Hội nghị sơ kết 05 năm thi hành Bộ luật Tố tụng dân sự và Luật Tố tụng hành chính năm 2015

Ngày 14/10/2021, VKSND tối cao tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thi hành Bộ luật Tố tụng dân sự và Luật Tố tụng hành chính năm 2015. Đồng chí Lê Minh Trí, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tối cao dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Duy Giảng chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có Kiểm sát viên VKSND tối cao phụ trách án của Vụ 9, Vụ 10; lãnh đạo một số đơn vị thuộc VKSND tối cao; lãnh đạo, công chức làm nghiệp vụ thuộc Vụ 9, Vụ 10, Vụ 14 VKSND tối cao, VKSND cấp cao tại Hà Nội… Hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tuyến, nối từ điểm cầu VKSND tối cao tới các điểm cầu trong toàn Ngành.

Đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

­­­Hội nghị được tổ chức nhằm đánh giá những kết quả đạt được, khó khăn, vướng mắc qua 05 năm triển khai thi hành Bộ luật Tố tụng dân sự (TTDS), Luật Tố tụng hành chính (TTHC) năm 2015 trong công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, vụ án hành chính; trao đổi, làm rõ các vấn đề về lý luận, thực tiễn; tập trung giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; đưa ra các giải pháp và kiến nghị nhằm góp phần hoàn thiện pháp luật, khắc phục những tồn tại, hạn chế nhằm nâng cao chất lượng công tác kiểm sát trong lĩnh vực dân sự, hành chính.

Tại Hội nghị, đại diện lão đạo Vụ Kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình (Vụ 9) và Vụ Kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật (Vụ 10) trình bày báo cáo sơ kết 05 năm thi hành Bộ luật TTDS, Luật TTHC năm 2015. Theo đó, qua 05 năm thi hành Bộ luật TTDS, Luật TTHC năm 2015, ngành Kiểm sát nhân dân đã triển khai, thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực; kết quả công tác kiểm sát giải quyết các vụ, việc dân sự, vụ án hành chính đã đạt và vượt các nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác được Quốc hội và của Ngành giao.

Công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật, hướng dẫn, triển khai Bộ luật TTDS, Luật TTHC được kịp thời, thực hiện một cách nghiêm túc ở tất cả các cấp kiểm sát. Hầu hết công chức, Kiểm sát viên làm công tác kiểm sát giải quyết án dân sự, hành chính được tập huấn, quán triệt đầy đủ. Chú trọng nhân rộng các điển hình làm tốt để các đơn vị, địa phương cùng tham khảo, học tập; thực hiện tốt công tác hướng dẫn, thỉnh thị và triển khai nghiêm túc những thông báo rút kinh nghiệm trong việc giải quyết vụ, việc dân sự, vụ án hành chính của VKSND cấp trên.

Toàn cảnh Hội nghị

VKSND các cấp đã kiểm sát chặt chẽ việc trả lại đơn khởi kiện của Tòa án; mở sổ thụ lý, theo dõi và lập phiếu kiểm sát việc thụ lý án, phân công công chức nghiên cứu ngay từ khi nhận được thông báo thụ lý vụ án của Tòa án; bảo đảm kiểm sát 100% các thông báo trả lại đơn khởi kiện, thông báo thụ lý vụ án và kiểm sát 100% bản án, quyết định của Tòa án; nâng cao chất lượng nghiên cứu hồ sơ vụ án; chất lượng tham gia phiên tòa của Kiểm sát viên, chuẩn bị bài phát biểu, dự thảo đề cương hỏi và dự kiến những tình huống phát sinh tại phiên tòa.

Tại phiên tòa thực hiện kiểm sát các hoạt động tố tụng của Hội đồng xét xử và người tham gia tố tụng, tham gia hỏi tại phiên tòa và phát biểu ý kiến của đại diện Viện kiểm sát theo quy định pháp luật. Các ý kiến phát biểu của Kiểm sát viên tham gia phiên tòa được Hội đồng xét xử chấp nhận với tỉ lệ cao.

Hội nghị cũng nghe Viện kiểm sát các địa phương trình bày tham luận đề cập đến những kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế và các kiến nghị, đề xuất trong quá trình thi hành Bộ luật TTDS và Luật TTHC năm 2015; đồng thời, nghe VKSND tối cao giải đáp một số khó khăn, vướng mắc trong công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, vụ án hành chính.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND tối cao đánh giá cao kết quả công tác kiểm sát trong lĩnh vực dân sự, hành chính thời gian qua; đồng thời nhấn mạnh, người đứng đầu Viện kiểm sát các cấp phải tiếp tục quan tâm, quán triệt và nhận thức rõ về tầm quan trọng của công tác này để quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ thông qua việc đào tạo bồi dưỡng, chọn lựa, phân công, kèm cặp và có chính sách hợp lý đối với cán bộ.

Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí yêu cầu VKSND các cấp cần nhận thức đúng, thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát theo quy định của Luật Tổ chức VKSND năm 2014, Bộ luật TTDS năm 2015, Luật TTHC năm 2015, thực hiện nghiêm các chỉ thị, quy chế, quy định và hướng dẫn của VKSND tối cao về công tác này; tăng cường mối quan hệ phối hợp liên ngành trong việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ, việc dân sự để hoàn tốt nhiệm vụ được giao…

Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Duy Giảng phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao đánh giá cao và ghi nhận kết quả tích cực trong việc quán triệt, triển khai, tổ chức thi hành Bộ luật TTDS và Luật TTHC năm 2015 trong ngành Kiểm sát nhân dân; những nỗ lực, cố gắng và kết quả tích cực của VKSND các cấp trong công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ, việc dân sự.

Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Duy Giảng đề nghị toàn Ngành tiếp tục xác định khâu công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ, việc dân sự là nhiệm vụ trọng tâm, đột phá. Yêu cầu Viện trưởng VKSND các cấp trực tiếp phụ trách công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc dân sự, trực tiếp nghe báo cáo, chỉ đạo đường lối, có quan điểm cụ thể giải quyết đối với vụ việc, thực hiện đầy đủ quyền hạn, trách nhiệm trong công tác kháng nghị, kiến nghị.

Đề ra biện pháp cụ thể nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát thụ lý, giải quyết vụ án hành chính, vụ, việc dân sự; tập trung nâng cao chất lượng phát biểu của Kiểm sát viên tại các phiên tòa, phiên họp; kiểm sát chặt chẽ việc chấp hành các quy định về pháp luật tố tụng, nội dung của bản án, quyết định; kịp thời phát hiện vi phạm pháp luật, thực hiện tốt thẩm quyền yêu cầu, kiến nghị, kháng nghị, nâng cao số lượng, chất lượng kháng nghị phúc thẩm, nhất là kháng nghị phúc thẩm của VKS ngang cấp, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác kiểm sát hoạt động tư pháp; bảo đảm số lượng và chất lượng công tác kháng nghị phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm đáp ứng yêu cầu của Quốc hội.

Bên cạnh đó, Vụ 9, Vụ 10 phối hợp Vụ 14 và các đơn vị liên quan tổ chức các Hội nghị tập huấn về những nội dung liên quan của pháp luật nội dung như Luật Đất đai, Luật Doanh nghiệp, Luật các tổ chức tín dụng, Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật Nhà ở… và Hội nghị chuyên sâu về từng loại tranh chấp hành chính, kinh doanh thương mại, lao động, dân sự, hôn nhân và gia đình… để làm tốt hơn nữa khâu công tác này trong thời gian tới.

Nguồn: vksndtc.gov.vn