡng, phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng lãnh đạo, cán bộ, đảng viên, công nhân viên theo quy định của Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh cùng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật.

Sáu là, Ban Giám hiệu Nhà trường quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, chăm lo chế độ, chính sách cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng tự vệ theo quy định của pháp luật về Dân quân tự vệ để hoạt động hiệu quả, bảo đảm sự tin cậy và là lực lượng nòng cốt trong bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ của Nhà trường./.

Hoài Thương

Một số hình ảnh tại buổi lễ: