ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO LẦN THỨ XXV, NHIỆM KỲ 2020-2025 THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

Trong không khí thi đua của cả nước chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trong 02 ngày 26, 27/8/2020, Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã tiến hành Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự và chỉ đạo Đại hội có Đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương; Các đồng chí Đại diện lãnh đạo các Ban Đảng của Đảng bộ Khối các Cơ quan Trung ương. Đại diện lãnh đạo ngành Kiểm sát nhân dân có Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng – Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Phó Viện trưởng Thường trực Viện kiểm sát nhân dân tối cao chủ trì Đại hội.

Tham dự Đại hội có các đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao: Đồng chí Tạ Quang Khải, đồng chí Nguyễn Duy Giảng, đồng chí Nguyễn Hải Trâm; đại diện các đoàn thể thuộc VKSND tối cao và các đại biểu đại diện cho 29 Chi bộ, Đảng bộ thuộc Đảng bộ cơ quan VKSND tối cao.

Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Bí thư Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao trình bày Diễn văn khai mạc Đại hội

Với phương châm “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo, phát triển”, niềm tin, trách nhiệm của mỗi đảng viên trong Đảng bộ và ý chí quyết tâm xây dựng Đảng bộ VKSND tối cao trong sạch, vững mạnh; Khai mạc Đại hội, Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Phó Viện trưởng Thường trực Viện kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị đại biểu tham dự Đại hội cần tập trung,  phát huy cao độ ý thức trách nhiệm, tính tiền phong, gương mẫu, dân chủ, trí tuệ tập thể, hoàn thành tốt nhiệm vụ của Đại hội.

Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ VKSND tối cao lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2015 – 2020 của Đảng ủy VKSND tối cao, nhiệm kỳ qua đã đánh giá toàn diện về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ VKSND tối cao trên các lĩnh vực công tác như: Cải cách tư pháp, triển khai, thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, chống oan, sai, bỏ lọt tội phạm; thực hiện nghiêm các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về đấu tranh phòng, chống tham nhũng; Công tác Thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp trong lĩnh vực giải quyết vụ việc hành chính, vụ việc dân sự, thi hành án,… đạt và vượt nhiều chỉ tiêu nghiệp vụ Quốc hội giao.

Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tối cao đánh giá cao kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ quan lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2015 – 2020 của toàn Đảng bộ cơ quan. Đồng thời khẳng định, cán bộ, Đảng viên cơ quan VKSND tối cao là lực lượng nòng cốt làm công tác tham mưu trực tiếp cho Ban Cán sự đảng, lãnh đạo VKSND tối cao lãnh đạo, chỉ đạo việc hướng dẫn, áp dụng thống nhất pháp luật trong toàn Ngành. Đây cũng là lực lượng trực tiếp đấu tranh, giải quyết thành công nhiều vụ án lớn, án điểm, án đặc biệt nghiêm trọng do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo.

Nhiều chỉ tiêu công tác của Ngành được Quốc hội giao hằng năm, năm sau đều cao hơn năm trước; đặc biệt, đầu năm 2020 trong điều kiện vừa thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, vừa triển khai các nhiệm vụ chính trị, nhưng ngành Kiểm sát đã triển khai, thực hiện có hiệu quả, đạt và vượt nhiều chỉ tiêu quan trọng.

Đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương ghi nhận, biểu dương những kết quả nổi bật của Đảng bộ VKSND tối cao đạt được trong nhiệm kỳ 2015 – 2020; đồng thời, khẳng định: Nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng ủy VKSND tối cao đã nỗ lực, cố gắng lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc và cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Chủ động phối hợp với lãnh đạo VKSND tối cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất, động viên cán bộ, đảng viên nêu cao tính tiền phong, gương mẫu, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Để đạt được điều đó, Ban Chấp hành Đảng bộ VKSND tối cao khóa mới cần xây dựng và sớm hoàn thiện chương trình hành động, kế hoạch công tác; bàn kỹ các giải pháp và có lộ trình cụ thể để phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo VKSND tối cao khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra; đồng thời, nghiên cứu, thảo luận bổ sung và giao một số nhiệm vụ cụ thể sau để tập trung thực hiện:

Một là, Đảng bộ cần đặc biệt coi trọng và làm thật tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xác định đây là nhiệm vụ hàng đầu để xây dựng Đảng bộ và cơ quan vững mạnh toàn diện.

Hai là, tăng cường hơn nữa sự phối hợp hiệu quả giữ Đảng ủy cơ quan với Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo VKSND tối cao; giữa các cấp ủy và lãnh đạo đơn vị. Nâng cao chất lượng Chi bộ; sinh hoạt Chi bộ phải gắn với sinh hoạt tư tưởng, sinh hoạt chuyên đề và gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, góp phần xây dựng Đảng bộ VKSND tối cao trong sạch, vững mạnh, đi vào thực chất. Trong sinh hoạt Chi bộ cần tăng cường đấu tranh phê bình và tự phê bình kịp thời để đem lại hiệu quả cao nhất.

Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí và đồng chí Sơn Minh Thắng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ VKSND tối cao nhiệm kỳ 2020 – 2025

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, Đại hội đã bầu 27 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ VKSND tối cao lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020–2025. Đại diện Đảng bộ hai Nhà trường, Tiến sĩ Lại Viết Quang, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội và Tiến sĩ Nguyễn Văn Khoát, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục tái cử Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2020-2025.

Ban Chấp hành Đảng bộ VKSND tối cao nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã họp phiên thứ Nhất; bầu Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 08 đồng chí và bầu Bí thư, Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy VKSND tối cao cùng ngày 27/8/2020. Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Bí thư Ban Cán sự đảng, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao tiếp tục được bầu làm Bí thư Đảng ủy VKSND tối cao nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Viện trưởng VKSND tối cao và đồng chí Trần Hữu Thanh, Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua, khen thưởng được bầu làm Phó Bí thư Đảng ủy VKSND tối cao; đồng chí Nguyễn Kim Sáu, Vụ trưởng Vụ Kiểm sát thi hành án dân sự VKSND tối cao tiếp tục được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy VKSND tối cao./.

Tin: Lê Hảo – ĐUV, Bí thư Chi bộ 4, Trưởng khoa Quan hệ quốc tế,
Trường ĐT, BD nghiệp vụ Kiểm sát tại TP.HCM