Hội thảo trực tuyến “Hệ thống tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của Viện kiểm sát Liên bang Nga”

Ngày 30/11/2021, VKSND tối cao phối hợp với Tổng Viện kiểm sát Liên bang Nga tổ chức Hội thảo trực tuyến “Hệ thống tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của Viện kiểm sát Liên bang Nga”. Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao dự, chủ trì Hội thảo tại điểm cầu VKSND tối cao Việt Nam.

Hội thảo được tổ chức trực tuyến, nối từ điểm cầu VKSND tối cao Việt Nam đến điểm cầu Tổng Viện kiểm sát Liên bang Nga và một số điểm cầu trong Ngành. Tham dự Hội thảo tại điểm cầu VKSND tối cao có đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc VKSND tối cao. Tại điểm cầu phía Liên bang Nga có ông Necrasov Andrei, Vụ trưởng Tổng Vụ Tổ chức phân tích, Tổng Viện kiểm sát Liên bang Nga.


Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao phát biểu tại Hội thảo

Phát biểu tại Hội thảo, đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao cho biết, Việt Nam đang trong quá trình triển khai xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến 2045 và Chiến lược cải cách tư pháp đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền trong giai đoạn này. VKSND Việt Nam, với tư cách là một thiết chế quan trọng trong tổ chức bộ máy nhà nước Việt Nam, vừa là chủ thể, vừa là đối tượng của cải cách tư pháp; có trách nhiệm nghiên cứu, đề xuất các nội dung liên quan đến đổi mới tổ chức và hoạt động của VKSND trong Chiến lược cải cách tư pháp.

Qua tìm hiểu, nghiên cứu và trên cơ sở kết quả quá trình hợp tác chặt chẽ thời gian vừa qua, lãnh đạo VKSND tối cao nhận thấy Viện kiểm sát Liên bang Nga là một điển hình của mô hình Viện kiểm sát với chức năng kiểm sát việc thực hiện pháp luật, bảo đảm sự công bằng và nghiêm minh của pháp luật.


Đại biểu tham dự Hội thảo tại các điểm cầu

Đồng chí Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao mong muốn, trong bối cảnh thực hiện đổi mới tổ chức và hoạt động của VKSND đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, sẽ được các đại biểu của Tổng Viện kiểm sát Liên bang Nga thông tin, chia sẻ kinh nghiệm quý báu về đổi mới tổ chức và hoạt động của Viện kiểm sát Liên bang Nga (về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy), đổi mới về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Kiểm sát trong những năm gần đây để tham khảo, vận dụng vào cải cách tư pháp nói chung và cải cách VKSND Việt Nam nói riêng trong thời gian tới.


Toàn cảnh Hội thảo

Đồng chí Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao Nguyễn Huy Tiến yêu cầu đại biểu của VKSND Việt Nam tham dự tại các điểm cầu phát huy tinh thần trách nhiệm, cầu thị, thẳng thắn trao đổi những nội dung thiết thực nhằm học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm, áp dụng hiệu quả vào thực tiễn công tác.

Nguồn: vksndtc.gov.vn