Đảng viên Trường Nghiệp vụ học tập, sinh hoạt chuyên đề tháng 08/2021 về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và quán triệt cụ thể tiếp tục thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng lần thứ XIII

Sáng ngày 28/08/2021, Đảng bộ Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ Kiểm sát tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị sinh hoạt chuyên đề Qúy II theo hình thức trực tuyến về chủ đề: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của đảng viên, công chức, viên chức, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Trường Nghiệp vụ”, Tiếp tục quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII.

Về phía Báo cáo viên của Hội nghị có TS. Vũ Trung Kiên – Phó Trưởng khoa Xây dựng Đảng, Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Khu vực II.

Dự và chỉ đạo Hội nghị có TS. Nguyễn Văn Khoát, Ủy viên BCH Đảng bộ VKSND tối cao – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Nghiệp vụ; Đồng chí Mai Văn Sinh, Phó Bí thư Đảng ủy – Phó Hiệu trưởng; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ toàn thể đảng viên tham dự Hội nghị.

Hội nghị được tiến hành trong 1/2 ngày, khai mạc lúc 08h00, ngày 28/8/2021. Nội dung Hội nghị gồm hai phần:

– Từ 08h10 đến 10h30, Hội nghị nghe Báo cáo viên Vũ Trung Kiên truyền đạt nội dung Tư tưởng Hồ Chí Minh về trách nhiệm nêu gương của đảng viên, công chức, viên chức và những bài học kinh nghiệm, những mẩu chuyện về Bác liên quan đến việc thực hành trách nhiệm nêu gương trong  thực tiễn cuộc sống và cách mạng.

– Từ 10h30 đến 11h30: Hội nghị nghe đồng chí Mai Văn Sinh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường báo cáo, nội dung, yêu cầu tiếp tục học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu tại Hội nghị, TS. Nguyễn Văn Khoát khẳng định: Phong cách Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần vô cùng to lớn của Đảng, của dân tộc ta, mãi mãi là nguồn sáng bất tận chiếu soi vào mỗi tâm hồn con người Việt Nam, hướng cho mọi người đến với chân, thiện, mỹ của cuộc sống. Học tập và làm theo phong cách của Người có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với sự nghiệp cách mạng ở nước ta hiện nay, giúp cán bộ, đảng viên phải luôn luôn tự tu dưỡng, rèn luyện để trở thành những người có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống giản dị, trong sáng, luôn gắn bó mật thiết với nhân dân, luôn lấy lợi ích của nhân dân làm mục đích hoạt động của mình. Việc học tập để nâng cao nhận thức cho Đảng viên là trách nhiệm của mỗi tổ chức Đảng, do vậy phải được tiến hành thường xuyên và đưa vào nội dung sinh hoạt thường kỳ của Đảng bộ Trường Nghiệp vụ. Qua việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cán bộ, giảng viên, công nhân viên chức trong nhà trường cần nêu cao ý thức trách nhiệm, liên hệ bản thân, đề ra phương hướng phấn đấu, học tập và làm theo phong cách quần chúng, dân chủ của Bác trong công tác, trong quan hệ hàng ngày; gắn với việc thực hiện những điều đảng viên không được làm, học tập và làm theo lời dặn của Bác; đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác tiếp tục đi vào nề nếp, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết trung ương Đảng lần thứ XIII.

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Mai Văn Sinh – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng cũng đã quán triệt yêu cầu cụ thể để Đảng bộ và các chi bộ trực thuộc tiếp tục quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII. Đồng chí nhấn mạnh: để nâng cao đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Trường Nghiệp vụ theo tư tưởng Hồ Chí Minh, đảng viên cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung cơ bản sau:

Một là, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn trường về giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng. Đây là biện pháp quan trọng hàng đầu, bởi vì nhận thức là cơ sở của hành động. Nhận thức đúng sẽ giúp cho mỗi cán bộ, đảng viên có hành động đúng đắn. Do đó, các cấp uỷ, tổ chức đảng phải tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, qua đó giúp cho cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức, rèn luyện bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng; củng cố vững chắc nền tảng tư tưởng; xác định tốt ý thức trách nhiệm, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức về rèn luyện đạo đức cách mạng, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Hai là, thường xuyên bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất đạo đức cách mạng, lối sống trong sạch, lành mạnh, khiêm tốn, giản dị; thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; nói đi đôi với làm, nói ít, làm nhiều, ứng xử có văn hoá. nêu cao tự phê bình và phê bình, luôn “tự soi, tự sửa”, gương mẫu thực hành cần, kiệm, liêm, chính trong công tác, sinh hoạt.

Ba là, không ngừng học tập nâng cao trình độ nhận thức về chính trị, học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ, kiến thức văn hoá, xã hội đáp ứng yêu cầu thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Bốn là, tăng cường công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên ở Nhà trường thực sự tiền phong gương mẫu, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm; luôn yêu thương và có trách nhiệm với bản thân, gia đình, đồng nghiệp./.

Tin: Lê Hảo – Hoài Thương