Đảng viên Trường Nghiệp vụ học tập, sinh hoạt chuyên đề tháng 07/2021: “Nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập của đội ngũ giảng viên Trường Nghiệp vụ”

Trong điều kiện toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, người lao động Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ vụ kiểm sát tại Thành phố Hồ Chí Minh (gọi tắt là Trường Nghiệp vụ) thực hiện nghiêm túc quy định của Nhà nước, của Ngành và của địa phương về giãn cách xã hội để phòng chống dịch bệnh Covid-19. Chiều ngày 04/08/2021, Đảng ủy Trường Nghiệp vụ đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề Qúy III năm 2021 với nội dung: “Tiếp tục học tập, làm theo Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học tại Nhà trường”.

Trong điều kiện diễn biến ngày càng phức tạp, nguy hiểm của dịch bệnh Covid-19, toàn Trường đang thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về giãn cách xã hội, do vậy hội nghị được tiến hành trực tuyến trong vòng 1/2 ngày, khai mạc lúc 13h30′ ngày 4/8/2021 (thứ 4).

Thành phần hội nghị gồm: 44 đảng viên của Đảng bộ Trường Nghiệp vụ đang sinh hoạt thường xuyên tại 05 chi bộ trực thuộc.

Dự và chỉ đạo Hội nghị có Đồng chí Nguyễn Văn Khoát, Ủy viên BCH Đảng bộ VKSND tối cao – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Nghiệp vụ; các đồng chí  Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cùng toàn thể đảng viên.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Đồng chí Bí thư Đảng ủy đánh giá cao về sự chuẩn bị và trình bày tham luận của các chi bộ về việc vận dụng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Trường Nghiệp vụ cần quán triệt rõ tinh thần học tập Bác trên các phương diện, nội dung sau:

Học Bác về đức tính biết tôn trọng, lắng nghe ý kiến của quần chúng nhân dân, của cấp dưới. Nếu là lãnh đạo cơ quan, đơn vị thì phải học cách ứng xử giữa cấp trên với cấp dưới, giữa lãnh đạo với các đảng viên thường. Học Bác về phong cách làm việc tập thể, phải biết tôn trọng, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp; học Bác về phong cách điều hành hội, họp và đặc biệt là phải học Bác về phong cách làm việc khoa học, phải có chương trình làm việc cụ thể, phải xác định mục tiêu và đề ra tiến độ để theo dõi, đôn đốc, kiểm tra…

Bàn về nội dung dạy, học trực tuyến (online), Đồng chí chỉ rõ: “Trong điều kiện hiện tại, Nhà trường triển khai học tập và hội họp trực tuyến là giải pháp tình thế nhưng cũng là phương án tối ưu nhất trong thời điểm dịch bệnh, khó khăn. Việc Đảng ủy Nhà trường tổ chức sinh hoạt chuyên đề Qúy II/2021 là dịp để tập thể lãnh đạo, đảng viên, giảng viên Nhà trường ghi nhận những cố gắng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của từng đơn vị, đồng thời chỉ ra những hạn chế, thiếu sót để bàn bạc biện pháp tháo gỡ nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập, góp phần hoàn thành tốt kế hoạch công tác đào tạo, bồi dưỡng những tháng cuối năm của Nhà trường”.

Tại hội nghị, đảng bộ viên, giảng viên các chi bộ đã tập trung làm rõ những nội dung, yêu cầu và kinh nghiệm trong việc giảng dạy, nghiên cứu khoa học. Các ý kiến đi sâu đánh giá về những ưu, khuyết điểm của phương pháp dạy, học trực tuyến trong thời gian tới và đề xuất các biện pháp, giải pháp trong hoạt động giảng dạy online tại Trường Nghiệp vụ như sau:

Một là,các đảng viên, giảng viên cần xác định rõ việc dạy học trực tuyến là phương thức dạy học chủ đạo trong suốt thời kỳ Nhà trường ứng phó với tình hình dịch bệnh Covid-19 để hoàn thành kết hoạch công tác được VKSND tối cao giao. Do vậy, từng đảng viên, giảng viên phải tự mình nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm, vận dụng công nghệ thông tin vào quá trình giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

Hai là, tiếp tục nâng cấp đường truyền, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy, học online trên nền tảng không gian mạng; tăng cường công tác phối hợp giữa Phòng Đào tạo với các khoa, phòng liên quan để nâng cao hiệu quả, chất lượng trong hoạt động giảng dạy trực tuyến.

Thứ ba, tiếp tục đổi mới hơn nữa phương thức tổ chức và phương pháp giảng dạy, thực hiện quá trình tương tác tối đa cho người học được quyền thảo luận, tranh luận, vận dụng lý luận giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra để mỗi giờ học trở nên sinh động, hấp dẫn lôi cuốn người học… Kiên quyết khắc phục lối dạy “độc thoại”, thông báo thông tin một chiều, nặng về lý thuyết, áp đặt thụ động, máy móc lý luận xa rời thực tiễn, không phát huy được tính tích cực, chủ động của học viên. Các phương pháp giảng dạy mới, tiên tiến được đội ngũ giảng viên cập nhật, bổ sung kịp thời, áp dụng vào quá trình giảng dạy. Trong quá trình giảng dạy, thường xuyên cập nhật kiến thức mới; nội dung giảng dạy phải gắn chặt và phù hợp với yêu cầu thực tiễn của đơn vị, đồng thời phải kết hợp liên thông được với kiến thức từ các môn học khác, sử dụng đa dạng các phương pháp dạy học theo nguyên tắc “lấy người học làm trung tâm”, giảm tải tối đa giờ giảng trên lớp để người học có thời gian tự học và tự nghiên cứu.

Thứ tư, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá chất lượng giảng dạy làm tiêu chí đánh giá năng lực, phân loại của cán bộ, đảng viên nói chung, đội ngũ giảng viên nói riêng, bảo đảm thực chất, khách quan, hiệu quả thiết thực trong giảng dạy và học tập. Thường xuyên biểu dương những Chi bộ, cán bộ, đảng viên gương mẫu thực hiện nghiêm, chấp hành tốt việc học tập, nghiên cứu, giảng dạy; mặt khác góp ý, phê bình nghiêm khắc đối với những cán bộ, đảng viên có biểu hiện lơ là, chưa nghiêm túc, thiếu tinh thần trách nhiệm và sự cầu thị. Căn cứ vào ý thức, thái độ, trách nhiệm và chất lượng giảng dạy để đánh giá, nhận xét, xếp loại, phân loại cán bộ, đảng viên và bình xét thi đua khen thưởng hằng năm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng và chỉnh đốn Đảng./.

Tin: Hoài Thương