Đảng bộ VKSND tối cao tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ VI

Sáng ngày 18/10/2021, Đảng bộ VKSND tối cao tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ VI. Đồng chí Lê Minh Trí, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tối cao dự và chỉ đạo Hội nghị. Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Bí thư Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng uỷ, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tối cao; đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao; các đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ; Bí thư, Phó Bí thư các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ VKSND tối cao cùng đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc VKSND tối cao. Hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tuyến, nối từ điểm cầu tại trụ sở VKSND tối cao đến các điểm cầu VKSND cấp cao, Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại Tp. Hồ Chí Minh.

Bí thư Ban Cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Theo báo cáo kết quả công tác 9 tháng năm 2021, Đảng uỷ VKSND tối cao đã bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội về công tác cải cách tư pháp và tình hình thực tiễn để cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm thành nghị quyết, quy chế, quy định, chương trình công tác để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt được nhiều kết quả tích cực. Vai trò, trách nhiệm của cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy các cấp được phát huy, tính chiến đấu của tổ chức đảng được nâng cao; dân chủ, đoàn kết trong toàn Đảng bộ VKSND tối cao được đề cao và tăng cường; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ từ cơ sở.

Đảng ủy đã chủ động trong việc phối hợp với Ban cán sự đảng, lãnh đạo VKSND tối cao trong việc lãnh đạo cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên phát huy tinh thần trách nhiệm, khắc phục những khó khăn, tham mưu đề xuất các giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng Đảng.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với quy định về trách nhiệm nêu gương được thực hiện nghiêm túc. Qua đó, kịp thời ngăn chặn, phòng ngừa, chấn chỉnh những cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Toàn cảnh Hội nghị

Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức thực sự được đẩy mạnh và có nhiều đổi mới đã góp phần tạo sự thống nhất. Việc tổ chức học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng tiếp tục tăng cường và đổi mới về hình thức và nội dung, từng bước khắc phục được tình trạng hình thức. Các hội nghị học tập, hội nghị chuyên đề được tổ chức đã đáp ứng về chất lượng và số lượng theo quy định của đảng ủy cấp trên.

Công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy, tổ chức đảng được đẩy mạnh và có nhiều chuyển biến, chủ động bám sát tình hình thực tiễn và yêu cầu của công tác xây dựng Đảng, nhiệm vụ chính trị cơ quan, đơn vị để lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; trọng tâm là giám sát việc thực hiện các nghị quyết, trách nhiệm của người đứng đầu, công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã có ý kiến vào dự thảo: Báo cáo kết quả công tác và phương hướng nhiệm vụ Quý IV năm 2021; Kế hoạch thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Đảng ủy VKSND tối cao; Kế hoạch rà soát, bổ sung quy hoạch Đảng ủy VKSND tối cao nhiệm kỳ 2020–2025; Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 20 CT/TW ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền và giáo dục lịch sử Đảng của Đảng bộ VKSND tối cao;…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tối cao đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy trong 09 tháng năm 2021. Ban Thường vụ Đảng ủy đã tích cực tham gia, phối hợp với Ban Cán sự đảng, lãnh đạo VKSND tối cao trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn và tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương; đặc biệt là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đến toàn thể đảng viên, công chức, viên chức và người lao động của VKSND tối cao và VKSND cấp cao.

Trong thời gian tới, Ban Chấp hành Đảng bộ, trực tiếp là Ban Thường vụ Đảng ủy thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng gắn với xây dựng Ngành và triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh, bảo đảm các cơ quan, đơn vị thuộc VKSND tối cao xứng đáng là cơ quan hướng dẫn, chỉ đạo VKSND cấp dưới. Đồng thời, triển khai thực hiện tốt Quy chế phối hợp công tác giữa Ban Cán sự đảng và Ban Thường vụ Đảng ủy VKSND tối cao nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Bí thư Ban Cán sự đảngBí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao phát biểu kết luận tại Hội nghị

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Bí thư Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao biểu dương kết quả của Đảng bộ VKSND tối cao trong 9 tháng năm 2021. Đồng thời, quán triệt, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm công tác đảng trong Quý IV năm 2021; yêu cầu các đảng bộ, chi bộ rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra trong chương trình, kế hoạch năm 2021 để thực hiện và hoàn thành theo đúng tiến độ; tiến hành nhận xét, đánh giá đảng viên gắn với việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ; kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng và đảng viên hằng năm theo đúng hướng dẫn của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương…

Nguồn: vksndtc.gov.vn