Hội nghị công chức, viên chức, người lao động năm 2024.

Sáng ngày 05/01/2024, Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại Thành phố Hồ Chí Minh (Trường Nghiệp vụ) tổ chức Hội nghị công chức, viên chức, người lao động và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024.

 Chủ trì Hội nghị là Đoàn Chủ tịch Hội nghị gồm có TS.Nguyễn Quốc Hân, Hiệu trưởng Trường Nghiệp vụ và đồng chí Nguyễn Công Sinh, Phó Hiệu trưởng Trường Nghiệp vụ. Đại biểu khách mời có đồng chí Nguyễn Đình Cường, Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn Lao động thành phố Thủ Đức. Cùng dự Hội nghị có toàn thể công chức, viên chức, người lao động Trường Nghiệp vụ.

 TS.Nguyễn Quốc Hân, Hiệu trưởng Trường Nghiệp vụ

Tại Hội nghị, công chức, viên chức và người lao động đã nghe đồng chí Nguyễn Công Sinh, Phó Hiệu trưởng Nhà trường, Chủ tịch Công đoàn thay mặt Đoàn Chủ tịch báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị công chức, viên chức, người lao động năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2024; báo cáo tổng kết phong trào thi đua khen thưởng năm 2023. Theo đó, trong năm 2023, Nhà trường đã triển khai thực hiện và tổ chức nhiệm vụ, kế hoạch đạt và vượt các chỉ tiêu đã đăng ký và được Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tặng cờ thi đua khen thưởng của ngành. 04 tập thể, 09 cá nhân được Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tặng bằng khen; 24 lượt tập thể và 57 lượt cá nhân được Hiệu trưởng Trường Nghiệp vụ tặng giấy khen trong các phong trào thi đua; 01 cá nhân được Thành đoàn Thành phố Thủ Đức tôn vinh và khen thưởng là Thanh niên tiên tiến điển hình làm theo lời Bác và được công nhận là nhà giáo trẻ tiêu biểu năm 2023. Trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, công chức, viên chức, người lao động của Nhà trường đã có những sáng kiến cải tiến nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, năm 2023 đã có 11 sáng kiến cấp cơ sở và 03 sáng kiến cấp ngành.

Tại Hội nghị đã ghi nhận nhiều đóng góp tích cực, sôi nổi của công chức, viên chức và người lao động, cùng nhau thảo luận, bàn bạc và đưa ra biện pháp thực hiện kế hoạch công tác năm 2024 cũng như đưa ra các giải pháp cải tiến, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng và đời sống của công chức, viên chức và người lao động trong thời gian tới.

Ký kết giao ước thi đua giữa Hiệu trưởng Trường Nghiệp vụ và Ban chấp hành Công đoàn

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Cường, Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn Lao động thành phố Thủ Đức đánh giá cao kết quả Nhà trường đạt được, cơ bản hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị. Về phương hướng năm 2024, cần đẩy mạnh hơn nữa chuyển đổi số trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, đảm bảo 3 nguyên tắc: tính kết nối, tính liên thông, tính đồng bộ; ngoài ra, trong hoạt động của Nhà trường cần đảm bảo tính dân chủ, minh bạch, kịp thời trong mọi hoạt động; cần đẩy mạnh phong trào thi đua của Nhà trường đi vào thực chất; quan tâm, xây dựng bộ quy tắc ứng xử giữa công chức, viên chức và người lao động Nhà trường; phải xây dựng kế hoạch công tác của Ban Thanh tra nhân dân.

Toàn cảnh Hội nghị

Thay mặt Hội nghị, TS.Nguyễn Quốc Hân, Hiệu trưởng Nhà trường đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn Lao động thành phố Thủ Đức. Đồng thời, đồng chí phát động phong trào thi đua năm 2024, rèn luyện theo lời dạy của chủ tịch Hồ Chí Minh công minh, chính trực, khách quan, thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2019 – 2025; tiếp tục hưởng ứng phong trào thi đua của Viện kiểm sát nhân dân tối cao phát động, thi đua xây dựng cơ quan với tinh thần đoàn kết, văn minh, hiện đại, môi trường xanh – sạch – đẹp; thiết thực bám sát nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, góp phần hoàn thành suất sắc nhiệm vụ được giao trong công tác giảng dạy đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học; xây dựng khối đoàn kết thống nhất toàn trường, giữ gìn đoàn kết nội bộ, xây dựng, đảm bảo tính chuyên nghiệp và làm tròn trách nhiệm được giao; chấp hành nghiêm Chỉ thị số 05 ngày 31/3/2014 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ trong ngành kiểm sát nhân dân; tích cực tham gia phong trào thi đua của ngành, cơ quan, đoàn thể và Nhà trường phát động. Đồng thời, kêu gọi toàn thể công chức, viên chức và người lao động Nhà trường tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2024.

                                                                                 Nguyễn Thị Miến