Hội nghị tập huấn về an toàn, an ninh mạng sử dụng chữ ký số và phần mềm quản lý văn bản điều hành trong Ngành kiểm sát nhân dân

Sáng ngày 24/03/2021, thực hiện Kế hoạch số 25/KH-VKSTC, Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại Thành phố Hồ Chí Minh (Trường Nghiệp vụ) phối hợp với Cục thống kê tội phạm và công nghệ thông tin (Cục 2) tổ chức Hội nghị tập huấn về an toàn, an ninh mạng, sử dụng chữ ký số và phần mềm Quản lý văn bản và điều hành trong ngành Kiểm sát nhân dân.

Toàn cảnh Hội nghị tập huấn

Tham dự và chủ trì Hội nghị tập huấn có TS. Trần Văn Trung – Cục trưởng Cục thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin; TS. Nguyễn Văn Khoát – Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng Nhà trường; các đồng chí  là lãnh đạo phòng ban thuộc Cục 2, Ban Cơ yếu Chính phủ, Công ty Cổ phần Dịch vụ kỹ thuật Việt – Trung, cùng 80 đồng chí là cán bộ chuyên trách về công nghệ thông tin đang công tác tại các Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Thành phố thuộc khu vực phía Nam.

TS. Trần Văn Trung – Cục trưởng Cục thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin

Phát biểu khai mạc Hội nghị, TS. Trần Văn Trung – Cục trưởng Cục thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin nhấn mạnh Chỉ thị số 01/CT – VKSTC ngày 31/12/2020 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã chỉ rõ “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin” là một trong các nhiệm vụ trọng tâm của Ngành trong thời gian tới; vì vậy ứng dụng công nghệ thông tin đảm bảo đồng bộ, liên thông nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành và phục vụ công tác chuyên môn, đáp ứng yêu cầu thực hiện chức năng, nhiệm vụ đang đặt ra phải đảm bảo an toàn, an ninh mạng trong hoạt động quản lý Nhà nước. Đồng thời đồng chí yêu cầu các học viên chú ý tiếp thu, mạnh dạn trao đổi vấn đề còn chưa rõ gắn liền với nhiệm vụ chuyên môn, tình hình thực tế của địa phương từ đó tham mưu giúp Lãnh đạo đơn vị trong công tác quản lý, chỉ đạo điều hành, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin của đơn vị nói riêng, cũng như của Ngành kiểm sát nói chung; đề nghị giảng viên, kỷ thuật viên truyền đạt kiến thức ngắn gọn, dễ hiểu, thực hành trên hệ thống phần mềm, dành thời gian trao đổi thảo luận làm rõ những khó khăn, vướng mắc giúp học viên nắm vững, hiểu sâu dễ vận dụng trong công tác chuyên môn nghiệp vụ.

Thời gian tập huấn 2 ngày bao gồm các nội dung trọng tâm về bảo mật thiết bị định tuyến tại VKSND các cấp; thiết lập các chính sách bảo mật cho máy chủ VKSND cấp tỉnh; bảo mật đường truyền dữ liệu giữa VKSND cấp tỉnh và VKSND cấp huyện, giữa VKSND các cấp và VKSND tối cao; hướng dẫn quản lý, triển khai, sử dụng về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính Phủ; hướng dẫn sử dụng phần mềm Quản lý văn bản và điều và cuối khóa tập huấn có buổi thảo luận trao đổi những khó khăn vướng mắc.

Kết thúc khóa tập huấn TS. Trần Văn Trung – Cục trưởng Cục 2 đánh giá cao về kết quả tập huấn, đảm bảo đúng nội dụng và đối tượng cần truyền đạt, tuy nhiên do thời gian hạn chế nên không thể truyền đạt hết nội dung tập huấn, vì vậy sau khi về địa phương áp dụng vào thực tiễn đơn vị nếu còn khó khăn, vướng mắc tiếp tục liên hệ với Cục thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin để giải quyết.

Tin: Hoài Thương