Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại Thành phố Hồ Chí Minh triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022 và tổ chức Hội nghị công chức, viên chức và người lao động

Sáng ngày 06/01/2022, Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại Thành phố Hồ Chí Minh (Trường Nghiệp vụ) triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022 và tổ chức Hội nghị công chức, viên chức và người lao động.

Dự và chủ trì Hội nghị có TS. Nguyễn Văn Khoát – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường, các đồng chí trong Ban giám hiệu, lãnh đạo Phòng, Khoa cùng toàn thể công chức, viên chức và người lao động Nhà trường.

TS. Nguyễn Văn Khoát – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị TS. Nguyễn Văn Khoát – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế của công chức, viên chức và người lao động trong năm 2021, quán triệt chỉ thị công tác năm 2022 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao và phát động phong trào thi đua năm 2022. Để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao và nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Ngành trong thời gian tới, đồng chí Hiệu trưởng đề nghị các phòng, khoa cần tập trung vào đổi mới phương pháp, nội dung, chương trình, giáo trình, tài liệu; lấy học viên là trung tâm của quá trình truyền dạy kỹ năng, tri thức; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và quản lý, đánh giá chất lượng học viên. Đồng chí cũng đề nghị Ban chấp hành công đoàn tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Lãnh đạo Nhà trường chăm lo đời sống cho công chức, viên chức và người lao động; kêu gọi toàn thể công chức, viên chức và người lao động Nhà trường tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, nổ lực phấn đấu thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học,… quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác kiểm sát năm 2022.

Trong năm 2021 với sự quan tâm chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Lãnh đạo VKSND tối cao, sự phối hợp, hỗ trợ tích cực của các đơn vị thuộc VKSND tối cao, VKSND cấp cao, VKSND các địa phương; sự giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài ngành KSND cùng với sự đoàn kết, nỗ lực, phấn đấu của toàn thể công chức, viên chức, người lao động, Nhà trường đã đạt được những thành tích đáng ghi nhận trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Về công tác đào tạo triển khai được 29 lớp đào tạo, bồi dưỡng với tổng số 2.082 học viên, phối hợp với VKSND các cấp mở được 19 lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu về lĩnh vực hình sự và dân sự, hành chính… cho công chức, viên chức của Viện kiểm sát nhân dân các địa phương với 1.870 học viên; Về công tác nghiên cứu khoa học triển khai thực hiện đúng tiến độ giai đoạn 1 đề tài khoa học cấp Bộ, Biên soạn 04 tài liệu Bồi dưỡng được Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành và đã đưa vào giảng dạy, Hoàn thành 03 Chương trình khung bồi dưỡng đã được Viện kiểm sát tối cao phê duyệt, nghiệm thu hoàn thành 06 đề tài, chuyên đề. Ngoài ra còn xây dựng giáo trình đào tạo nghiệp vụ kiểm sát, chỉnh sửa giáo trình tài liệu đào tạo, bồi dưỡng; Về phong trào thi đua khen thưởng của Nhà trường, tặng giấy khen cho 07 tập thể, 33 cá nhân và 01 học viên, ngoài ra có 03 tập thể và 15 cá nhân đạt thành tích cao trong phong trào thi đua do Viện kiểm sát nhân dân tối cao phát động. Trong năm có 68 cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”; 08 cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”; 08 tập thể đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”, 03 tập thể đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”.

Đ/c Nguyễn Công Sinh – Phó hiệu trưởng – Chủ tịch Công đoàn

Tại Hội nghị, công chức, viên chức và người lao động đã nghe đồng chí Nguyễn Công Sinh – Phó hiệu trưởng – Chủ tịch Công đoàn báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị công chức, viên chức, người lao động năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2022; báo cáo tổng kết phong trào thi đua khen thưởng năm 2021.

Hội nghị đã ghi nhận nhiều đóng góp tích cực, sôi nổi của công chức, viên chức và người lao động cùng nhau thảo luận, bàn bạc và đưa ra biện pháp thực hiện kế hoạch công tác năm 2022 cũng như đưa ra các giải pháp cải tiến, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng và đời sống của công chức, viên chức và người lao động trong thời gian tới.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Khoát – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực cố gắng của toàn thể công chức, viên chức, người lao động Nhà trường đã vượt qua mọi khó khăn về cơ sở vật chất và ảnh hưởng từ dịch bệnh Covid-19 để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Hiệu trưởng đề nghị tập thể Nhà trường không ngừng học tập, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; tăng cường chất lượng và hiệu quả công tác; nâng cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết nội bộ, phát huy sức mạnh tập thể nhằm khắc phục những khó khăn, vướng mắc còn tồn đọng trong năm 2021 để tối ưu hóa sức mạnh bộ máy nhà trường, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chung của ngành Kiểm sát nhân dân./.

Một số hình ảnh hoạt động khác

Tin: Hồ Bắc