Đồng chí Nguyễn Huy Tiến – Phó Viện trưởng thường trực VKSND tối cao
giảng bài lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ dành cho cán bộ, Kiểm sát viên
nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

Sáng ngày 29/08/2022, tại Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại Thành phố Hồ Chí Minh (Trường Nghiệp vụ), đồng chí Nguyễn Huy Tiến – Phó Viện trưởng thường trực VKSND tối cao giảng bài “Những chủ trương của Đảng và Nhà nước về cải cách tư pháp và Viện kiểm sát nhân dân trong tiến trình cải cách tư pháp” dành cho cán bộ, Kiểm sát viên nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

Đồng chí Nguyễn Huy Tiến – Phó Viện trưởng thường trực VKSND tối cao
giảng bài lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ dành cho cán bộ, Kiểm sát viên
nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

Trong thời gian học tập 01 buổi, đồng chí Phó Viện trưởng thường trực VKSND tối cao Nguyễn Huy Tiến đã truyền đạt các nội dung: Mục tiêu, quan điểm, phương hướng, nhiệm vụ của cải cách tư pháp; một số vấn đề về đổi mới tổ chức và hoạt động của VKSND theo yêu cầu của cải cách tư pháp, bao gồm: Đổi mới tổ chức bộ máy; đổi mới hoạt động của ngành Kiểm sát; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và công tác nghiên cứu khoa học.

Với phương pháp diễn đạt ngắn gọn, súc tích, sử dụng ngôn ngữ dễ hiểu kết hợp với các tình huống cụ thể, đồng chí Phó Viện trưởng thường trực VKSND tối cao Nguyễn Huy Tiến đã mang đến cho lớp học những kiến thức quý báu, có giá trị cả về lý luận và thực tiễn. Các học viên tập trung lắng nghe, nghiêm túc trao đổi với giảng viên để tiếp thu tốt nhất các bài học quý báu của Việt Nam về áp dụng vào công việc thực tiễn tại Lào đạt hiệu quả hơn nữa.

Được biết, đây là lớp bồi dưỡng nghiệp vụ lần thứ 06 dành cho cán bộ, Kiểm sát viên nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, được tổ chức theo nội dung biên bản ghi nhớ được ký kết giữa Viện trưởng VKSND tối cao hai nước Việt Nam – Lào nhằm bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ, Kiểm sát viên ngành Kiểm sát nước bạn Lào./.

Đ/c Nguyễn Huy Tiến – Phó Viện trưởng thường trực VKSND tối cao
chụp ảnh lưu niệm với Lãnh đạo Nhà trường và Học viên lớp Lào

Tin: Hoài Thương